Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Tjenesteydelser - 246827-2016

Vis forkortet udgave

19/07/2016    S137

Nederlandene-Haag: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til oprettelse af en liste over prækvalificerede ansøgere vedrørende levering af åben kilde-løsninger og åben kilde-databaser

2016/S 137-246827

Indkaldelse af interessetilkendegivelser


Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontakt(er):

Europol, attention: G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NEDERLANDENE. Tlf. +31 70 302 5000. Fax +31 70 345 5896. E-mail: procurement@europol.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet adresse for den ordregivende myndighed: https://www.europol.europa.eu

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Se under kontakt(er) ovenfor.

Specifikationer og yderligere dokumenter kan fås ved henvendelse til:

Se under kontakt(er) ovenfor.

Ansøgninger skal adresseres til:

Se under kontakt(er) ovenfor.

I.2)Type ordregivende myndighed:
Europæisk institution/agentur eller international organisation.
I.3)Hovedaktiviteter:
Offentlig orden og sikkerhed.
I.4)Tildeling af kontrakt på vegne af andre ordregivende myndigheder:
Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder: nej.


Del II: Genstand for indkaldelsen af interessetilkendegivelser

II.1)Titlen på indkaldelsen af interessetilkendegivelser:
Indkaldelse af interessetilkendegivelser til oprettelse af en liste over prækvalificerede ansøgere vedrørende levering af åben kilde-løsninger og åben kilde-databaser.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted:
Tjenesteydelser.
Tjenesteydelseskategori nr.: 7 Computerrelaterede og øvrige tjenester.
Leverings- eller udførelseshovedsted for bygge- eller anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne: Haag, Nederlandene.
NUTS-kode: NL332.
II.3)Beskrivelse af det eller de områder, der er omfattet af indkaldelsen af interessetilkendegivelser:
Delliste 1 (D/G15/1603/1) — Virksomhedsoplysninger med global dækning.
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til databaser over virksomhedsoplysninger til søgning på tværs af alle registreringer af virksomhedens oplysninger såsom: juridiske personer, adresser, postbokse, telefonnumre, privatpersoner og virksomhedsstrukturer.
Delliste 2 (D/G15/1603/2) — Løsning til medieovervågning i realtid med global dækning.
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til medieovervågning og rapportering af transmissionsmedier i realtid (tv og/eller radio) på alle officielle EU-sprog og fra EU's nabolande samt sociale medieplatforme. Europol vil inden for rammerne af denne delliste også anmode om tjenesteydelser med relation til nyhedsbreve med forskellige funktioner såsom oversigter over daglige nyheder.
Delliste 3 (D/G15/1603/3) — Database og arkiv over nyhedsmedier med global dækning.
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til nyhedsmedier herunder aktuel global dækning af medier, inklusive licensbeskyttet indhold, der ikke er gratis til rådighed online.
Delliste 4 (D/G15/1603/4) — Database over nationale risici og sikkerhedsrisici med global dækning.
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til nationale risici og sikkerhedsrisici såsom: omfattende, globale opdaterede og organiserede oplysninger om nationale og regionale sikkerhedsrisici, herunder terrorisme og CBRN-trusler (kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare) (muligvis i form af yderligere tjenesteydelser), analyse af oplysninger vedrørende regeringer, politik, sikkerhedsmiljø, lovhåndhævelse og militæret.
Delliste 5 (D/G15/1603/5) — Global skibsdatabase med funktion til sporing i realtid.
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til en løsning i forbindelse med oplysninger om søtransport f.eks. med muligheden for adgang til en global skibsdatabase og skibenes ejerskabshistorie og for at spore skibe i realtid.
Delliste 6 (D/G15/1603/6) — Online oplysninger om propaganda fra terrorister og ekstremister.
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om løsning, som dagligt leverer opdateringer om indholdet af propaganda fra terrorister og ekstremister, der formidles via internettet og andre kommunikationsnetværk.
Delliste 7 (D/G15/1603/7) — Retspraksis og platform til ressourcer i form af akademiske fagtidsskrifter.
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om en platform, der giver adgang til: retspraksis og juridiske udtalelser, der dækker EU-lovgivning, udbudslovgivning, international ret samt andre større jurisdiktioner og juridiske emner. Ressourcer i form af akademiske fagtidsskrifter om samfundsvidenskab, kriminologi, jura, teknologi og beslægtede emner samt mulighed for at købe adgang til yderligere lignende indhold, der skal leveres via platformen.
Det bedes bemærket, at listen, der er opstillet på baggrund af denne bekendtgørelse, udelukkende vil blive anvendt til offentlige tjenesteydelseskontrakter på under 135 000 EUR pr. år og pr. delliste. Et vejledende beløb baseret på Europols anslåede behov findes i udbudsmaterialet.
II.4)Oplysninger vedrørende partier:
Denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er inddelt i partier: ja.
Ansøgninger kan indgives på: 1 eller flere partier.
II.5)Oplysninger om underentreprise:
Underentreprise er tilladt: ja.
Betingelser for underentreprise: se venligst udbudsmaterialet.
II.6)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«):
72320000, 48600000.


Oplysninger vedrørende partier

Parti nr.: 1.

Partiets titel: Delliste 1 (D/G15/1603/1) — Virksomhedsoplysninger.

1)Kort beskrivelse:
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til databaser over virksomhedsoplysninger til søgning på tværs af alle registreringer af virksomhedens oplysninger: juridiske personer, adresser, postbokse, telefonnumre, privatpersoner og virksomhedsstrukturer.
2)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«):
72320000, 48600000.
3)Oplysninger om underentreprise:
Underentreprise er tilladt: ja.
Betingelser for underentreprise: Som angivet i udbudsmaterialet.
4)Yderligere oplysninger om partier:
Som angivet i udbudsmaterialet.

Parti nr.: 2.

Partiets titel: Delliste 2 (D/G15/1603/2) — Medieovervågning og rapportering i realtid.

1)Kort beskrivelse:
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til medieovervågning og rapportering af transmissionsmedier i realtid (tv og/eller radio) på alle officielle EU-sprog og fra EU's nabolande samt sociale medieplatforme.
Europol vil inden for rammerne af denne delliste også anmode om tjenesteydelser med relation til nyhedsbreve med forskellige funktioner såsom oversigter over daglige nyheder.
2)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«):
72320000, 48600000.
3)Oplysninger om underentreprise:
Underentreprise er tilladt: ja.
Betingelser for underentreprise: Som angivet i udbudsmaterialet.
4)Yderligere oplysninger om partier:
Som angivet i udbudsmaterialet.

Parti nr.: 3.

Partiets titel: Delliste 3 (D/G15/1603/3) — Database over nyhedsmedier.

1)Kort beskrivelse:
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til nyhedsmedier herunder aktuel global dækning af medier, inklusive licensbeskyttet indhold, der ikke er gratis til rådighed online.
De nyeste medieudgivelser skal være tilgængelige umiddelbart efter offentliggørelse. Ud over etablerede nyhedsmedier kan den ønskede database omfatte elementer såsom gennemgang og ekstraktion af indhold fra transmissionsmedier (tv og radio) og multimedier (billeder, videoer, blogs).
2)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«):
72320000, 48600000.
3)Oplysninger om underentreprise:
Underentreprise er tilladt: ja.
Betingelser for underentreprise: Som angivet i udbudsmaterialet.
4)Yderligere oplysninger om partier:
Som angivet i udbudsmaterialet.

Parti nr.: 4.

Partiets titel: Delliste 4 (D/G15/1603/4) — Database over nationale risici/sikkerhedsrisici.

1)Kort beskrivelse:
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til nationale risici og sikkerhedsrisici såsom:
— omfattende, globale opdaterede og organiserede oplysninger om nationale og regionale sikkerhedsrisici, herunder terrorisme og CBRN-trusler (kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare) (muligvis i form af yderligere tjenesteydelser)
— analyse af oplysninger vedrørende regeringer, politik, sikkerhedsmiljø, lovhåndhævelse og militæret.
2)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«):
72320000, 48600000.
3)Oplysninger om underentreprise:
Underentreprise er tilladt: ja.
Betingelser for underentreprise: Som angivet i udbudsmaterialet.
4)Yderligere oplysninger om partier:
Som angivet i udbudsmaterialet.

Parti nr.: 5.

Partiets titel: Delliste 5 (D/G15/1603/5) — Global skibsdatabase med funktion til sporing i realtid.

1)Kort beskrivelse:
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om tjenesteydelser med relation til en løsning i forbindelse med oplysninger om søtransport f.eks. med muligheden for adgang til en global skibsdatabase og skibenes ejerskabshistorie og for at spore skibe i realtid.
2)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«):
72320000, 48600000.
3)Oplysninger om underentreprise:
Underentreprise er tilladt: ja.
Betingelser for underentreprise: Som angivet i udbudsmaterialet.
4)Yderligere oplysninger om partier:
Som angivet i udbudsmaterialet.

Parti nr.: 6.

Partiets titel: Delliste 6 (D/G15/1603/6) — Oplysninger om terrorgrupper og propaganda fra terrorister/ekstremister.

1)Kort beskrivelse:
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om løsning, som dagligt leverer opdateringer om indholdet af propaganda fra terrorister og ekstremister, der formidles via internettet og andre kommunikationsnetværk.
2)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«):
72320000, 48600000.
3)Oplysninger om underentreprise:
Underentreprise er tilladt: ja.
Betingelser for underentreprise: Som angivet i udbudsmaterialet.
4)Yderligere oplysninger om partier:
Som angivet i udbudsmaterialet.

Parti nr.: 7.

Partiets titel: Delliste 7 (D/G15/1603/7) — Adgang til retspraksis og akademiske fagtidsskrifter.

1)Kort beskrivelse:
Europol vil inden for rammerne af denne delliste anmode om en platform, der giver adgang til:
— retspraksis og juridiske udtalelser, der dækker EU-lovgivning, udbudslovgivning, international ret samt andre større jurisdiktioner og juridiske emner
— ressourcer i form af akademiske fagtidsskrifter om samfundsvidenskab, kriminologi, jura, teknologi og beslægtede emner samt mulighed for at købe adgang til yderligere lignende indhold, der skal leveres via platformen.
2)CPV-klassifikation (»Common Procurement Vocabulary«):
72320000, 48600000.
3)Oplysninger om underentreprise:
Underentreprise er tilladt: ja.
Betingelser for underentreprise: Som angivet i udbudsmaterialet.
4)Yderligere oplysninger om partier:
Som angivet i udbudsmaterialet.


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Retlig form, der kræves af den sammenslutning af entreprenører, leverandører eller tjenesteydere, ordren tildeles (i givet fald):
Sammenslutninger af tilbudsgivere vil blive accepteret. Alle deltagerne i sammenslutningen skal dog hæfte solidarisk, og dette skal bevises ved fremlæggelse af et dokument. Sammenslutningen skal repræsenteres ved en ledende virksomhed.
III.2)Økonomisk og finansiel situation:
Ansøgere skal fremlægge dokumentation for deres økonomiske og finansielle kapacitet, som beskrevet i udbudsmaterialet.
III.3)Teknisk kompetence:
Ansøgere skal fremlægge dokumentation for deres tekniske kapacitet, som beskrevet i udbudsmaterialet.
III.4)Faglig kompetence:
Ansøgere skal fremlægge dokumentation for deres faglige kapacitet, som beskrevet i udbudsmaterialet.


Del IV: Procedurer

IV.1)Type procedure:
Begrænset.
IV.2)Udelukkelsesgrunde:
Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i en kontrakt, hvis:
a) de er under konkurs eller likvidation, har indstillet deres erhvervsvirksomhed, deres anliggender administreres af domstolen, de har indgået en aftale med kreditorer eller lignende foranstaltninger, eller er genstand for andre procedurer af lignende art eller befinder sig i en lignende situation, som stammer fra en tilsvarende procedure i henhold til nationale love og bestemmelser
b) de ved en retskraftig dom er blevet dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om deres faglige hæderlighed
c) de i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv har begået en alvorlig fejl
d) de ikke har opfyldt deres forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skatter
e) de svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves af den anvisningsberettigede tjenestegren.
IV.3)Udvælgelseskriterier:
Som angivet i udbudsmaterialet.
IV.4)Administrative oplysninger
IV.4.1)Sagsnummer:
D/G15/1603.
IV.4.2)Gyldighedsfrist for den liste, den opstilles på baggrund af denne indkaldelse af interessetilkendegivelser:
Gyldighedsfrist for den liste, der oprettes på baggrund af denne indkaldelse af interessetilkendegivelser: 1.5.2020.
IV.4.3)Frist for indgivelse af ansøgninger:
31.1.2020.
IV.4.4)Sprog, som ansøgningerne skal være affattet på:
Samtlige de officielle EU-sprog.


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Fremlægning og indgivelse af ansøgninger:
Alle ansøgninger skal indgives i henhold til anvisningerne i udbudsmaterialet.
VI.2)Yderligere oplysninger:

Svar på spørgsmål og ændringer til denne indkaldelse af interessetilkendegivelser vil blive gjort elektronisk tilgængelige på TED e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Eventuelle ansøgere tilrådes at sende deres ansøgninger så snart som muligt efter offentliggørelsen af nærværende indkaldelse af interessetilkendegivelser.
Oplysninger om de kontrahenter, der har indgået en kontrakt på over 15 000 EUR, og som er tildelt i henhold til proceduren i punkt 4, offentliggøres på den ordregivende myndigheds websted senest den 30. juni i året efter kontrakttildelingen.

Da behandlingen af ansøgningen indebærer registrering og behandling af personoplysninger (såsom navn, adresse og cv), vil sådanne oplysninger blive behandlet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.12.2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutioner og -organer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Medmindre andet er angivet, skal henvendelser vedrørende denne bekendtgørelse og alle personlige oplysninger anvendes til de formål, der er anført i punkt 2 ovenfor, og de vil udelukkende blive behandlet med henblik på dette formål af Europol, som også fungerer som registeransvarlig. Detaljer vedrørende behandling af personoplysninger kan hentes fra erklæringen om privatlivets fred på: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Bemærk venligst, at det er de prækvalificerede ansøgeres ansvar straks at informere Europol om enhver ændring i deres administrative, tekniske og finansielle oplysninger, der vil kunne ændre de oprindelige forudsætninger for deres ansøgning.
VI.3)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
7.7.2016.