Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Palvelut - 245175-2018

08/06/2018    S108    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Svédország-Solna: Szoftverfejlesztési szolgáltatások

2018/S 108-245175

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
Postai cím: Granits väg 8
Város: Solna
NUTS-kód: SE
Postai irányítószám: 171 65
Ország: Svédország
Kapcsolattartó személy: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ecdc.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3680
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3680
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szoftverfejlesztési szolgáltatások

Hivatkozási szám: OJ/2018/ICT/9778
II.1.2)Fő CPV-kód
72000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szoftverfejlesztési és -karbantartási szolgáltatások nyújtása:

(i) (ismételt meghirdetés a küszöbérték alapján) új szoftvertermékek fejlesztése vagy egy már létező szoftvertermék jelentős mértékű frissítése projekt formájában;

(ii) (lépcsőzetes rendszer) karbantartási tevékenységek a termék leszállítása után a hibák kijavítására, a teljesítmény vagy egyéb jellemzők javítására irányulóan; és

(iii) (lépcsőzetes rendszer) egy létező szoftvertermék továbbfejlesztése, általában üzleti funkcionalitás hozzáadása vagy módosítása céljából.

A szerződés teljesítésének fő helyszíne elsősorban a nyertes ajánlattevő telephelye. Várhatóan mindössze néhány tevékenységre kerül majd sor az ECDC székhelyén (Solna, Svédország).

Elvárás, hogy a nyertes ajánlattevő szorosan együttműködve dolgozzon az ECDC-vel, egy külső IT-infrastruktúrát biztosító céggel és egy informatikai minőségbiztosítási céggel.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72212517
72262000
72267000
72267100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: SE
A teljesítés fő helyszíne:

Az ECDC és a nyertes ajánlattevő helyszínei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szoftverfejlesztési és -karbantartási szolgáltatások nyújtása:

(i) (ismételt meghirdetés a küszöbérték alapján) új szoftvertermékek fejlesztése vagy egy már létező szoftvertermék jelentős mértékű frissítése projekt formájában;

(ii) (lépcsőzetes rendszer) karbantartási tevékenységek a termék leszállítása után a hibák kijavítására, a teljesítmény vagy egyéb jellemzők javítására irányulóan; és

(iii) (lépcsőzetes rendszer) egy létező szoftvertermék továbbfejlesztése, általában üzleti funkcionalitás hozzáadása vagy módosítása céljából.

A szerződés teljesítésének fő helyszíne elsősorban a nyertes ajánlattevő telephelye. Várhatóan mindössze néhány tevékenységre kerül majd sor az ECDC székhelyén (Solna, Svédország).

Elvárás, hogy a nyertes ajánlattevő szorosan együttműködve dolgozzon az ECDC-vel, egy külső IT-infrastruktúrát biztosító céggel és egy informatikai minőségbiztosítási céggel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/07/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/07/2018
Helyi idő: 10:00
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/06/2018