Pakalpojumi - 245198-2018

08/06/2018    S108

Beļģija-Brisele: Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centrs (EUMOFA)

2018/S 108-245198

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries
Pasta adrese: Rue Joseph II, 99
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Mr Bernhard FRIESS - Director
E-pasts: mare-tenders@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries_en
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3674
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centrs (EUMOFA)

Atsauces numurs: MARE/2018/11
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Līguma mērķis ir nodrošināt Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus novērošanas centra (European market observatory for fisheries and aquaculture products — EUMOFA) pašreiz sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un īstenot, pārvaldīt un uzturēt pilnībā izveidotu tirgus informācijas pakalpojumu attiecībā uz ES zivsaimniecības un akvakultūras tirgu. EUMOFA darba mērķis ir vākt, saskaņot, analizēt un izplatīt datus un veikt tirgus analīzes par ES zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu un piegādes ķēdi, un padarīt šo informāciju publiski pieejamu visās vai dažās ES valodās. Ar izveidoto pakalpojumu tiks pārņemta uzlabota EUMOFA (www.eumofa.eu) pašreizējo pakalpojumu sniegšana un nodrošināta rezultātu izplatīšana un informēšana par EUMOFA pakalpojumiem. Galvenā uzmanība ir jāvērš uz ražotāju organizāciju (producer organisations – PO) un starpnozaru organizāciju (inter-branch organisations – IBO) atbalstu, lai labāk koordinētu informāciju operatoru un apstrādātāju vidū. Sagaidāms, ka tiks sniegti šādi pakalpojumi:

1) datu vākšana;

2) ziņojumu, pētījumu un tirgus analīzes izstrāde;

3) informēšanas un izplatīšanas pasākumu rīkošana;

4) IT pakalpojumi.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF)
II.2.14)Papildu informācija

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 31/08/2018
Vietējais laiks: 23:59
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 06/09/2018
Vietējais laiks: 15:00
Vieta:

Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries, Rue Joseph II 99

1040 Brussels, Beļģija

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrunewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 43031
Fakss: +352 43032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
01/06/2018