Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 246827-2016

Rādīt kompakto skatījumu

19/07/2016    S137

Nīderlande-Hāga: Uzaicinājums paust ieinteresētību par tādu iepriekš izraudzītu kandidātu saraksta izveidi, kuri nodrošinās atklātā pirmkoda risinājumus un datubāzes

2016/S 137-246827

Uzaicinājums paust ieinteresētību


I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i):

Eiropols, attention: G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NĪDERLANDE. Tālr. +31 70 302 5000. Fakss +31 70 345 5896. E-pasts: procurement@europol.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: https://www.europol.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Papildu informāciju var saņemt:

No iepriekš minētā(-ajiem) kontaktpunkta(-iem).

Specifikācijas un papildu dokumentus var saņemt:

No iepriekš minētā(-ajiem) kontaktpunkta(-iem).

Pieteikumi jāsūta:

Iepriekš minētajam(-ajiem) kontaktpunktam(-iem).

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids:
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija.
I.3)Galvenā darbības joma:
Sabiedriskā kārtība un drošība.
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā:
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē.


II iedaļa: Uzaicinājuma paust ieinteresētību priekšmets

II.1)Uzaicinājumam paust ieinteresētību piešķirtais nosaukums:
Uzaicinājums paust ieinteresētību par tādu iepriekš izraudzītu kandidātu saraksta izveidi, kuri nodrošinās atklātā pirmkoda risinājumus un datubāzes.
II.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta:
Pakalpojumi.
Pakalpojumu kategorija Nr.: 7 – ar datortehniku saistītie pakalpojumi.
Galvenā būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Hāga, Nīderlande.
NUTS kods: NL332.
II.3)Uzaicinājumā paust ieinteresētību ietvertās jomas vai jomu apraksts:
1. apakšsaraksts (D/G15/1603/1) – ar uzņēmumiem saistīta informācija ar globālu tvērumu.
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar datubāzēm, kuras satur informāciju par uzņēmumiem un kurās var veikt meklēšanu pēc visiem uzņēmumu reģistrācijas datiem, piemēram, pēc juridisko personu nosaukumiem, adresēm, pastkastēm, tālruņa numuriem, fiziskām personām un uzņēmumu struktūrām.
2. apakšsaraksts (D/G15/1603/2) – reāllaika plašsaziņas līdzekļu pārraudzības risinājums ar globālu tvērumu.
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar visās ES oficiālajās valodās raidošo apraides plašsaziņas līdzekļu (TV un/vai radio) reāllaika pārraudzību un ar to saistīto ziņojumu veidošanu, kā arī šādus pakalpojumus attiecībā uz sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām un ES kaimiņvalstu apraides plašsaziņas līdzekļiem. Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs arī pakalpojumus saistībā ar dažādu funkciju informatīviem izdevumiem, piemēram, ikdienas ziņu izklāstiem.
3. apakšsaraksts (D/G15/1603/3) – ziņu plašsaziņas līdzekļu datubāze un arhīvs ar globālu tvērumu.
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar ziņu plašsaziņas līdzekļiem, tostarp ar pasaules jaunāko notikumu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā ar licencētu saturu, kas nav brīvi pieejams tiešsaistē.
4. apakšsaraksts (D/G15/1603/4) – valsts un drošības riska datubāze ar globālu tvērumu.
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar valsts un drošības riskiem, piemēram, visaptverošas, globālas jaunākās pārvaldītās informācijas sniegšanu (iespējams, pasūtītu kā papildu pakalpojumu) par valsts un reģionālo drošības risku, tai skaitā terorisma un kodola, radioloģiskiem, bioloģiskiem un ķīmiskiem (chemical, biological, radiological, nuclear – CBRN) draudiem, tādas informācijas analīzi, kas attiecas uz valdību, politiku, drošības apstākļiem, tiesībaizsardzību un karaspēku.
5. apakšsaraksts (D/G15/1603/5) – globāla kuģu datubāze ar tiešās izsekošanas funkciju.
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar jūrniecības informācijas risinājumu ar, piemēram, iespēju piekļūt globālai kuģu datubāzei un to īpašumtiesību vēsturei un tieši izsekot kuģus.
6. apakšsaraksts (D/G15/1603/6) – tiešsaistes informācija par teroristu un ekstrēmistu propagandas dienestiem.
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs risinājumu, ar ko tiktu nodrošināti ikdienas satura atjauninājumi par teroristu un ekstrēmistu propagandu, kura tiek izplatīta ar interneta un citu saziņas tīklu starpniecību.
7. apakšsaraksts (D/G15/1603/7) – judikatūras un akadēmisko žurnālu resursu platforma.
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs platformu, ar ko tiktu nodrošināta piekļuve: judikatūrai un juridiskiem atzinumiem attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām, iepirkuma tiesībām, starptautiskajām tiesībām, kā arī citām nozīmīgām jurisdikcijām un juridiskiem jautājumiem; akadēmisku žurnālu resursiem par sociālajām zinātnēm, kriminoloģiju, tieslietām, tehnoloģijām un saistītiem tematiem; iespējai iegādāties piekļuvi līdzīgam papildu saturam, kas nodrošināms ar šīs platformas starpniecību.
Uzmanība tiek pievērsta tam, ka šā paziņojuma rezultātā izveidotie saraksti tiks izmantoti tikai publiskā iepirkuma pakalpojumu līgumiem ar vērtību, kas ir mazāka par 135 000 EUR gadā attiecībā uz katru apakšsarakstu. Iepirkuma dokumentos ir norādīts uz Eiropola aplēstajām vajadzībām balstīts provizorisks apjoms.
II.4)Informācija par daļām:
Šis uzaicinājums paust ieinteresētību ir sadalīts daļās: jā.
Pieteikumus var iesniegt par: 1 vai vairākām daļām.
II.5)Informācija par apakšlīgumiem:
Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta: jā.
Apakšlīgumu slēgšanas nosacījumi: lūdzam skatīt iepirkuma dokumentus.
II.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):
72320000, 48600000.


Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1.

Daļas nosaukums: 1. apakšsaraksts (D/G15/1603/1) – ar uzņēmumiem saistīta informācija

1)Īss apraksts:
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar datubāzēm, kuras satur informāciju par uzņēmumiem un kurās var veikt meklēšanu pēc visiem uzņēmumu reģistrācijas datiem: juridisko personu nosaukumiem, adresēm, pastkastēm, tālruņa numuriem, fiziskām personām un uzņēmumu struktūrām.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informācija par apakšlīgumiem:
Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta: jā.
Apakšlīgumu slēgšanas nosacījumi: kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
4)Papildu informācija par daļām:
Kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.

Daļa Nr.: 2.

Daļas nosaukums: 2. apakšsaraksts (D/G15/1603/2) – reāllaika plašsaziņas līdzekļu pārraudzība un ziņojumu veidošana

1)Īss apraksts:
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar visās ES oficiālajās valodās raidošo apraides plašsaziņas līdzekļu (TV un/vai radio) reāllaika pārraudzību un ar to saistīto ziņojumu veidošanu, kā arī šādus pakalpojumus attiecībā uz sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām un ES kaimiņvalstu apraides plašsaziņas līdzekļiem.
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs arī pakalpojumus saistībā ar dažādu funkciju informatīviem izdevumiem, piemēram, ikdienas ziņu izklāstiem.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informācija par apakšlīgumiem:
Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta: jā.
Apakšlīgumu slēgšanas nosacījumi: kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
4)Papildu informācija par daļām:
Kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.

Daļa Nr.: 3.

Daļas nosaukums: 3. apakšsaraksts (D/G15/1603/3) – ziņu plašsaziņas līdzekļu datubāze

1)Īss apraksts:
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar ziņu plašsaziņas līdzekļiem, tostarp ar pasaules jaunāko notikumu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā ar licencētu saturu, kas nav brīvi pieejams tiešsaistē.
Jaunākajām plašsaziņas līdzekļu publikācijām jābūt pieejamām uzreiz pēc publicēšanas. Papildus tradicionāliem ziņu plašsaziņas līdzekļiem nepieciešamajā datubāzē varētu būt iekļautas tādas iespējas kā apraides plašsaziņas līdzekļu (TV un radio) un multivides satura (attēlu, video, emuāru) meklēšana un izgūšana.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informācija par apakšlīgumiem:
Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta: jā.
Apakšlīgumu slēgšanas nosacījumi: kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
4)Papildu informācija par daļām:
Kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.

Daļa Nr.: 4.

Daļas nosaukums: 4. apakšsaraksts (D/G15/1603/4) – valsts/drošības riska datubāze

1)Īss apraksts:
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar valsts un drošības riskiem, piemēram:
— visaptverošas, globālas jaunākās pārvaldītās informācijas sniegšanu (iespējams, pasūtītu kā papildu pakalpojumu) par valsts un reģionālo drošības risku, tai skaitā terorisma un kodola, radioloģiskiem, bioloģiskiem un ķīmiskiem (chemical, biological, radiological, nuclear – CBRN) draudiem,
— tādas informācijas analīzi, kas attiecas uz valdību, politiku, drošības apstākļiem, tiesībaizsardzību un karaspēku.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informācija par apakšlīgumiem:
Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta: jā.
Apakšlīgumu slēgšanas nosacījumi: kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
4)Papildu informācija par daļām:
Kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.

Daļa Nr.: 5.

Daļas nosaukums: 5. apakšsaraksts (D/G15/1603/5) – globāla kuģu datubāze ar tiešās izsekošanas funkciju

1)Īss apraksts:
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs pakalpojumus saistībā ar jūrniecības informācijas risinājumu ar, piemēram, iespēju piekļūt globālai kuģu datubāzei un to īpašumtiesību vēsturei un tieši izsekot kuģus.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informācija par apakšlīgumiem:
Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta: jā.
Apakšlīgumu slēgšanas nosacījumi: kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
4)Papildu informācija par daļām:
Kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.

Daļa Nr.: 6.

Daļas nosaukums: 6. apakšsaraksts (D/G15/1603/6) – informācija par teroristu organizācijām un teroristu/ekstrēmistu propagandu

1)Īss apraksts:
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs risinājumu, ar ko tiktu nodrošināti ikdienas satura atjauninājumi par teroristu un ekstrēmistu propagandu, kura tiek izplatīta ar interneta un citu saziņas tīklu starpniecību.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informācija par apakšlīgumiem:
Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta: jā.
Apakšlīgumu slēgšanas nosacījumi: kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
4)Papildu informācija par daļām:
Kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.

Daļa Nr.: 7.

Daļas nosaukums: 7. apakšsaraksts (D/G15/1603/7) – piekļuve judikatūrai un akadēmiskajiem žurnāliem

1)Īss apraksts:
Šā apakšsaraksta ietvaros Eiropols pieprasīs platformu, ar ko tiktu nodrošināta piekļuve:
— judikatūrai un juridiskiem atzinumiem attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām, iepirkuma tiesībām, starptautiskajām tiesībām, kā arī citām nozīmīgām jurisdikcijām un juridiskiem jautājumiem,
— akadēmisku žurnālu resursiem par sociālajām zinātnēm, kriminoloģiju, tieslietām, tehnoloģijām un saistītiem tematiem, kā arī iespējai iegādāties piekļuvi līdzīgam papildu saturam, kas nodrošināms ar šīs platformas starpniecību.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV):
72320000, 48600000.
3)Informācija par apakšlīgumiem:
Apakšlīgumu slēgšana ir atļauta: jā.
Apakšlīgumu slēgšanas nosacījumi: kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
4)Papildu informācija par daļām:
Kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.


III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas piegādātāju, darbuzņēmēju vai pakalpojumu sniedzēju grupai, kurai varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
Uzņēmumu grupas ir pieļaujamas. Tomēr visiem grupas dalībniekiem ir jābūt kopā un atsevišķi atbildīgiem, un tas ir jāpierāda ar attiecīgu dokumentu. Grupa jāpārstāv vadošajam uzņēmumam.
III.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
Kandidātiem ir jāsniedz pierādījums par savām saimnieciskajām un finansiālajām spējām, kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
III.3)Tehniskās zināšanas:
Kandidātiem ir jāsniedz pierādījums par savām tehniskajām spējām, kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
III.4)Profesionālā kompetence:
Kandidātiem ir jāsniedz pierādījums par savām profesionālajām spējām, kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.


IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids:
Slēgta.
IV.2)Izslēgšanas pamatojums:
Pieteikuma iesniedzēji tiks izslēgti no dalības līgumā, ja:
(a) tie ir bankrotējuši, tiek likvidēti vai ir pārtraukuši saimniecisko darbību, to darbību pārvalda tiesa, tie ir iesaistījušies nolīgumā ar kreditoriem vai līdzīgos pasākumos vai tie ir iesaistīti tiesas procesā attiecībā uz iepriekš minētajiem jautājumiem vai nonākuši citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;
(b) tie ar tiesas spriedumu, kas nav pārsūdzams, ir notiesāti par pārkāpumu saistībā ar to profesionālo darbību;
(c) tie bijuši vainojami smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību;
(d) tie nav izpildījuši saistības attiecībā uz sociālā nodrošinājuma iemaksām vai nodokļu nomaksu;
(e) tie ir vainīgi nopietnā tādas sniegtās informācijas sagrozīšanā, kuru pieprasījis atbildīgais departaments.
IV.3)Atlases kritēriji:
Kā aprakstīts iepirkuma dokumentos.
IV.4)Administratīvā informācija
IV.4.1)Identifikācijas numurs:
D/G15/1603.
IV.4.2)Pēc uzaicinājuma paust ieinteresētību izveidotā saraksta spēkā esība:
Šā uzaicinājuma paust ieinteresētību rezultātā izveidotā saraksta derīguma termiņš: 1.5.2020.
IV.4.3)Pieteikumu iesniegšanas termiņš:
31.1.2020.
IV.4.4)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot pieteikumus:
Jebkura oficiālā ES valoda.


VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Pieteikumu sagatavošana un iesniegšana:
Visi pieteikumi jāiesniedz saskaņā ar norādījumiem, kas iekļauti iepirkuma dokumentos.
VI.2)Papildu informācija:

Atbildes uz jautājumiem un visi šā uzaicinājuma paust ieinteresētību labojumi būs pieejami elektroniski TED tīmekļa vietnē "e-Tendering": https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Potenciālajām kandidējošajām personām ieteicams nosūtīt savu pieteikumu pēc iespējas ātrāk pēc šā uzaicinājuma paust ieinteresētību publicēšanas.
Informācija par darbuzņēmējiem, kas ir noslēguši līgumu, kura budžets pārsniedz 15 000 EUR un kurš piešķirts 4. punktā izklāstītās procedūras rezultātā, tiks publicēta līgumslēdzējas iestādes tīmekļa vietnē ne vēlāk kā tā gada 30. jūnijā, kas seko pēc līguma piešķiršanas.

Ja jūsu pieteikuma apstrādes laikā būs jāreģistrē un jāapstrādā personas dati (piem., vārds, adrese un CV), šie dati tiks apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2000 Regulai (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Ja vien nav norādīts citādi, jūsu atbilde uz šo paziņojumu un jebkādi pieprasītie personas dati ir nepieciešami iepriekš 2. punktā norādītajiem mērķiem, un Eiropols, kas darbojas arī kā datu kontrolieris, tos apstrādās vienīgi šiem mērķiem. Sīkāka informācija par jūsu personas datu apstrādi ir pieejama privātuma paziņojumā šādā adresē: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekš izraudzīto kandidātu pienākums ir nekavējoties informēt Eiropolu par jebkādām tādām izmaiņām to sniegtajā administratīvajā, tehniskajā vai finansiālajā informācijā, kas varētu radīt izmaiņas viņu sākotnējā pieteikumā.
VI.3)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
7.7.2016.