There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Supplies - 245656-2022

06/05/2022    S89

Poland-Warsaw: Other miscellaneous construction materials

2022/S 089-245656

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 073-196717)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Państwowe "PORTY LOTNICZE"
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 1Miejscowość
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-906
Country: Poland
Contact person: Rafał Gołąbek
E-mail: r.golabek@ppl.pl
Telephone: +48 226501807
Fax: +48 226501833
Internet address(es):
Main address: www.polish-airports.com
Address of the buyer profile: https://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla PL Warszawa – Radom.

Reference number: 62/PN/ZP/TLLZP/22
II.1.2)Main CPV code
44192000 Other miscellaneous construction materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wypełnienia ekranów akustycznych przy ul. Lotniczej dla Portu Lotniczego Radom – Sadków.

2. Zakres zamówienia nie obejmuje budowy fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych.

3. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowaniezgodnie z decyzja ZRIL nr 127/SPEC/2020.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/05/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 073-196717

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.14
Instead of:

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 90 dni, jednak ze względu na realizację prac, polegających na budowie fundamentów (pali) i słupów ekranów oraz montaż belek podwalinowych możliwość rozpoczęcia realizowania przedmiotowego zamówienie jest szacowana nie wcześniej niż od dnia 15 czerwca 2022 r.

Read:

Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 09/05/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 16/05/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 09/05/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 16/05/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: