Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 246341-2021

Submission deadline has been amended by:  319380-2021
17/05/2021    S94

Ungarn-Székesfehérvár: Technische Gase

2021/S 094-246341

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Nationale Identifikationsnummer: 15360025207
Postanschrift: Seregélyesi út 3.
Ort: Székesfehérvár
NUTS-Code: HU211 Fejér
Postleitzahl: 8000
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Balogh Márton
E-Mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu
Telefon: +36 22535500
Fax: +36 22535694
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.fmkorhaz.hu/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.fmkorhaz.hu/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184542021/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184542021/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kórház
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Orvosi gázok beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000184542021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24110000 Technische Gase
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Orvosi gázok beszerzése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24111300 Helium
24111900 Sauerstoff
24112100 Kohlendioxid
24112200 Stickstoffoxide
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU211 Fejér
Hauptort der Ausführung:

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

8060 Mór Kórház utca 21

8083 Csákvár Kastélypark 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Megnevezés: Palackos egészségügyi, orvosi gázok, ipari és különleges gázok Térfogat [kg] [m3] Palack nyomás [bar] Palack űrtartalom [liter] Évente cserélendő mennyiség [db/év]

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi - 0,4 200 2 1619

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 0,4 200 2 12

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 1 200 5 5

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén-kombi - 1 200 5 1

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 1,5 150 10 1761

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 2 200 10 1561

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 3,5-4 200 20 34

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 6 150 40 1118

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 7,5 150 50 12

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén - 10 200 50 110

Orvosi dinitrogén-oxid, altatógáz 7,5 - - - 2

Szén-dioxid orvosi 10 - - - 50

Szén-dioxid orvosi 30 - - - 11

Szén-dioxid élelmezési 20 - - - 16

Széndioxid Merülőcsöves palackban Biogon C 20 - - - 6

Szintetikus levegő egészségügyi - 1,5-2 150-200 10 1

Szintetikus levegő egészségügyi - 10 200 50 63

Disszugáz 2-2,8 - - - 4

Disszugáz 6-7,5 - - - 2

Nitrogén 4.6 - 2 200 10 1

Nitrogén 4.6 - 4 200 20 2

Argon 4,6 - 1,6 150 10 2

Hélium 4,6 - 9,1 200 50 7

Hélium 4,6 - 1,8 200 10 17

Összesen: 6 417 db/év

Ajánlatkérő nem rendelkezik elegendő saját tulajdonú palackkal. Szállítónak Ajánlatkérő telephelyén kell biztosítani az alábbi táblázat szerinti palack mennyiséget, melyért Ajánlatkérő bérleti díjat fizet.

Megnevezés: Palackok bérlete Mennyiség

[db/év] Székesfehérvár Mennyiség [db/év]

Mór Mennyiség [db/év]

Csákvár Össz. mennyiség [db/év]

Orvosi palack 428 54 58 540

Kombi típ. Palack 108 7 0 115

Ipari palack 41 0 0 41

Ajánlatkérő tulajdonában állnak a táblázatban felsorolt palackok, melyre nem fizet bérleti díjat.

Megnevezés: Saját palack készlet Székesfehérvár Térfogat Palack nyomás (bar) Mennyiség (db)

Liter m3

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 40 79

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 27 5

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 14 90

Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 2 18

A szállítások határidejére vonatkozó előírások:

A palackos gázok szállítása hetente minimum egy alkalommal (azonos napokon) a

Megrendelések függvényében.

Vészhelyzet esetén a szállítás ideje, palackos gázok esetén max. 8 óra, a megrendeléstől számítva. (e-mail vagy telefonos bejelentés). Vészhelyzeti szállítás heti minimum 1 alkalom.

Megnevezés: Palackok bérlete Mennyiség

[db/év] Székesfehérvár Mennyiség [db/év]

Mór Mennyiség [db/év]

Csákvár Össz mennyiség [db/év]

Orvosi palack 428 54 58 540

Kombi típ. Palack 108 7 0 115

Ipari palack 41 0 0 41

Nyertes ajánlattevő feladata a palackok és a hozzátartozó esetleges kiegészítő berendezések időleges használatának rendelkezésre bocsátása a megjelölt teljesítési helyeken, valamint a műszaki tartalomban foglalt követelmények teljesítése továbbá a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása, így különösen, de nem kizárólag tárolóegységek folyamatos, üzembiztos működésének biztosítása. A teljesítési helyszínenkénti mennyiségi és minőségi adatait a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

A töltetáraknak az esetleges bérleti díjon kívül a töltettel és szállítással kapcsolatos összes járulékos költséget tartalmaznia kell.

A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.

Ajánlatkérő a Szerződés szerinti keretmennyiség 80 %-át vállalja megrendelni a Szerződés hatálya alatt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Az intézményfenntartó hozzájárulásával további 12 hónappal meghosszabbítható.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján az értékelés a legalacsonyabb ár szempontja szerint történik.

Ajánlatkérő valamennyi tétel vonatkozásában a megjelölt mennyiség 80 %-ig vállal lehívási kötelezettséget.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.

A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének nevében külön EEKD-t kell benyújtania a kijelölt ajánlattevőnek.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján)

M.1. A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő mutassa be azeljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap)legjelentősebborvosi gáz szállításainak ismertetését.

Az igazolás módja a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése alapján. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább akövetkező adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya,

— valamint mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat/teljesítéseket veszi figyelembe.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) és (11) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább:

M.1.

Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben összesen legalább 4 800 db mennyiségben palackos egészségügyi és/vagy orvosi gázok és/vagy ipari gázok és/vagy különleges gázok szállítására vonatkozó referenciával, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe.

Az M1. alkalmassági követelmény legfeljebb két szerződéssel teljesíthető.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződések és a kifizetések pénzneme: HUF.

AK előleget nem biztosít, a részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nyertes AT késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni, mértéke a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 3 %-a/óra, alapja a késedelmesen teljesített termékekre eső nettó ellenérték teljes összege.

Vészhelyzet esetén a 8 órát meghaladó késedelme esetén AK jogosult érdekmúlásra alapítottan a késedelemmel érintett egyedi szállítástól elállni és a kapcsolódó meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Egyedi szállítás meghiúsulása: Amennyiben AK valamely egyedi megrendeléstől Nyertes AT szerződésszegése okán eláll, úgy a meghiúsult nettó ellenérték 30 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetendő.

Amennyiben AT a vészhelyzet esetén megrendelt termékek szállításával késedelembe esik, azaz a határidőt túllépi, minden megkezdett óra után a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértékének 8 %-ának megfizetésére köteles.

A teljes szerződésmeghiúsulása: a meghiúsulási kötbér mértéke 30 %, számításának alapja a meghiúsulással érintett teljes nettó ellenérték. AK a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes AT-höz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződéstervezetben külön nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes AT köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az AK igazolt – kötbérrel nem fedezett – kárainak megtérítésére is. Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1)bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Nyertes AT jótállási kötelezettséget vállal az adott termék vonatkozásában, annak átadásától számított 12 hónapra.

Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően számla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései és a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése szerint, a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 60 napon belül. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2021
Ortszeit: 13:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15-17. §-ainak megfelelően történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, erre tekintettel korábban három részben írta ki az orvosi gáz beszerzését. A tárgyi eljárás a korábbi eljárás eredménytelen részének újraindítása. A beszerzés további részekre bontása ellentétes lenne a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvével.

1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jónás Lucia Eszter, lajstromszáma: 01113, Dr. Kékesi Andrea, lajstromszám: 00208

2. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

3. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

4. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu

5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 11-12. §-a, valamint a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

6. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.

7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.

8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.

9. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

11. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is) az EKR-ben megadott űrlapon.

12. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

13. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

15. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

16. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

17. Ajánlattevő csatolja a megajánlott termékek vonatkozásában a 2005. évi XCV. törvény és 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), vagy az Európai Bizottság által kiadott érvényes engedéllyel, vagy ezzel egyenértékű engedélyt/tanúsítványt.

18. Ajánlattevő csatolja a megajánlott termékek leírását és/vagy katalógusát.

19. A legalacsonyabb ár értékelési szempontja a 16/2012.(II.16.) Korm.r. 6. § (3) alapján kerül alkalmazásra.

20. Valamennyi megajánlott termék vonatkozásában Ajánlattevő csatolja azon dokumentumot, amely igazolja, hogy a megajánlott termék megfelel a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv szerinti Ph.Hg.VIII. minőségi előírásnak, valamint csatolni szükséges a megajánlott egészségügyi gázok forgalomba hozatali engedélyét (törzskönyv). A megajánlott orvosi gázok minden egyes kiszerelése törzskönyvezett legyen Magyarországon.

21. A palackok feleljenek meg az MSZ EN 1089-3 előírásainak.

22. Az ajánlat részeként kérjük a palackozott gázokhoz a Betegtájékoztatót benyújtani.

23. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

24. IV.2.6) pontban szereplő adat: 30 nap

25. Az elektronikusan benyújtott számlákra vonatkozóan a Kbt. 27/A. § irányadó.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/05/2021