Supplies - 2458-2021

05/01/2021    S2

Poland-Lubań: Medical consumables

2021/S 002-002458

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczna w Lubaniu Sp. z o.o.
Postal address: ul. Zawidowska 4
Town: Lubań
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-800
Country: Poland
E-mail: zp@lcm-luban.pl
Telephone: +48 757213902
Fax: +48 757213906
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/lcm_luban
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lcm_luban
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lcm_luban
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka prawa handlowego stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy asortymentu jednorazowego użytku

Reference number: ZP/10/2020
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu jednorazowego użytku w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2020.186 t.j. z 6.2.2020).

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełnienia wymogów ww. ustawy, to należy złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu ww. ustawie oraz wskazać których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

4. Warunki dostawy oraz inne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Asortyment różny 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141200 Catheters
33141220 Cannulae
33141310 Syringes
33141320 Medical needles
33141321 Anesthesia needles
33141328 Epidural needles
33141411 Scalpels and blades
33141640 Drain
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu jednorazowego użytku w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Asortyment różny 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu jednorazowego użytku w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Asortyment różny 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33192500 Test tubes
38437000 Laboratory pipettes and accessories
33793000 Laboratory glassware
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu jednorazowego użytku w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Asortyment różny 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141640 Drain
33141600 Collector and collection bags, drainage and kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu jednorazowego użytku w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Rękawice

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu jednorazowego użytku w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Serwety

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu jednorazowego użytku w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Środki ochrony osobistej

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Main site or place of performance:

Magazyn Medyczny przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań (województwo dolnośląskie)

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu jednorazowego użytku w asortymencie i w szacunkowej ilości określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz art.24 ust. 5 pkt 8 ustawy;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie;

3. Zamawiający będzie wymagać oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej dedykowanej platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lcm_luban informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest powyżej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Jednolity dokument można pobrać ze strony internetowej https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i wypełnić w wymaganych miejscach;

6. informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

7. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców;

8. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów;

10. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24aa ustawy, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Informacje dodatkowe, które ze względu na ograniczona liczbę znaków nie zmieściły się w punkcie VI.3 niniejszego ogłoszenia

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadaj wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego:

1. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – należy złożyć oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z 6.2.2020) w tym posiada ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty/zgłoszenia/powiadomienia potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in.: Deklaracje Zgodności; Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną; dokonano powiadomienia lub zgłoszenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Wyrobów Medycznych – jeżeli dotyczy - należy złożyć na wezwane Zamawiającego.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełnienia wymogów ww. ustawy, to należy złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu ww. ustawie oraz wskazać, których pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia dokumentów rejestracyjnych po złożeniu w/w oświadczenia, wyłącznie w przypadku powzięcia wątpliwości do prawidłowości zaoferowanego przedmiotu zamówienia;

2. karty katalogowe lub ulotki lub foldery zaoferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim) – należy złożyć na wezwane Zamawiającego.

Na karcie produktu należy dopisać, których pozycji dotyczy karta – umieszczając w nim nr poszczególnej pozycji asortymentowej (np. część nr 1, poz. nr 1 Załącznika nr 2 do SIWZ itd.) – celem identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia;

3. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w wyznaczonym terminie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia – po 1 szt. Zamawiający zażąda przedłożenia próbek, wyłącznie w sytuacji gdy poweźmie wątpliwości w zakresie prawidłowości zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, aby Wykonawca nie składał oświadczenia w powyższym zakresie ani próbek wraz z ofertą;

4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ww. ustawy w terminie do 10 dni od dnia wezwania Wykonawcy do złożenia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/02/2021
Local time: 08:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/02/2021
Local time: 09:00
Place:

Publiczna sesja otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 56 za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pl/pn/lcm_luban)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

XI 2022

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – pełen opis zawarty jest w rozdziale VII.2.1 SIWZ;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu na wezwanie;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu na wezwanie;

4. oświadczenia Wykonawcy na wezwanie:

— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – na wezwanie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa dokumenty opisane w Rozdziale VII.5.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Zawartość oferty. Złożona oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi zawierać:

— wypełniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty,

— wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia (w zakresie części, na które Wykonawca skład ofertę),

— wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),

— pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z działem VI Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący wysyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dedykowanej dla Zamawiającego Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/ pn/lcm_luban;

c) wobec czynności innych niż określone w XIX.7 a) i b), wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/12/2020