Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 246309-2022

Submission deadline has been amended by:  314125-2022
10/05/2022    S90

Belgie-Brusel: Otevřené nabídkové řízení za účelem zadání rámcové smlouvy na poskytování poradenských služeb v oblasti provozní podpory

2022/S 090-246309

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Společný podnik pro čisté letectví (CAJU)
Poštovní adresa: Avenue de la Toison d'Or 56
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1060
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Clean Aviation Legal Team
E-mail: procurement@clean-aviation.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum a inovace v leteckém odvětví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Otevřené nabídkové řízení za účelem zadání rámcové smlouvy na poskytování poradenských služeb v oblasti provozní podpory

Spisové číslo: CAJU.2022.OP.01
II.1.2)Hlavní kód CPV
73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podání nabídek je uzavřít samostatnou rámcovou smlouvu na služby v rámci každé položky s hospodářskými subjekty na provedení poradenských služeb s cílem podpořit veřejného zadavatele při realizaci programu čistého letectví prostřednictvím odborníků „intra muros“ a „extra muros“.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 600 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Podpora pro granty, program a technické řízení

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem tohoto nabídkového řízení je zadání samostatné rámcové smlouvy na poskytování poradenských služeb v oblasti provozní podpory grantů, programu a technického řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 900 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tři automatická prodloužení o dvanáct měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program čistého letectví provádějící výzkumný program HE.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Poradenstvi a pomoc od právníka a právního asistenta

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79100000 Právní služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem tohoto nabídkového řízení je zadání samostatné rámcové smlouvy na poskytování poradenských služeb v oblasti provozní podpory řízení různých právních úkolů.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tři automatická prodloužení o dvanáct měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program čistého letectví provádějící výzkumný program HE.

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Finance, audit a řízení kvality

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79200000 Účetní, revizní a peněžní služby
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem tohoto nabídkového řízení je zadání samostatné rámcové smlouvy na poskytování poradenských služeb v oblasti provozní podpory financí, auditu a řízení kvality.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tři automatická prodloužení o dvanáct měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Program čistého letectví provádějící výzkumný program HE.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

— položka č. 1 – inženýrské poradenství,

— položka č. 2 – právní poradenství,

— položka č. 3 – poradenství v oblasti financí, auditu a řízení kvality.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

V souladu se specifikacemi nabídkového řízení a návrhem rámcové smlouvy.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 14/06/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/06/2022
Místní čas: 11:00
Místo:

Veřejné otevírání nabídek se bude konat výhradně prostřednictvím videokonferenčního systému a bude možné se jej zúčastnit pouze na pozvání. Podrobněji viz bod 3.2 (otevírání nabídek) výzvy k podání nabídky.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno, e-mailovou adresu a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň tři pracovní dny předem na adresu procurement@clean-aviation.eu. Podrobněji viz bod 3.2 (otevírání nabídek) výzvy k podání nabídky.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/en/#electronique
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/05/2022