Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 24631-2018

19/01/2018    S13

Belgien-Bruxelles: Pilotprojekt: Omstrukturering af honningbikæde og avls- og udvælgelsesprogram til bekæmpelse af Varroa

2018/S 013-024631

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: Rue de la Loi /Wetstraat 130 Office: L-130 10/037
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Head of Unit DG AGRI C.4
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefon: +32 22962249
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Landbrug og udvikling af landdistrikter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pilotprojekt: Omstrukturering af honningbikæde og avls- og udvælgelsesprogram til bekæmpelse af Varroa

Sagsnr.: AGRI-2017-EVAL-05
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79310000 Markedsanalyse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Pilotprojekt: Omstrukturering af honningbikæde og avls- og udvælgelsesprogram til bekæmpelse af Varroa.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 899 200.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Levering skal almindeligvis finde sted i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med en enkelt kontrahent for en periode på 42 måneder for at afslutte et pilotprojekt om omstrukturering af honningbikæde og et avls- og udvælgelsesprogram til bekæmpelse af Varroa.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 135-275949
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: AGRI-2017-0346
Betegnelse:

Pilotprojekt: Omstrukturering af honningbikæde og avls- og udvælgelsesprogram til bekæmpelse af Varroa

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/12/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)
Postadresse: Erlenstrasse 9
By: Kirchhain
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 35274
Land: Tyskland
E-mail: ralph.buechler@llh.hessen.de
Telefon: +49 6422940613
Internetadresse: https://www.llh.hessen.de/bildung/bieneninstitut-kirchhain/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ConsulTech GmBH (CT)
CVR-nummer: HRB117154
Postadresse: Morgensternstrasse 24
By: Berlin
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: D-12207
Land: Tyskland
Internetadresse: www.consultech.de
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Institut national de la recherche agronomique - Centre de recherche Provence-Alpes Côte d'Azur (INRA)
CVR-nummer: 18007003901803731Z
Postadresse: UR 406 Abeilles et Environnement
By: Avignon
NUTS-kode: FR FRANCE
Postnummer: 84914
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Council for Agricultural Research and Economics - Research Centre for Agriculture and Environment (CREA)
Postadresse: Via di Saliceto 80
By: Bologna
NUTS-kode: IT ITALIA
Postnummer: 40128
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 900 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 899 200.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 22 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Der er planlagt 19 underkontrahenter, hver især med under 5% af den anslåede kontraktværdi.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der har været tale om fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at fristen for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest 2 måneder efter meddelelse om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/01/2018