Tjänster - 245485-2019

27/05/2019    S101    Tjänster - Meddelande om upphandling - Ospecificerat 

Sverige-Farsta: Social omsorg med inkvartering

2019/S 101-245485

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms Stad, Socialförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Box 44
Ort: Farsta
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 123 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Patrik Vahlberg
E-post: patrik.jv@spnadvisory.com

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se/sof

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpjefiygy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpjefiygy&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av barn- och ungdomsinsatser - dygnetruntvård

Referensnummer: Dnr 2.11.2-270/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85311000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar att tillgodose beställarens behov av externa placeringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) i åldrarna 0-20 år och för deras familjer. Uppdraget omfattar HVB med inriktning på utredning och behandlingsinsats, stödboende med inriktning stöd och tillsyn samt behandlingsverksamhet med familjeboende.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 800 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: A1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utredning av barn (0–12 år) tillsammans med deras föräldrar, (barnets behov och föräldrarnas förmåga)

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 24
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: A2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utredning av unga (13–20 år)

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 24
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: A3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Behandling av unga med psykosocial problematik i kombination med psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk problematik

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 24
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: A4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Akut- och korttidsplaceringar

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 24
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: B1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Stödboende i kollektiv form (16–20 år)

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 24
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: B2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Stödboende i träningslägenhet (18–20 år)

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 24
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
Del nr: C1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85311000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Behandlingsverksamhet med familjeboende

II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Antal månader: 24
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
Förteckning över och kortfattad beskrivning av reglerna och kriterierna:

Leverantören, eventuella företag vars kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registreringsskyldigheter.

Leverantören ska ha lägst 40 poäng enligt Creditsafe i Sverige AB:s bedömning. Uppfylls detta anses leverantören ha en tillräckligt god ekonomisk och finansiell ställning för att sannolikt kunna genomföra avtalat åtagande under hela avtalstiden.

Leverantören ska inneha tillstånd från IVO för att bedriva den/de verksamheter som leverantörens anbud avser.

Leverantören ska för att styrka kravet i anbudsinbjudan avseende resurser, kompetens och erfarenhet inkomma med två referensuppdrag per delområde som anbudet avser i enlighet med vad som framgår av anbudsinbjudan.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/05/2019