Tjenesteydelser - 245195-2018

08/06/2018    S108    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Falder du i mellemindkomstfælden? En undersøgelse vedrørende risiciene for, at EU-regionerne falder i en mellemindkomstfælde, og de faktorer, der undertrykker udviklingen af mellemindkomstøkonomier inden for EU.

2018/S 108-245195

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Europa-Kommissionen, Directorate-General for Regional and Urban Policy, TA Cell BU-1
Rue de la Loi 200
Brussels
1049
Belgien
Kontaktperson: DG REGIO A.3 — Budget and Financial management
Telefon: +32 22965768
E-mail: REGIO-CONTRACT@ec.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Falder du i mellemindkomstfælden? En undersøgelse vedrørende risiciene for, at EU-regionerne falder i en mellemindkomstfælde, og de faktorer, der undertrykker udviklingen af mellemindkomstøkonomier inden for EU.

Sagsnr.: 2018CE16BAT055
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Undersøgelsen følger op på resultaterne fra Europa-Kommissionens 7. samhørighedsrapport, der fremhævede de udviklingsmæssige udfordringer for en gruppe EU-regioner med mellemindkomst og risikoen for, at disse regioner faldt i den såkaldte mellemindkomstfælde.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

I kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud har til hensigt at levere solid dokumentation for tilstedeværelsen af mellemindkomstfælder på tværs af EU-regioner, hvis faktorer undertrykker udviklingen af deres økonomier, og om, hvad lavindkomstregioner inden for EU kan gøre for at undgå mellemindkomstfælden i fremtiden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 250 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger er tilgængelige på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/ og potentielle tilbudsgivere bedes kontrollere webstedet regelmæssigt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/08/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/08/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Europa-Kommissionen — Directorate-General Regional and Urban Policy — Avenue de Beaulieu 5, B-1160 Brussels, Belgien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan deltage eller sende 1 repræsentant. Oplys venligst følgende til den ordregivende myndighed via e-mail til adressen som anført i afsnit I senest 3 arbejdsdage inden åbningen af bud: efternavn og fornavn, fødselsdato, nationalitet, id- eller pasnummer og gyldighedsdato.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger er tilgængelige på webstedet for Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik på følgende adresse: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/ og potentielle tilbudsgivere bedes kontrollere webstedet regelmæssigt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/06/2018