Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 24621-2018

19/01/2018    S13

Belgien-Bruxelles: Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial udvikling

2018/S 013-024621

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: Rue de la Loi /Wetstraat 130 Office: L-130 10/037
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Mr Tassos Haniotis
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Landbrug og udvikling af landdistrikter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial udvikling

Sagsnr.: AGRI-2016-EVAL-03
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79310000 Markedsanalyse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser, der skal analysere relevans, effektivitet, virkningsgrad (inklusive den administrative byrde), sammenhæng og merværdi af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial planlægning.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 496 460.63 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Levering skal almindeligvis finde sted i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en rammekontrakt med 1 kontrahent for en periode på 6 år med henblik på at evaluere 1 af 3 generelle mål for den fælles landbrugspolitik som omhandlet i artikel 110 i forordning (EU) nr. 1306/2013.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 080-140927
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: AGRI-2017-0319
Betegnelse:

Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial udvikling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/12/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aide à la décision economique S.A. (ADE)
CVR-nummer: BE0439825021
Postadresse: rue de Clairvaux 40, Box 101
By: Louvain-la-Neuve
NUTS-kode: BE31 Prov. Brabant Wallon
Postnummer: 1348
Land: Belgien
E-mail: ade@ade.eu
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: University of Gloucestershire
CVR-nummer: GB886143987
Postadresse: The park
By: Cheltenham
NUTS-kode: UKK13 Gloucestershire
Postnummer: GL50 2RH
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ÖIR
CVR-nummer: ATU66911023
Postadresse: Franz-Josefs-Kai 27
By: Wien
NUTS-kode: AT13 Wien
Postnummer: 1010
Land: Østrig
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 500 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 496 460.63 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 41 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at supplere rammekontrakten ved nye tjenesteydelser, der består i en gentagelse af tjenester lignende dem, som den økonomiske aktør blev tildelt under den oprindelige kontrakt inden for 3 år efter dens indgåelse, på grundlag af artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012. Sådanne nye tjenester må ikke repræsentere mere end 50 % af det indledende kontraktbeløb.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der har været tale om fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest 2 måneder efter meddelelse om tildelingsbeslutningen kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/01/2018