Lavori - 245735-2017

28/06/2017    S121

Česká republika-Praha: Výstavba meziměstských železničních drah

2017/S 121-245735

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 095-187363)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7
Obec: Praha 1-Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Tel.: +420 972244865
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.szdc.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace trati Sudoměřice – Votice.

Spisové číslo: 15463/2017-SŽDC-SSZ-VZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
45234110 Výstavba meziměstských železničních drah
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/06/2017
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 095-187363

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 14/07/2017
Místní čas: 9:00
Má být:
Datum: 17/07/2017
Místní čas: 9:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 14/07/2017
Místní čas: 9:15
Má být:
Datum: 17/07/2017
Místní čas: 9:15
VII.2)Další dodatečné informace: