Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 245180-2018

08/06/2018    S108

Polen-Warszawa: Ramavtal för utveckling av IKT-programvarulösningar avseende förvaltning av Frontex operationella resurser - Opera-systemet

2018/S 108-245180

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 072-158613)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frontex – Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Nationellt registreringsnummer: 140232006
Postadress: Plac Europejski 6
Ort: Warsaw
Nuts-kod: PL911 Not specified
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-post: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadress(er):
Allmän adress: https://frontex.europa.eu/
Upphandlarprofil: https://frontex.europa.eu/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för utveckling av IKT-programvarulösningar avseende förvaltning av Frontex operationella resurser - Opera-systemet

Referensnummer: Frontex/OP/63/2018/SB
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72230000 Utveckling av kundanpassad programvara
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremål för kontraktet är utveckling av IKT-programvarulösningar avseende förvaltning av Frontex operationella resurser (utveckling av det befintliga Opera-systemet) - hädanefter definierat som Opera-systemet, inklusive uppgifter med anknytning till dess utformning, utveckling, testning, inrättning, datamigrering och utbildning av användare (internt och externt) och administratörer, enligt vad som anges i förfrågningsunderlaget (bilaga II till anbudsinfordran).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/06/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 072-158613

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller begäran att delta
I stället för:
Datum: 18/06/2018
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 25/06/2018
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 25/06/2018
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 02/07/2018
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: