Palvelut - 245307-2019

27/05/2019    S101    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 

Suomi-Helsinki: Korjaus- ja huoltopalvelut

2019/S 101-245307

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Ilmatieteen laitos
0244664-7
Erik Palménin aukio 1
Helsinki
00560
Suomi
Yhteyshenkilö: Pipsa Ylikantola-Päkki
Puhelin: +358 405729755
Sähköpostiosoite: pipsa.ylikantola-pakki@fmi.fi
NUTS-koodi: FI1D7

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://ilmatieteenlaitos.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

SOD02- ja SOD03-antennien huolto-ja tukipalvelut

Viitenumero: Dnro 18/230/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli Ilmatieteen laitoksen Arktisen avaruuskeskuksen kahden (2) 7,3m satelliittiantennin (SOD02 ja SOD03) huolto- ja tukipalvelut (engl. Maintenance and Support Service).

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 880 250.00 USD
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sodankylä

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tässä uudessa huolto- ja tukipalvelusopimuksessa on on tarkoituksena yhdistää molempien satelliittiantennien (SOD02 ja SOD03) huolto- ja tukipalvelusopimukset yhden (1) sopimuksen alle vuosiksi 05/2019-04/2022.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
Selitys:

Hankintamenettelynä oli suorahankinta. Peruste suorahankinnalle oli hankintalain 1397/2016 40 §:n kohta 2) teknisestä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnanehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Seuraavin perusteluin:

- Satelliittiantennien valmistaja on Viasat Inc. ja huolto- ja tukipalvelusopimus tehdään kyseisen antennivalmistajan kanssa. Huoltotoimet ja varaosat edellyttävät sellaista erityistä tietotaitoa, jota vain valmistajalla on, joten mikään muu taho kuin antennien valmistaja ei voi näin ollen tuottaa ja toimittaa kyseisiä huolto- ja tukipalveluita.

- SOD02-satelliittiantennia varten on ollut voimassa huolto ja tukipalvelusopimus (Dnro 40/230/2012) antennivalmistajan kanssa SOD02-antennin takuuajan päätymisestä alkaen vuosille 2013-2016. Sopimusta on jatkettu toimittajan tarjouksen, erillisen työkuvauksen (SOW, Statement Of Work) toimittajan yleisten ehtojen mukaisesti vuosille 2016-2019.

- Uudempi SOD03-antenni on ollut toimituksen jälkeisen takuun piirissä vuoden 2018 loppuun sekä lisättynä ylläolevaan huolto- ja tukipalvelusopimukseen välillä 02-04/2019.

- Uudessa huolto- ja tukipalvelusopimuksessa tarkoitus on yhdistää molempien satelliittiantennien (SOD02 ja SOD03) huolto- ja tukipalvelusopimukset yhden (1) sopimuksen alle vuosiksi 05/2019- 04/2022. Yhdistämisellä saadaan huoltokäyntien osalta synergiaetuja, joilla pystytään lyhentämään sekä optimoimaan huoltotöiden aiheuttamien huoltoseisokkien kestoa sekä pitkällä aikavälillä laskemaan ylläpidon kustannuksia.

- Nyt neuvoteltu (15.4.2019) sopimus on hinnaltaan ja kestoltaan linjassa aikaisempien SOD02-antennin huolto- ja tukipalvelusopimuksien kanssa, ottaen huomioon kohtuulliset kustannusten kasvun, valuuttakurssimuutokset sekä SOD03-antennin sisällyttämisen sopimukseen.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

SOD02- ja SOD03-antennien huolto-ja tukipalvelut

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Viasat Inc.
Ei tunnusta
1725 Breckingridge Plaza
Duluth, GA
30096
Yhdysvallat
NUTS-koodi: FIZ
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 880 250.00 USD
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/05/2019