Palvelut - 245515-2019

27/05/2019    S101    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Lahti: Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut

2019/S 101-245515

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
0215606-8
Keskussairaalankatu 7
Lahti
15850
Suomi
Yhteyshenkilö: Tomi Järvinen
Puhelin: +358 444828927
Sähköpostiosoite: tomi.jarvinen@phhyky.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.phhyky.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Heinolan kaupunki
1068892-9
Heinola
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.heinola.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=231444&tpk=6e9e12d2-3445-4965-a197-c2d3a7e0c7f8
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujien asumispalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) pyytää tarjouksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle 1.1.2020-31.12.2022 kahdella (2) yhden (1) lisävuoden optiolla.

Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti järjestettävät asumispalvelut niille henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Hankinta on jaettu kuuteen (6) eri osa-alueeseen osiin:

1. Tuettu asuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

2. Palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

3. Tehostettu palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

4. Tehostettu palveluasuminen päihdekuntoutujille

5. Vaativa tehostettu palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

6. Vaativa tehostettu palveluasuminen päihdekuntoutujille.

Hankinta toteutetaan yhteishankintana Heinolan kaupungin kanssa. Kilpailutuksesta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Hankintakokonaisuuteen on mahdollista jättää tarjouksia osa-alueittain. Lisäksi asa-alueiden sisäiset osatarjoukset sallittu. Mikäli sama tarjoaja valitaan palveluntuottajaksi useampaan osa-alueeseen, varaa hankintayksikkö oikeuden yhdistää kyseiset ryhmät samalle sopimukselle. Tarjous voi koskea yhtä, useampia tai kaikkia osia. Myös rinnakkaiset tarjoukset hyväksytään.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

1. Tuettu asuminen mienterveys- ja päihdekuntoutujille

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tuetussa asumisessa asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asiakkaan itsenäistä asumista tukiasunnossa joko siirryttäessä palveluasumisesta tukiasuntoon tai kuntoutumisen tukemiseen luotua asumisen tukea vaihtoehtona palveluasumiselle. Tuettu asuminen sisältää kevyen tuen, perustason tuen, vahvan tuen ja erityistason tuen. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1 Palvelukuvaus).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 60
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

2. Palveluasuminen mienterveys- ja päihdekuntoutujille

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluyksikössä järjestettävää asumista ja palveluja, joihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, jossa asiakas maksaa erik-seen asumisesta ja palveluista. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1 Palvelukuvaus).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 60
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

3. Tehostettu palveluasuminen mienterveys- ja päihdekuntoutujille

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellistä syistä tai mielenterveydellistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja palvelun tarve. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa tarvitessaan ympärivuorokautisesti hoivaa, huolenpitoa ja tukea omatoimiseen suoriutumiseen ja päihteettömyyteen. Asiakkaan osallisuutta vahvistetaan ja asiakasta tuetaan kiinnittymään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tukeviin vertaistukiryhmiin. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa). Kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen ja siirtyminen kevyemmin tuettuun asumismuotoon. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1 Palvelukuvaus).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 60
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

4. Tehostettu palveluasuminen päihdekuntoutujille

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden palvelun tarve johtuu päihdesairauden/päihderiippuvuuden aiheuttamasta toimintakyvyn vajeesta ja palvelun tarpeesta. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa tarvitessaan ympärivuorokautisesti hoivaa, huolenpitoa ja tukea omatoimiseen suoriutumiseen ja päihteettömyyteen. Asiakkaan osallisuutta vahvistetaan ja asiakasta tuetaan kiinnittymään päihteettömyyttä tukeviin vertaistukiryhmiin. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa). Kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen ja siirtyminen kevyemmin tuettuun asumismuotoon. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1 Palvelukuvaus).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 60
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

5. Vaativa tehostettu palveluasuminen mienterveys- ja päihdekuntoutujille

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellistä syistä tai mielenterveydellistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja palvelun tarve. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja tukea merkittävästi heikentyneen psyykkisen ja/tai fyysisen toimintakyvyn johdosta. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailussa ja asunnon siivouksessa). Asiakas kuuluu palveluntarpeeltaan vaativaan asiakasryhmään, jolloin kuntoutuksen tavoitteena saattaa pääasiassa olla toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1 Palvelukuvaus).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 60
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

6. Vaativa tehostettu palveluasuminen päihdekuntoutujille

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden palvelun tarve johtuu päihderiippuvuuden/päihdesairauden aiheuttamasta toimintakyvyn vajeesta ja palvelun tarpeesta. Asiakas saa jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja tukea merkittävästi heikentyneen psyykkisen ja/tai fyysisen toimintakyvyn johdosta. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailussa ja asunnon siivouksessa). Asiakas kuuluu palveluntarpeeltaan vaativaan asiakasryhmään (esim. dementoituneet päihdekuntoutujat), jolloin kuntoutuksen tavoitteena saattaa pääasiassa olla toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa (liite 1 Palvelukuvaus).

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 60
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 19/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/05/2019