Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Services - 245306-2022

06/05/2022    S89

Latvija-Rīga: Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām

2022/S 089-245306

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi – publiskā iepirkuma līgumi

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Rīgas domes Labklājības departaments
Valsts reģistrācijas numurs: 90011524360
Pasta adrese: Baznīcas iela 19/23
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Lāsma Beļkus
E-pasts: lasma.belkus@riga.lv
Tālrunis: +371 67105197
Fakss: +371 67105199
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.pasvaldiba.riga.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/315
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Sociālā aizsardzība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināšana 2022.-2025.gadam

Atsauces numurs: RD LD 2022/8
II.1.2)Galvenās CPV kods
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma minētais sociālais pakalpojums – grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehnisko specifikāciju un Līguma nosacījumiem.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 3 026 309.76 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana un bērna aprūpes atbalsta pakalpojuma sniegšana grupu mājas (dzīvokļa) klientiem, Dzērvju ielā 1, Rīgā

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Dzērvju ielā 1, Rīgā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana un bērna aprūpes atbalsta pakalpojuma sniegšana grupu mājas (dzīvokļa) klientiem, Dzērvju ielā 1, Rīgā

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Slimnīcas ielā 2, Rīgā

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Slimnīcas ielā 2, Rīgā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Slimnīcas ielā 2, Rīgā

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Platā ielā, 9, Rīgā

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Platā ielā, 9, Rīgā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Platā ielā, 9, Rīgā

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Putnu iela 6, Rīgā

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Putnu iela 6, Rīgā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Putnu iela 6, Rīgā

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar vidēji smagiem un smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana Maskavas ielā 178, Rīgā

Daļas numurs: 5
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Maskavas ielā 178, Rīgā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar vidēji smagiem un smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana Maskavas ielā 178, Rīgā

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana un bērna aprūpes atbalsta pakalpojuma sniegšana grupu mājas (dzīvokļa) klientiem Biešu ielā 6, Rīgā

Daļas numurs: 6
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Biešu ielā 6, Rīgā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana un bērna aprūpes atbalsta pakalpojuma sniegšana grupu mājas (dzīvokļa) klientiem Biešu ielā 6, Rīgā

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana lauku vidē, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā

Daļas numurs: 7
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana lauku vidē, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) sniegšana, Imantas 8.līnijā 1 k-3, Rīgā

Daļas numurs: 8
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
85311000 Sociālā darba pakalpojumi ar izmitināšanas iespējām
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Imantas 8.līnijā 1 k-3, Rīgā

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) sniegšana, Imantas 8.līnijā 1 k-3, Rīgā

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu
IV.1.10)Valsts noteikumi, kas piemērojami procedūrai:
IV.1.11)Piešķiršanas procedūras galvenie elementi:
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2022/S 055-144614
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: RSD-22-939-lī
Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana un bērna aprūpes atbalsta pakalpojuma sniegšana grupu mājas (dzīvokļa) klientiem, Dzērvju ielā 1, Rīgā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
25/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: "Latvijas Samariešu apvienība"
Valsts reģistrācijas numurs: 40008001803
Pasta adrese: Rīga, Katoļu iela 22
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 1003
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 565 460.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 565 459.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: RSD-22-882-lī
Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Slimnīcas ielā 2, Rīgā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
14/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: "Fonds KOPĀ"
Valsts reģistrācijas numurs: 40003415779
Pasta adrese: Rīga, Raunas iela 64
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 1039
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 738 617.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 738 616.32 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: RSD-22-890-lī
Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Platā ielā, 9, Rīgā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
Valsts reģistrācijas numurs: 40008008765
Pasta adrese: Rīga, Balvu iela 11
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 1003
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 259 742.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 259 741.04 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: RSD-22-892-lī
Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana, Putnu iela 6, Rīgā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
Valsts reģistrācijas numurs: 40008008765
Pasta adrese: Rīga, Balvu iela 11
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 1003
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 430 860.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 430 859.52 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: RSD-22-891-lī
Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar vidēji smagiem un smagiem garīga rakstura traucējumiem sniegšana Maskavas ielā 178, Rīgā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns""
Valsts reģistrācijas numurs: 40008008765
Pasta adrese: Rīga, Balvu iela 11
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 1003
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 384 455.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 384 454.88 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: RSD-22-884-lī
Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana un bērna aprūpes atbalsta pakalpojuma sniegšana grupu mājas (dzīvokļa) klientiem Biešu ielā 6, Rīgā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
14/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzīves oāze"
Valsts reģistrācijas numurs: 40003486841
Pasta adrese: Rīga, Biešu iela 6 - 49
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 1004
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 327 496.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 327 496.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: RSD-22- 942-lī
Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem sniegšana lauku vidē, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
25/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: CAMPHILL NODIBINĀJUMS "ROŽKALNI"
Valsts reģistrācijas numurs: 40008047404
Pasta adrese: Valmieras nov., Rencēnu pag., "Rožkalni"
Pilsēta: Valmiera
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 4232
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 39 961.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 39 961.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: RSD-22-833-lī
Nosaukums:

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem (psihiskām saslimšanām) sniegšana, Imantas 8.līnijā 1 k-3, Rīgā

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
14/04/2022
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Valsts reģistrācijas numurs: 40008150439
Pasta adrese: Rīga, Dīķa iela 1A
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 1004
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 279 722.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 279 722.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/05/2022