Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 245341-2021

14/05/2021    S93

Dänemark-Grenaa: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 093-245341

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Grenaa Havn
Nationale Identifikationsnummer: 25137736
Postanschrift: Havnecentervej 1
Ort: Grenaa
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8500
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Anders Jakobsen
E-Mail: ajn@horten.dk
Telefon: +45 33344309
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1099e161-66c9-4346-954b-b83365117c6c/homepage
I.6)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalrådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Grenaa Havn A/S har besluttet, at havneområdet skal udvides. Havneudvidelsen skal bl.a. resultere i yderligere 350 meter havnekaj, 17 000 m2 havneareal, 11 meter vanddybde forberedt til 15 meter, et heavyload-område, en opgradering til 9 MW landsstrøm samt 28 000 m2 kajnært bag-landsareal. Det samlede projekt forventes at have kostet op mod 100 mio. DKK, når det er færdigt primo 2023. Nærværende udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med projektet samt efterfølgende rådgivning relateret til projektet. Den udbudte totalrådgiveraftale består således i:

I) en aftale om totalrådgivning i forbindelse med havneudvidelsen og

II) en fireårig (4-årig) rammeaftale, der giver Grenaa Havn mulighed for rekvirering af rådgivning, der kan relateres havneudvidelsen. Kontrakten forventes at have en samlet kontraktværdi på 7 mio. DKK.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 2 848 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK042 Østjylland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Grenaa Havn A/S har besluttet, at havneområdet skal udvides. Havneudvidelsen skal bl.a. resultere i yderligere 350 meter havnekaj, 17 000 m2 havneareal, 11 meter vanddybde forberedt til 15 meter, et heavyload-område, en opgradering til 9 MW landsstrøm samt 28 000 m2 kajnært bag-landsareal. Det samlede projekt forventes at have kostet op mod 100 mio. DKK, når det er færdigt primo 2023. Nærværende udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med projektet samt efterfølgende rådgivning relateret til projektet. Den udbudte totalrådgiveraftale består således i

I) en aftale om totalrådgivning i forbindelse med havneudvidelsen og

II) en fireårig (4-årig) rammeaftale, der giver Grenaa Havn mulighed for rekvirering af rådgivning, der kan relateres havneudvidelsen. Kontrakten forventes at have en samlet kontraktværdi på 7 mio. DKK. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder navnlig ydelsesbeskrivelsen og den supplerende ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 051-129463
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 7
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: COWI A/S
Nationale Identifikationsnummer: 44623528
Postanschrift: Parallelvej 2
Ort: Kongens Lyngby
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2800
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 848 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 848 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Spørgsmål til udbuddet skal stilles på udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der. Alle spørgsmål – også spørgsmål, som modtages efter den i udbudsbetingelserne oplyste frist – vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen.

Ordregiver skal kræve, at tilbudsgivere benytter det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 148. Tilbudsgivere skal derfor ved afgivelse af tilbud anvende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed. Tilbudsgiver skal derfor udfylde og vedlægge ESPD i overensstemmelse med ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/05/2021