Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Építési beruházás - 245325-2018

08/06/2018    S108    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Debrecen: Víz- és szennyvízvezetékek építése

2018/S 108-245325

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A debreceni déli gazdasági övezet infrastruktúra fejlesztése: ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak III. üteme

II.1.2)Fő CPV-kód
45231300
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A debreceni déli gazdasági övezet infrastruktúra fejlesztése: ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak III. üteme.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 149 375 747.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45231300
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Déli Gazdasági Övezet területe; Debrecen közigazgatási területén lévő 0493/20, 0504, 0505/19,0514/1, 0502/4, 0502/7, 0502/9, 0507/9, 0507/75, 0507/74, 0514/1 és 0507/78 hrsz. ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A debreceni déli gazdasági övezet infrastruktúra fejlesztése: ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak III. üteme.

Vízellátás szempontjából megfelelő méretű és nyomású vezeték a Mikepércsi úti 0493/20 hrsz-ú, 1. számú közmű udvaron, a projekt keretében I. ütemben megépült hálózat fog rendelkezésre állni NA 400 ac. méretben.

A Debrecen Déli Gazdasági Övezet Infrastruktúra fejlesztése beruházás keretében az ivóvízhálózat tovább vezetésre kerül Mikepércsi úti gerincvezeték déli irányba történő meghosszabbításával a 2. számú közműudvarig A közüzemi tervezett ivóvíz gerincvezeték a Mikepércsi úton a 47. számú főút nyugati oldalán kerül kialakításra.

A tervezett gerincvezeték az 1. számú közműudvartól indulva a Mikepércsi úton a 47. sz. főútvonallal párhuzamosan, annak nyugati oldalán halad a 2. számú közműudvarig. A 2. számú közműudvar biztosítja a Debrecen Déli Gazdasági Övezet közműcsatlakozásait.

Az igényelt ivóvíz-kapacitást 720 l/perc.

A tervezett vezeték teljes hosszában, 2331 fm DN400 PE csőből kerül kialakításra. A vezeték átlagos csőtető szintje -1,50 m. A vezeték magassági vonalvezetési igazodik a jelenlegi terepszintekhez. A gerincvezeték magaspontjaira légtelenítő, mélypontjaira leürítő szerelvények kerülnek kialakításra. A szerelvények minden esetben előregyártott vasbeton szerelvényaknában kerülnek elhelyezésre. A vezeték több, a 47. számú főútvonalhoz kapcsolódó mellékutat is keresztez.

Az út alatti átvezetéseknél NA559/12,5 mm acél védőcső került betervezésre a gerincvezeték védelmének biztosítására.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) (maximum 5 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel,aki ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (Nem / Igen) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: kötelező jótállási időn felül vállalt többletjótállási időtartam (hónap) / maximum 36 hónap/ / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése”.Azonosító száma: TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00001
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 005-006299
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debreceni déli gazdasági övezet infrastruktúra fejlesztése: ivóvízellátás kivitelezési munkálatainak III. üteme

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/05/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Komplex-D Kft.
Postai cím: Kartács utca 32.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 242 995 427.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 149 375 747.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)

Adószám: 24857538-2-44.

KKV minősítése: Nem minősül KKV-nek.

SWIETELSKY Építő Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.).

Adószám: 10572795-2-42.

KKV minősítése: Nem minősül KKV-nek.

Frikober Mérnöki Kft. (1021 Budapest, Budakeszi út 73/G.).

Adószám: 12030925-2-41.

KKV minősítése: igen.

DIAMIT-ÉP-KER-SZOLG Zrt. (3744 Múcsony, Szeles akna 1.).

Adószám: 25747944-2-05.

KKV minősítése: igen.

Komplex-D Kft. (4032 Debrecen, Kartács utca 32.).

Adószám: 12115369-2-09.

KKV minősítése: igen.

KUSZI Kft. (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 62/b. 2/5.).

Adószám: 11620444-2-09.

KKV minősítése: igen.

Közmű Plusz Kft. (1201 Budapest, Nagysándor József u. 4. F/9.).

Adószám: 14639324-2-43.

KKV minősítése: igen.

Gabári-Közmű Kft. (1172 Budapest, Demjén utca 12.).

Adószám: 24746579-2-42.

KKV minősítése: igen.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/06/2018