Bauleistung - 245019-2021

14/05/2021    S93

Rumänien-Constanța: Mittelspannungsarbeiten

2021/S 093-245019

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: E-Distribuție Dobrogea S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 14500308
Postanschrift: Str. Nicolae Iorga nr. 89A
Ort: Constanța
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Postleitzahl: 900587
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Roxana Dumitrescu
E-Mail: ioanacristina.marinescu@enel.com
Telefon: +40 212065082
Fax: +40 372871911
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.enel.com
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119587
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lot 1 – proiectare și executare lucrări în instalațiile MT-JT zona MT-JT Constanța – jud. Constanța; lot 2 – proiectare și executare lucrări în instalațiile MT-JT zona MT-JT Constanța – jud. Tulcea; lot 3 – proiectare și executare lucrări în instalațiile MT-JT zona MT-JT Călărași – jud. Călărași; lot 4 – proiectare și executare lucrări în instalațiile MT-JT zona MT-JT Călărași – jud. Ialomița

Referenznummer der Bekanntmachung: 14500308/2021/05402
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45315500 Mittelspannungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de mentenanta, proiectare, execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Lucrarile de mentenanţă constau în: revizii tehnice (RT), reparaţii accidentale (RA), reparaţii de nivel III (R1), pentru instalaţiile din RED aparţinând S.C. E-Distributie Muntenia S.A., în vederea păstrării sau restabilirea disponibilităţii, fiabilităţii şi siguranţei în exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor energetice. Lucrarile de executie si modernizare constau în: modernizarea instalatiilor existente, extinderea de retele de joasa tensiune aeriene si subterane, securizarea grupurilor de masura, modernizarea si cresterea capacitatii de distributie a retelelor existente, imbunatatire nivel tensiune in retelele existente prin injectii noi (posturi trafo, retele MT, JT etc.), aparţinând S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. Executia acestor activitati este una extrem de importanta si necesara pentru satisfacerea cerintelor clientilor si reducerea CPT.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului-cadru: conform centralizator financiar de preturi (Formularul F11/lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractelor subsecvente si frecventa acestora: conform Anexei 1 – la strategia de contractare.

Numarul de zile la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile. Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita stabilita in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 125 157 663.52 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 4
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

! Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant in acelasi judet este de doua loturi si maxim trei loturi din totalul celor patru loturi (*).

A. In cazul în care în urma aplicarii criteriului de atribuire si a factorului de evaluare ar rezulta atribuirea catre un ofertant a unui numar de loturi mai mare decât numarul maxim admis, criteriile si regulile obiective si nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiasi ofertant sunt:

— Nu se va atribui lotul unde diferenta dintre oferta celui clasat pe locul 1 si a celui clasat pe locul 2 este mai mica comparativ cu aceeasi diferenta de pe celelalte loturi

B. Pentru celalat lot ramas, conform punctului A, se va trece la locul urmator din clasamentul acelui lot.

NOTA: Prin exceptie, daca pe un lot numarul de ofertanti nu este suficient pentru a aplica regulile mentionate (etapa 1), se va atribui conform clasamentului, chiar daca acest aspect implic... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 3: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Zona MT-JT CALARASI – JUD CALARASI

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315500 Mittelspannungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO312 Călăraşi
Hauptort der Ausführung:

Calarasi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularului F11/ lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractului subsecvent: Conform anexa 1 la Strategia de contractare

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta Tehnica / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 18 824 969.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare: 20.000,00

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 2: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Zona MT-JT CONSTANTA – JUD TULCEA

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315500 Mittelspannungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO225 Tulcea
Hauptort der Ausführung:

Tulcea

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularului F11/ lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractului subsecvent: Conform anexa 1 la Strategia de contractare

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta Tehnica / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 22 851 446.40 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare: 15.000,00

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 1: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Zona MT-JT CONSTANTA – JUD. CONSTANTA

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315500 Mittelspannungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223 Constanţa
Hauptort der Ausführung:

Constanta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularului F11/ lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractului subsecvent: Conform anexa 1 la Strategia de contractare

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 61 935 321.32 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare: 70.000,00

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

LOT 4: Proiectare si executare lucrari in instalatiile MT-JT Zona MT-JT CALARASI – JUD IALOMITA

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45315500 Mittelspannungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO315 Ialomiţa
Hauptort der Ausführung:

Ialomita

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziţia este necesară pentru realizarea lucrarilor de execuţie şi modernizare a instalaţiilor electrice de medie şi joasă tensiune.

Cantitati estimate minime si maxime ale acordului cadru: Conform centralizator financiar de preturi (Formularului F11/ lot), atasat la prezenta documentatie. Cantitati estimate minime si maxime ale contractului subsecvent: Conform anexa 1 la Strategia de contractare

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta Tehnica / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 21 545 926.80 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea garantiei de participare: 20.000,00 lei

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177,178,180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale;

B. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor de mai sus: se va completa DUAE de ofertantii participanti la procedura de atribuire (ofertanti / asociati/ terti sustinatori/ subcontractanti – fiecare va completa in mod obligatoriu un DUAE separat) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se va transmite in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea

Entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016. Aceste documente pot fi: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a

Contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii; 2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din cerificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2),art.180 alin.(2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoanele juridice/fizice straine, care doresc sa participe la prezenta procedura, vor prezenta orice documente considerate edificatoare in tara in care acestea sunt rezidente, cum ar fi certificate constatatoare, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara în care acestea sunt rezidente, insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa dovedeasca îndeplinirea cerintelor mentionate mai sus, la momentul prezentarii acestora. DUAE se va completa in mod obligatoriu de catre operatorii economici participanti la prezenta procedura de atribuire (ofertanti/asociati/terti sustinatori/subcontractanti – fiecare va completa in mod obligatoriu un DUAE separat, cu informatiile aferente situatiei lor). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016, exceptie facand urmatoarele documente (mentionate la Sectiunea III.1.3.a). Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va depune odata cu DUAE: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz si doc mentionate la Sectiunea III.1.6.a). Garantie de participare). Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Director General- Hodor Monica; Director Achizitii- Esther Cures Vazquez; Manager Achizitii- Cristian Ljubomir Bogdan.

Operatorii economici ce transmit oferta la prezenta procedura (inclusiv asociati, terti sustinatori si subcontractanti – la nivelul situatiei lor) trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in Conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii lor, precum si faptul ca au capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului Cadru. Modalitatea de indeplinire: Se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, respectiv ofertanti (inclusiv asociati, terti sustinatori si subcontractanti – la nivelul situatiei lor), completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor

Asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016. Documentul justificativ este certificatul constatator (cu mentiunea „conform cu originalul) emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau, pentru persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta prin care se dovedeste

Forma de inregistrare ca persoana fizica/ juridica. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in documentul echivalent trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii acestuia. Din certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului Operator economic Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale

Documentelor solicitate mai sus. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2019,2019,2020), trebuie sa fie de cel putin: LOT 1 – Constanta: 5.250.000,00 RON, fara TVA Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant este de doua loturi in acelasi judet si maxim 3 loturi din totalul celor 4 loturi, cu conditia ca cifra de afaceri a ofertantului sa fie mai mare de 12.000.000,00 RON. In caz contrar ofertantului castigator i se vor atribui un numar mai mic de loturi, criteriu de atribuire este cel mentionat laSectiunea II.1.6)

Loturile: 4 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2019,2019,2020), trebuie sa fie de cel putin: LOT 4 – Ialomita: 1.500.000,00 RON, fara TVA Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant este de doua loturi in acelasi judet si maxim 3 loturi din totalul celor 4 loturi, cu conditia ca cifra de afaceri a ofertantului sa fie mai mare de 12.000.000,00 RON. In caz contrar ofertantului castigator i se vor atribui un numar mai mic de loturi, criteriu de atribuire este cel mentionat laSectiunea II.1.6)

Loturile: 3 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2018,2019,2020), trebuie sa fie de cel putin: LOT 3 – Calarasi: 1.500.000,00 RON, fara TVA Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant este de doua loturi in acelasi judet si maxim 3 loturi din totalul celor 4 loturi, cu conditia ca cifra de afaceri a ofertantului sa fie mai mare de 12.000.000,00 RON. In caz contrar ofertantului castigator i se vor atribui un numar mai mic de loturi, criteriu de atribuire este cel mentionat laSectiunea II.1.6)

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2018,2019,2020), trebuie sa fie de cel putin: LOT 2 – Tulcea: 1.125.000,00 RON, fara TVA Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui ofertant este de doua loturi in acelasi judet si maxim 3 loturi din totalul celor 4 loturi, cu conditia ca cifra de afaceri a ofertantului sa fie mai mare de 12.000.000,00 RON. In caz contrar ofertantului castigator i se vor atribui un numar mai mic de loturi, criteriu de atribuire este cel mentionat laSectiunea II.1.6)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE -Documentele care vor fi prezentate in sustinerea cifrei de afaceri vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Documentele care vor sustine indeplinirea prezentei cerinte de calificare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante,conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.

Completare DUAE -Documentele care vor fi prezentate in sustinerea cifrei de afaceri vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Documentele care vor sustine indeplinirea prezentei cerinte de calificare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante,conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.

Completare DUAE -Documentele care vor fi prezentate in sustinerea cifrei de afaceri vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Documentele care vor sustine indeplinirea prezentei cerinte de calificare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante,conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.

Completare DUAE -Documentele care vor fi prezentate in sustinerea cifrei de afaceri vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Documentele care vor sustine indeplinirea prezentei cerinte de calificare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante,conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru LOT 1 ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: - ca au executat în cel mult ultimii 5 ani lucrari similare in retele electrice in valoare cumulata de minim 5.070.000 RON, fara TVA;

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru LOT 1 ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: ca au prestat în cel mult ultimii 3 ani, servicii similare de proiectare in retele electrice in valoare cumulata de minim 180.000 RON, fara TVA;

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Pentru fiecare lot Se vor prezenta informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Conform art. 68/Legea nr.99/2016 se va preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru LOT 4 ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: - ca au executat în cel mult ultimii 5 ani lucrari similare in retele electrice in valoare cumulata de minim 1.420.000 RON, fara TVA;

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru LOT 4 ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: ca au prestat în cel mult ultimii 3 ani, servicii similare de proiectare in retele electrice in valoare cumulata de minim 80.000 RON, fara TVA;

Loturile: 4 Proportia de subcontractare Pentru fiecare lot Se vor prezenta informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Conform art. 68/Legea nr.99/2016 se va preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru LOT 3 ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: - ca au executat în cel mult ultimii 5 ani lucrari similare in retele electrice in valoare cumulata de minim 1.420.000 RON, fara TVA;

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru LOT 3 ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: ca au prestat în cel mult ultimii 3 ani, servicii similare de proiectare in retele electrice in valoare cumulata de minim 80.000 RON, fara TVA;

Loturile: 3 Proportia de subcontractare Pentru fiecare lot Se vor prezenta informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Conform art. 68/Legea nr.99/2016 se va preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Pentru fiecare lot Se vor prezenta informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Conform art. 68/Legea nr.99/2016 se va preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru LOT 2 ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: - ca au executat în cel mult ultimii 5 ani lucrari similare in retele electrice in valoare cumulata de minim 1.075.000 RON, fara TVA;

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Pentru LOT 2 ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte: ca au prestat în cel mult ultimii 3 ani, servicii similare de proiectare in retele electrice in valoare cumulata de minim 50.000 RON, fara TVA;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Listele cu lucrari similare efectuate in cel mult ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati,prin care sa se dovedeasca experienta similara pentru fiecare lot. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Listele cu servicii similare prestate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati,prin care sa se dovedeasca experienta similara pentru fiecare lot. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Se prezinta odata cu depunerea DUAE (se solicita tuturor ofertantilor acordul de subcontractare), daca este cazul, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Listele cu lucrari similare efectuate in cel mult ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati,prin care sa se dovedeasca experienta similara pentru fiecare lot. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Listele cu servicii similare prestate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati,prin care sa se dovedeasca experienta similara pentru fiecare lot. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Se prezinta odata cu depunerea DUAE (se solicita tuturor ofertantilor acordul de subcontractare), daca este cazul, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Listele cu lucrari similare efectuate in cel mult ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati,prin care sa se dovedeasca experienta similara pentru fiecare lot. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Listele cu servicii similare prestate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati,prin care sa se dovedeasca experienta similara pentru fiecare lot. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Se prezinta odata cu depunerea DUAE (se solicita tuturor ofertantilor acordul de subcontractare), daca este cazul, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Se prezinta odata cu depunerea DUAE (se solicita tuturor ofertantilor acordul de subcontractare), daca este cazul, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Listele cu lucrari similare efectuate in cel mult ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati,prin care sa se dovedeasca experienta similara pentru fiecare lot. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

Completare DUAE -documentele solicitate pentru sustinerea experientei similare vor fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante, conform art.205 alin. 2 din Legea 99/2016. Listele cu servicii similare prestate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau client privati,prin care sa se dovedeasca experienta similara pentru fiecare lot. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate conf. art.190 Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Pentru fiecare lot Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înreg.), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din acord cadru pe care o va realiza cf. art.67/Legea nr.99/2016 Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face doar cu liderul. Acordul de asociere va fi legalizat si prezentat, odata ce acordul cadru a fost atribuit, (cf. art 67, alin (2) din Legea 99/2016) MODALITATEA DE INDEPLINIRE Se prezinta odata cu depunerea DUAE (se solicita tuturor ofertantilor acordul de asociere), daca este cazul, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016. Se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE

Pentru fiecare lot se vor prezenta informatii privind tertul/tertii sustinatori (daca este cazul). In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor tehnice si profesionale invocate. Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art.177 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.180/ Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Tertul/tertii sustinatori va/vor complete informatii conform art. 188, alin. 2a/ Legea nr. 99/2016 privind achizitiile si conform art. 192 alin a si b/ Legea nr.99/2016 privind achizitiile. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului. MODALITATEA DE INDEPLINIRE Se prezinta odata cu depunerea DUAE (se solicita tuturor ofertantilor angajamentele ferme privind tertul sustinator), daca este cazul, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/ tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/ acestora; urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, conform art 205. alin 2 din Legea 99/2016.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantum: LOT 1 = 70.000 RON; LOT 2= 15.000 RON; LOT 3= 20.000 RON; LOT 4=20.000 RON;

2.Cursul referinta ptr echivalenta GP depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare.

3.Valabilitate:120 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.

4.Mod de constituire: a) prin virament în contul E- DISTRIBUTIE DOBROGEA: Cod IBAN RO62CITI0000000700086003, deschis la CITIBANKEUROPEplc.DUBLIN,Suc.Romania.

b) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform art.42 alin (1) si alin (4)/HG394/2016, actualizata;

5.Garantia de participare este irevocabila.

6.Neprezentarea GP conduce la respingerea ofertei, cf HG 394/2016 art. 71, alin. (3).

7.Garantia de participare se transmite in SICAP impreuna cu oferta, cel mai tarziu la data ora-limita de depunere a ofertelor.

8.Entitatea Contractanta are obligatia de a retine GP, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmaroarele situatii:

— îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, cf art.43 alin (1) lit.a)/ HG394/2016, actualizata,

— oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/ acordul cadru in perioada de valabilitate a ofertei, cf art.43 alin (1) lit.c)/ HG394/2016.

Actualizata;

9.Restituirea garantiei de participare cf. art.44 din HG nr.394/2016.

1.Cuantum: 10 % din valoarea (fara T.V.A.) contractelor subsecvente incheiate ulterior incheierii acordului cadru;

2.Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent;

3.Mod de constituire: prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de

... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Licitatia electronica se va desfasura în maxim o runda.

Durata unei runde va fi de o zi lucratoare.

Entitatea Contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.

Entitatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedent.

La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatori economici înregistrati în SICAP, conf. art. 126/ Legea 99/2016, si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre Entitatea Contractanta. Informatii disponibile pt conectare si înregistrare la: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta - da;

Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie - nu;

Licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului - nu;

Se va utiliza pasul de licitare electronica - nu;

Posibilitatea opririi desfasurarii rundelor urmato... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2021
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/10/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2021
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in noul sistem SICAP (https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub) si este atasata anuntului de participare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica. Eventualele clarificari la documentatia de atribuire se depun online in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare. Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura, vor fi completate in SEAP/SICAP in mod direct dupa autentificarea de catre fiecare participant (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant declarat).

Operatorii economici vor semna cu semnatura electronica extinsa DUAE, prin exportare/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia direct din aplicatie, conform Notificare ANAP din data de 08.04.2019. Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de

Calificare si selectie, va completa un singur DUAE. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar participa cu terti sustinatori/subcontractanti, este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura de achizitie sectoriala, trebuie prezentat câte un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în partile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti în cadrul grupului.

Nedepunerea formularului/formularelor DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru ofertant si respectiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuire a contractelor orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (Legea 99/2016, art. 180, lit.g).

Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016.

Conform Notificarii ANAP 240/2016, perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta, in limba romana, in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire.

Toate documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, doar ofertantului situat pe primul loc, ca urmare a rezultatului obținut în urma finalizării licitaţiei electronice (conform art. 205. alin 2 din Legea 99/2016, coroborat cu art.138 alin.2 din HG 394/2016, Notificare ANAP 245 din 1 sept 2016). Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi neconforme. Ofertele care nu au fost respinse de comisia de evaluare în urma verificării şi evaluării reprezintă oferte admisibile. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile.(art. 143 HG 394/2016 actualizata).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr.101/2016, actualizata.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: ENEL – Serviciul juridic și afaceri corporatiste
Postanschrift: Bulevardul Mircea Vodă nr. 30, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030667
Land: Rumänien
E-Mail: ros@enel.com
Telefon: +40 212065045
Internet-Adresse: www.enel.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2021