Szolgáltatások - 245057-2016

16/07/2016    S136

Magyarország-Budapest: Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások

2016/S 136-245057

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: AK15926
Postai cím: Múzeum krt. 14–16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gazdasági Igazgatóság
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Telefon: +36 12677009
Fax: +36 13277706

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hnm.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.hnm.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – az „Aranyvonat” (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása tárgyában.

II.1.2)Fő CPV-kód
50220000 Vasúti és egyéb járművek berendezéseinek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés – az „Aranyvonat” (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása tárgyában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 78 737 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50224200 Vasúti személykocsi felújítása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes ajánlattevő telephelyén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az „Aranyvonat” (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt fő mennyiségek szerint.

A szolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes követelményeket a tárgyalást követően kibocsátott végleges ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 213-389463
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés – az „Aranyvonat” (ereklye szállító vasúti kocsi) átalakítása és felújítása tárgyában.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/06/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MÁV Nosztalgia Kft.
Postai cím: Tatai utca 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Dunakeszi Járműjavító Kft.
Postai cím: Állomás sétány 19.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78 737 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevő(k) neve, címe és a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:

I. Közös ajánlattevők vezető tagja: Dunakeszi Járműjavító Kft., 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19., Magyarország, Kkv. minősítés: nem minősül kis- és középvállalkozásnak;

II. Közös ajánlattevők tagja: MÁV Nosztalgia Kft., 1142 Budapest, Tata utca 95., Magyarország, Kkv. minősítés: középvállalkozásnak minősül.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/07/2016