Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 245886-2019

28/05/2019    S102

il-Lussemburgu-Lussemburgu: BEI - Programm ta' Għajnuna Teknika li Jappoġġja l-Operazzjoni ta' Self Intermedjata tal-BEI għal Investimenti Żgħar u Medji fis-Settur Agroalimentari li Jintegraw l-Azjendi Żgħar

2019/S 102-245886

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Bank Ewropew tal-Investiment
Indirizz postali: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Belt: Luxembourg
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg
Kodiċi postali: L-2950
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: SG/AS/Consultant Procurement Contract Management Division
Posta elettronika: eib-cpcm-procurement@eib.org
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/ta2019015.htm
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4862
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Programm ta' Għajnuna Teknika li Jappoġġja l-Operazzjoni ta' Self Intermedjata tal-BEI għal Investimenti Żgħar u Medji fis-Settur Agroalimentari li Jintegraw l-Azjendi Żgħar

Numru ta' referenza: AA-001211 (TA2019015 KE AFF)
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66100000 Servizzi bankarji u ta' investiment - FG17
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan ġenerali ta' dan il-Programm ta' GħT hu li jappoġġja l-aċċess għall-finanzjament għas-settur agrikolu billi titjieb il-ħila tal-FI li jevalwa, jwettaq u jimmonitorja proġetti ta' investiment ta' żmien itwal fil-ktajjen ta' valur agroalimentari li jimmiraw li jintegraw bdiewa b'azjenda żgħira fil-katina ta' valur rispettiva.

Għan trasversali applikabbli għall-attivitajiet kollha previsti f'dan il-Programm ta' TA, hu li jiffaċilita l-iskjerament tal-finanzjament tal-BEI b'mod effiċjenti, responsabbli u sostenibbli, skont l-istandards u r-rekwiżiti tal-Bank, b'mod partikolari fl-oqsma tal-eliġibbiltà tas-settur agroalimentari u tas-sostenibbiltà ambjentali u soċjali.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 835 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
77100000 Servizzi ta' l-agrikoltura
66000000 Servizzi finanzjarji u ta' assigurazzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: 00 Not specified
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-Kenja.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 835 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 36
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-kuntratt jista' jiġġedded f'każ li kwistjonijiet tekniċi jew oħrajn lil hinn mis-setgħa tal-fornitur tas-servizzi rebbieħ jikkawżaw dewmien fl-implimentazzjoni tal-proġett u sakemm id-disponibbiltà tal-baġit tippermetti.

II.2.9)Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna
Għadd minimu previst: 5
L-għadd massimu: 8
Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Il-Pjattaforma ta' Investiment għall-Afrika (magħruf qabel bħala l-Faċilità ta' Investiment għall-Afrika) https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa-investment-facility_en

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Id-dħul medju annwali tal-kandidat għandu jkun ta' mill-inqas 500 000 EUR għall-aħħar 3 snin li għalihom ingħalqu l-kontijiet. Nota għall-kandidati: Fil-formola ta' applikazzjoni (https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm), jekk jogħġbok kun ċert li tinkludi s-sena attwali li għaliha qed tingħata d-dejta.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

1) In-numru ta' membri tal-persunal permanenti tal-kandidat (kumpanija individwali jew konsorzju sħiħ) li bħalissa qed jaħdmu fl-oqsma marbuta ma' dan il-kuntratt (kif deskritti fit-Taqsima III) ta' dan l-Avviż), għandu jkun mill-inqas 5 għal kull waħda mill-aħħar 3 snin (l-2016, l-2017, l-2018). Nota għall-kandidati: Fis-sottomissjoni tiegħek, jekk jogħġbok kun ċert li tinkludi s-sena attwali li għaliha qed tingħata d-dejta.

2) Il-kandidat (kumpanija individwali jew konsorzju sħiħ) implimenta, matul l-aħħar 5 snin (minn Mejju tal-2014 sad-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-applikazzjonijiet indikata fit-Taqsima IV.2.2) ta' dan l-Avviż), mill-inqas 3 proġetti b'valur minimu ekwivalenti ta' 400 000 EUR, b'attivitajiet marbuta mat-tisħiħ tal-kapaċità tal-istituzzjonijiet finanzjarji fil-finanzjament agrikolu u għandu juri li kellu sehem ta' mill-inqas 50 % f'kull wieħed mill-proġetti mressqa bħala referenza.

L-informazzjoni kollha speċifikata għandha titressaq fil-formola ta' applikazzjoni https://www.eib.org/en/about/documents/application-for-a-technical-assistance-contract.htm

III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Kif indikat fl-indirizz ipprovdut fit-Taqsima I.3) ta' dan l-avviż.

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura ristretta
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 041-092017
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 01/07/2019
Ħin lokali: 23:59
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
Data: 26/07/2019
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-applikazzjonijiet għandhom jitressqu bl-użu tal-formola ta' applikazzjoni standard (disponibbli fuq il-paġna tal-Internet tal-BEI li ġejja: http://www.eib.org/about/procurement/technical-assistance.htm) li l-format u l-istruzzjonijiet tagħha għandhom ikunu osservati bir-reqqa.

Kull dokumentazzjoni addizzjonali (fuljett, ittra, eċċ.) mibgħuta mal-applikazzjoni mhix se titqies.

Din il-proċedura ta' sejħa għall-offerti qed titnieda bi "klawsola ta' sospensjoni". Din tistipula li l-għoti tal-kuntratt jiddependi mill-iffirmar ta' Addendum għall-Ftehim tad-Delegazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-BEI kif ukoll mill-iffirmar tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-Benefiċjarju u l-BEI.

Il-kandidati interessati li jieħdu sehem f'din il-proċedura tas-sejħa għall-offerti għandhom ikunu kompletament konxji li l-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt fl-ebda każ mhi responsabbli għal kwalunkwe ħsarat inkluż, mingħajr limitazzjoni, ħsarat għal telf ta' profitti/spejjeż imġarrba mill-applikant fit-tħejjija u t-tressiq tal-applikazzjoni tiegħu, marbuta b'xi mod mat-tħassir tal-proċedura tas-sejħa għall-offerti fuq il-bażi tal-"klawżola ta' sospensjoni" anke jekk l-Awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt ġiet avżata dwar il-possibbiltà ta' ħsarat.

Għaldaqstant, meta jressaq l-applikazzjoni tiegħu, il-kandidat jaċċetta b'mod sħiħ l-użu tal-"klawżola ta' sospensjoni" f'din il-proċedura tas-sejħa għall-offerti kif ukoll il-konsegwenzi possibbli tagħha.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrunewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/05/2019