Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Teenused - 246827-2016

Kuva koondatud vaade

19/07/2016    S137

Madalmaad-Haag: Huvi väljendamise kutse eelvalitud kandidaatide nimekirja koostamiseks, et pakkuda avatud lähtekoodiga lahendusi ja andmebaase

2016/S 137-246827

Huvi väljendamise kutse


I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed:

Europol, attention: G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, MADALMAAD. Tel +31 70 302 5000. Faks +31 70 345 5896. E-post: procurement@europol.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija põhiaadress: https://www.europol.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Aadress, kust on võimalik saada täpsemat teavet:

Vt eespool nimetatud kontaktandmeid.

Iseloomustus ja lisadokumendid on saadaval järgmisel aadressil:

Vt eespool nimetatud kontaktandmeid.

Aadress, kuhu taotlused tuleb saata:

Vt eespool nimetatud kontaktandmeid.

I.2)Hankija liik:
Euroopa institutsioon/asutus või rahvusvaheline organisatsioon.
I.3)Peamine tegevus:
Avalik kord ja ohutus.
I.4)Leping sõlmitakse teiste hankijate nimel:
Hankija ostab teiste hankijate nimel: ei.


II osa: Huvi väljendamise kutse objekt

II.1)Huvi väljendamise kutsele pandud nimetus:
Huvi väljendamise kutse eelvalitud kandidaatide nimekirja koostamiseks, et pakkuda avatud lähtekoodiga lahendusi ja andmebaase.
II.2)Lepingu liik ja ehitustööde koht, tarnekoht või teenuste osutamise koht:
Teenused.
Teenusekategooria nr 7, arvuti- ja seonduvad teenused.
Peamine ehitustööde koht, tarnekoht või teenuse osutamise koht: Haag, Madalmaad.
NUTSi kood: NL332.
II.3)Huvi väljendamise kutse valdkonna või valdkondade kirjeldus:
Allnimekiri 1 (D/G15/1603/1) – ülemaailmse ulatusega teave äriühingute kohta.
Selle allnimekirja raames nõuab Europol teenuseid, mis on seotud äriühingute andmebaasidega, et teha otsinguid täielike äriregistri sissekannete hulgast, näiteks: juriidiliste isikute nimed, aadressid, postkastid, telefoninumbrid, üksikisikud ja äriühingustruktuurid.
Allnimekiri 2 (D/G15/1603/2) – ülemaailmse ulatusega lahendus meediaseireks reaalajas.
Selle allnimekirja raames nõuab Europol teenuseid, mis on seotud meediaseirega reaalajas ning aruandlusega kõikides ametlikes ELi keeltes esitatava ja ELi naaberriikide ringhäälingumeedia (televisioon ja/või raadio) ning sotsiaalmeediaplatvormide kohta. Selle allnimekirja raames nõuab Europol ka teenuseid, mis on seotud erineva funktsiooniga uudiskirjadega, näiteks päevauudiste ülevaade.
Allnimekiri 3 (D/G15/1603/3) – uudiste ülemaailmse ulatusega andmebaas ja arhiiv.
Selle allnimekirja raames nõuab Europol uudistega seotud teenuseid, sealhulgas ajakohane ja ülemaailmse ulatusega ülevaade meediakanalitest, sh litsentsitud sisu, mis ei ole veebis vabalt kättesaadav.
Allnimekiri 4 (D/G15/1603/4) – ülemaailmse ulatusega andmebaas riikidega seotud ja julgeolekuohtude kohta.
Selle allnimekirja raames nõuab Europol teenuseid, mis hõlmavad riikidega seotud ja julgeolekuohte, näiteks põhjalik, ülemaailmse ulatusega, ajakohastatud ja hoolikalt valitud teave riikide ja piirkondadega seotud julgeolekuohtude kohta, sealhulgas KBRT-ohud (keemilised, bioloogilised, kiirgus- ja tuumaohud) (võidakse tellida lisateenustena); valitsuse, poliitika, julgeolekukeskkonna, korrakaitse ja sõjaväega seotud teabe analüüs.
Allnimekiri 5 (D/G15/1603/5) – ülemaailmne laevade andmebaas reaalajas jälgimise funktsiooniga.
Selle allnimekirja raames nõuab Europol teenuseid, mis on seotud mereluure lahendusega koos näiteks võimalusega pääseda ligi ülemaailmsele laevade ja nende omanikuteabe andmebaasile ning laevu reaalajas jälgida.
Allnimekiri 6 (D/G15/1603/6) – veebiteave terroristliku ja äärmusliku propaganda levitajate kohta.
Selle allnimekirja raames nõuab Europol lahendust, mis on seotud igapäevaste sisu-uuenduste pakkumisega internetis ja teistes suhtlusvõrgustikes levitatava terroristliku ja äärmusliku propaganda kohta.
Allnimekiri 7 (D/G15/1603/7) – kohtupraktika ja akadeemiliste ajakirjade allikate platvorm.
Selle allnimekirja raames nõuab Europol platvormi, mis tagaks juurdepääsu järgmisele: kohtupraktika ja õiguslikud arvamused Euroopa Liidu õiguse, riigihangete õiguse, rahvusvahelise õiguse ja teiste peamiste kohtualluvuste ja õigusküsimuste kohta; akadeemiliste ajakirjade allikad sotsiaalteaduste, kriminoloogia, õiguse, tehnoloogia ja muude seonduvate teemade kohta ning võimalus osta juurdepääs platvormi kaudu kättesaadavaks tehtavale täiendavale sarnasele sisule.
Tähelepanu juhitakse asjaolule, et kõnealuse teatise tulemusena koostatavaid nimekirju kasutatakse üksnes riigihangete teenuslepingute puhul, mille maksumus on vähem kui 135 000 EUR (allnimekirja kohta aastas). Europoli hinnangulistel vajadustel põhinev eeldatav maksumus on esitatud hankedokumentides.
II.4)Teave osade kohta:
Käesolev huvi väljendamise kutse on jagatud osadeks: jah.
Taotlusi võib esitada 1 või enama osa kohta.
II.5)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta:
Alltöövõtt on lubatud: jah.
Alltöövõtu kasutamise tingimused: vt hankedokumente.
II.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV):
72320000, 48600000.


Teave osade kohta

Osa nr: 1.

Osa nimetus: allnimekiri 1 (D/G15/1603/1) – teave äriühingute kohta.

1)Lühikirjeldus:
Selle allnimekirja raames nõuab Europol teenuseid, mis on seotud äriühingute andmebaasidega, et teha otsinguid täielike äriregistri sissekannete hulgast: juriidiliste isikute nimed, aadressid, postkastid, telefoninumbrid, üksikisikud ja äriühingustruktuurid.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV):
72320000, 48600000.
3)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta:
Alltöövõtt on lubatud: jah.
Alltöövõtu kasutamise tingimused: nagu kirjeldatud hankedokumentides.
4)Lisateave osade kohta:
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.

Osa nr: 2.

Osa nimetus: allnimekiri 2 (D/G15/1603/2) – meedia seire ja aruandlus reaalajas.

1)Lühikirjeldus:
Selle allnimekirja raames nõuab Europol teenuseid, mis on seotud meediaseirega reaalajas ning aruandlusega kõikides ametlikes ELi keeltes esitatava ja ELi naaberriikide ringhäälingumeedia (televisioon ja/või raadio) ning sotsiaalmeediaplatvormide kohta.
Selle allnimekirja raames nõuab Europol ka teenuseid, mis on seotud erinevate funktsioonidega uudiskirjadega, näiteks päevauudiste ülevaade.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV):
72320000, 48600000.
3)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta:
Alltöövõtt on lubatud: jah.
Alltöövõtu kasutamise tingimused: nagu kirjeldatud hankedokumentides.
4)Lisateave osade kohta:
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.

Osa nr: 3.

Osa nimetus: allnimekiri 3 (D/G15/1603/3) – uudiste andmebaas.

1)Lühikirjeldus:
Selle allnimekirja raames nõuab Europol uudistega seotud teenuseid, sealhulgas ajakohane ja ülemaailmse ulatusega ülevaade meediakanalitest, sh litsentsitud sisu, mis ei ole veebis vabalt kättesaadav.
Kõige uuem meedias avaldatud teave peaks olema kättesaadav kohe pärast avaldamist. Lisaks tavapärastele uudistele võib nõutud andmebaasil olla lisavõimalusi, näiteks ringhäälingumeedia (televisioon ja raadio) ja multimeediasisu (pildid, videod, blogid) otsimine ja väljatoomine.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV):
72320000, 48600000.
3)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta:
Alltöövõtt on lubatud: jah.
Alltöövõtu kasutamise tingimused: nagu kirjeldatud hankedokumentides.
4)Lisateave osade kohta:
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.

Osa nr: 4.

Osa nimetus: allnimekiri 4 (D/G15/1603/4) – riikidega seotud/julgeolekuohtude andmebaas.

1)Lühikirjeldus:
Selle allnimekirja raames nõuab Europol teenuseid, mis hõlmavad riikidega seotud ja julgeolekuohte, näiteks
— põhjalik, ülemaailmse ulatusega, ajakohastatud ja hoolikalt valitud teave riikide ja piirkondadega seotud julgeolekuohtude kohta, sealhulgas KBRT-ohud (keemilised, bioloogilised, kiirgus- ja tuumaohud) (võidakse tellida lisateenustena);
— valitsuse, poliitika, julgeolekukeskkonna, korrakaitse ja sõjaväega seotud teabe analüüs.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV):
72320000, 48600000.
3)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta:
Alltöövõtt on lubatud: jah.
Alltöövõtu kasutamise tingimused: nagu kirjeldatud hankedokumentides.
4)Lisateave osade kohta:
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.

Osa nr: 5.

Osa nimetus: allnimekiri 5 (D/G15/1603/5) – ülemaailmne laevade andmebaas reaalajas jälgimise funktsiooniga.

1)Lühikirjeldus:
Selle allnimekirja raames nõuab Europol teenuseid, mis on seotud mereluure lahendusega koos näiteks võimalusega pääseda ligi ülemaailmsele laevade ja nende omanikuteabe andmebaasile ning laevu reaalajas jälgida.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV):
72320000, 48600000.
3)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta:
Alltöövõtt on lubatud: jah.
Alltöövõtu kasutamise tingimused: nagu kirjeldatud hankedokumentides.
4)Lisateave osade kohta:
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.

Osa nr: 6.

Osa nimetus: allnimekiri 6 (D/G15/1603/6) – teave terroristlike üksuste ja terroristliku/äärmusliku propaganda kohta.

1)Lühikirjeldus:
Selle allnimekirja raames nõuab Europol lahendust, mis on seotud igapäevaste sisu-uuenduste pakkumisega internetis ja teistes suhtlusvõrgustikes levitatava terroristliku ja äärmusliku propaganda kohta.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV):
72320000, 48600000.
3)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta:
Alltöövõtt on lubatud: jah.
Alltöövõtu kasutamise tingimused: nagu kirjeldatud hankedokumentides.
4)Lisateave osade kohta:
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.

Osa nr: 7.

Osa nimetus: allnimekiri 7 (D/G15/1603/7) – juurdepääs kohtupraktikale ja akadeemilistele ajakirjadele.

1)Lühikirjeldus:
Selle allnimekirja raames nõuab Europol platvormi, mis tagaks juurdepääsu järgmisele:
— kohtupraktika ja õiguslikud arvamused Euroopa Liidu õiguse, riigihangete õiguse, rahvusvahelise õiguse ja teiste peamiste kohtualluvuste ja õigusküsimuste kohta;
— akadeemiliste ajakirjade allikad sotsiaalteaduste, kriminoloogia, õiguse, tehnoloogia ja muude seonduvate teemade kohta ning võimalus osta juurdepääs platvormi kaudu kättesaadavaks tehtavale täiendavale sarnasele sisule.
2)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV):
72320000, 48600000.
3)Teave allhankelepingute sõlmimise kohta:
Alltöövõtt on lubatud: jah.
Alltöövõtu kasutamise tingimused: nagu kirjeldatud hankedokumentides.
4)Lisateave osade kohta:
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.


III osa: Õigus-, majandus-, finants- ja tehniline teave

III.1)Õiguslik vorm, mida nõutakse tarnijate, töövõtjate või teenuseosutajate ühendustelt, kellega võidakse leping sõlmida:
Ühendused on lubatud. Kõik ühenduse liikmed vastutavad hankija ees aga solidaarselt ning seda tuleb dokumenteeritult tõendada. Ühendust esindab juhtettevõtja.
III.2)Majanduslik ja finantsseisund:
Kandidaadid peavad esitama tõendid oma majandus- ja finantssuutlikkuse kohta, nagu on kirjeldatud hankedokumentides.
III.3)Tehniline pädevus:
Kandidaadid peavad esitama tõendid oma tehnilise võimsuse kohta, nagu on kirjeldatud hankedokumentides.
III.4)Ametialane pädevus:
Kandidaadid peavad esitama tõendid oma kutsesuutlikkuse kohta, nagu on kirjeldatud hankedokumentides.


IV osa: Menetlus

IV.1)Menetluse liik:
Piiratud.
IV.2)Kõrvalejätmise alused:
Taotlejad jäetakse lepingus osalemisest kõrvale, kui
a) nad on pankrotis või likvideerimisel, on peatanud äritegevuse, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, nende suhtes rakendatakse samalaadseid meetmeid, on algatatud kohtumenetlus või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
b) nende suhtes on langetatud vaidlustamisele mittekuuluv süüdimõistev kohtuotsus ametialaste käitumisreeglite rikkumise kohta;
c) nad on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu;
d) nad ei ole täitnud kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega;
e) nad on hankemenetluses osalemiseks vajalike, hankija nõutavate andmetena esitanud valeandmeid.
IV.3)Valikukriteeriumid:
Nagu kirjeldatud hankedokumentides.
IV.4)Haldusteave
IV.4.1)Toimiku viitenumber:
D/G15/1603.
IV.4.2)Huvi väljendamise kutse alusel koostatava nimekirja kehtivusaeg:
Huvi väljendamise kutse alusel koostatava nimekirja kehtivuse lõppkuupäev: 1.5.2020.
IV.4.3)Taotluste esitamise tähtpäev:
31.1.2020.
IV.4.4)Keel(ed), milles võib pakkumisi esitada:
Kõik ELi ametlikud keeled.


VI punkt: Täiendav teave

VI.1)Taotluste vormistamine ja esitamine:
Kõik taotlused tuleb esitada kooskõlas hankedokumentides olevate juhistega.
VI.2)Lisateave:

Küsimustele vastatakse ja kõnealust huvi väljendamise kutset muudetakse (kui seda tehakse) elektrooniliselt TEDi veebisaidil e-Tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Kandideerida kavatsevatel asutustel soovitatakse saata taotlus võimalikult ruttu pärast käesoleva huvi väljendamise kutse avaldamist.
Andmed pakkujate kohta, kellega on sõlmitud punktis 4 sätestatud menetluse alusel leping, mille maksumus on suurem kui 15 000 EUR, tuleb avaldada hankija veebisaidil hiljemalt lepingu sõlmimisele järgneva aasta 30. juunil.

Kui teie taotluse töötlemine hõlmab isikuandmete (näiteks teie nime, aadressi ja elulookirjelduse) salvestamist ja töötlemist, siis töödeldakse kõnealuseid andmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.12.2000 määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Juhul kui ei ole märgitud teisiti, on teie vastus kõnealusele teatele ja mis tahes nõutavad isikuandmed nõutud eespool punktis 2 nimetatud eesmärgil ning nimetatut töötleb ka andmete kontrollijana tegutsev Europol ja üksnes nimetatud eesmärgil. Teie isikuandmete töötlemisega seotud üksikasjad on saadaval eraelu puutumatuse kinnituses aadressil: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Pange tähele, et eelvalitud kandidaadid peavad teavitama Europoli viivitamata oma haldus-, tehniliste või finantsandmete muutustest, mis muudavad nende algset taotlust.
VI.3)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
7.7.2016.