Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 246827-2016

Visa förkortad version

19/07/2016    S137

Nederländerna-Haag: Uppmaning till intresseanmälan för upprättande av en förteckning över förhandsutvalda sökande för tillhandahållande av lösningar och databaser med öppen källkod

2016/S 137-246827

Uppmaning till intresseanmälan


Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er):

Europol, att. G3 Procurement, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NEDERLÄNDERNA. Tfn +31 70 302 5000. Fax +31 70 345 5896. E-post: procurement@europol.europa.eu

Internetadress(er):

Den upphandlande myndighetens adress: https://www.europol.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Ytterligare information kan erhållas från:

Ovannämnda kontaktpunkt(er).

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från:

Ovannämnda kontaktpunkt(er).

Ansökningarna ska skickas till:

Ovannämnda kontaktpunkt(er).

I.2)Typ av upphandlande myndighet:
Europeisk institution/europeiskt organ eller internationell organisation.
I.3)Huvudverksamhet:
Allmän ordning och säkerhet.
I.4)Kontraktstilldelning på uppdrag av andra upphandlande myndigheter:
Agerar den upphandlande myndigheten på uppdrag av andra upphandlande myndigheter? Nej.


Avsnitt II: Föremål för uppmaningen till intresseanmälan:

II.1)Benämning på denna uppmaning till intresseanmälan:
Uppmaning till intresseanmälan för upprättande av en förteckning över förhandsutvalda sökande för tillhandahållande av lösningar och databaser med öppen källkod
II.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande:
Tjänster.
Tjänstekategori nr: 7 Datorer och relaterade tjänster.
Huvudplats för byggentreprenad, leverans eller utförande: Haag, Nederländerna.
Nuts-kod: NL332.
II.3)Beskrivning av det område eller de områden som omfattas av uppmaningen till intresseanmälan:
Delförteckning 1 (D/G15/1603/1) – företagsuppgifter med global täckning.
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till databaser med företagsuppgifter för sökning av fullständiga uppgifter i företagsregister såsom: namn på juridiska personer, adresser, postboxar, telefonnummer, enskilda personer och företagsstrukturer.
Delförteckning 2 (D/G15/1603/2) – lösningar för mediebevakning i realtid med global täckning.
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till mediebevakning i realtid och rapportering angående etermedier (tv och/eller radio) på alla officiella EU-språk och från EU:s grannländer såväl som plattformar för sociala medier. Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol även att begära tjänster med anknytning till nyhetsbrev med olika funktioner såsom dagliga nyhetssammanfattningar.
Delförteckning 3 (D/G15/1603/3) – databas och arkiv för nyhetsmedier med global täckning.
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till nyhetsmedier inbegripet aktuell global täckning av medier inbegripet licensierat innehåll som inte finns tillgängligt gratis online.
Delförteckning 4 (D/G15/1603/4) – databas för land- och säkerhetsrisker med global täckning.
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till land- och säkerhetsrisker såsom: omfattande globala aktuella och relevanta uppgifter om landsäkerhetsrisker och regionala säkerhetsrisker, inbegripet terrorism och CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära) (möjligtvis i form av en prenumeration på ytterligare tjänster), analys av uppgifter med anknytning till staten, politik, säkerhetsmiljö, brottsbekämpning och militären.
Delförteckning 5 (D/G15/1603/5) – global fartygsdatabas med funktion för spårning i realtid.
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till en lösning för maritima underrättelser med till exempel möjlighet till åtkomst till en global databas för fartyg och deras historia och spårning av fartyg i realtid.
Delförteckning 6 (D/G15/1603/6) – tjänster för uppgifter online om propaganda från terrorister och extremister.
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära en lösning för daglig uppdatering av innehåll avseende propaganda från terrorister och extremister som sprids via internet och andra kommunikationsnät.
Delförteckning 7 (D/G15/1603/7) – plattform för rättspraxis och resurser i form av akademiska tidskrifter.
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära en plattform som ger åtkomst till: rättspraxis och juridiska yttranden som omfattar unionsrätt, upphandlingslagstiftning, internationell rätt såväl som andra viktiga jurisdiktioner och juridiska ämnen, resurser i form av akademiska tidskrifter inom samhällsvetenskap, kriminologi, rätt, teknik och relaterade ämnen såväl som möjlighet till inköp av åtkomst till ytterligare liknande innehåll för tillhandahållande genom plattformen.
Det bör uppmärksammas att de förteckningar som upprättas till följd av detta meddelande uteslutande kommer att användas för kontrakt för offentlig upphandling av tjänster som understiger 135 000 EUR per år och per delförteckning. Ett preliminärt belopp, baserat på Europol uppskattade behov, återfinns i upphandlingsdokumenten.
II.4)Information om delar:
Är denna uppmaning till intresseanmälan uppdelad i delar? Ja.
Ansökningar får lämnas för: 1 eller flera delar.
II.5)Information om underleverantörer:
Är det tillåtet att anlita underleverantörer? Ja.
Villkor för att anlita underleverantörer: Se upphandlingsdokumenten.
II.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod):
72320000, 48600000.


Information om delar

Del nr: 1.

Benämning: Delförteckning 1 (D/G15/1603/1) – företagsuppgifter

1)Kort beskrivning:
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till databaser med företagsuppgifter för sökning av fullständiga uppgifter i företagsregister: namn på juridiska personer, adresser, postboxar, telefonnummer, enskilda personer och företagsstrukturer.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod):
72320000, 48600000.
3)Information om underleverantörer:
Är det tillåtet att anlita underleverantörer? Ja.
Villkor för att anlita underleverantörer: enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
4)Kompletterande information om delar:
Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.

Del nr: 2.

Benämning: Delförteckning 2 (D/G15/1603/2) – lösningar för mediebevakning och medierapportering i realtid

1)Kort beskrivning:
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till mediebevakning i realtid och rapportering angående etermedier (tv och/eller radio) på alla officiella EU-språk och från EU:s grannländer såväl som plattformar för sociala medier.
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol även att begära tjänster med anknytning till nyhetsbrev med olika funktioner såsom dagliga nyhetssammanfattningar.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod):
72320000, 48600000.
3)Information om underleverantörer:
Är det tillåtet att anlita underleverantörer? Ja.
Villkor för att anlita underleverantörer: enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
4)Kompletterande information om delar:
Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.

Del nr: 3.

Benämning: Delförteckning 3 (D/G15/1603/3) – databas för nyhetsmedier

1)Kort beskrivning:
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till nyhetsmedier inbegripet aktuell global täckning av medier inbegripet licensierat innehåll som inte finns tillgängligt gratis online.
De senaste publikationerna i media ska finnas tillgängliga omedelbart efter publiceringen av desamma. Utöver etablerade nyhetsmedier kan den begärda databasen komma att inbegripa funktioner såsom sökning och framtagande av innehåll från etermedier (tv och radio) samt multimedieinnehåll (bilder, videor, bloggar).
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod):
72320000, 48600000.
3)Information om underleverantörer:
Är det tillåtet att anlita underleverantörer? Ja.
Villkor för att anlita underleverantörer: enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
4)Kompletterande information om delar:
Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.

Del nr: 4.

Benämning: Delförteckning 4 (D/G15/1603/4) – databas för land-/säkerhetsrisker

1)Kort beskrivning:
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till land- och säkerhetsrisker såsom
— omfattande globala aktuella och relevanta uppgifter om landsäkerhetsrisker och regionala säkerhetsrisker, inbegripet terrorism och CBRN-hot (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära) (möjligtvis i form av en prenumeration på ytterligare tjänster),
— analys av uppgifter med anknytning till staten, politik, säkerhetsmiljö, brottsbekämpning och militären.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod):
72320000, 48600000.
3)Information om underleverantörer:
Är det tillåtet att anlita underleverantörer? Ja.
Villkor för att anlita underleverantörer: enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
4)Kompletterande information om delar:
Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.

Del nr: 5.

Benämning: Delförteckning 5 (D/G15/1603/5) – global fartygsdatabas med funktion för spårning i realtid

1)Kort beskrivning:
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära tjänster med anknytning till en lösning för maritima underrättelser med till exempel möjlighet till åtkomst till en global databas för fartyg och deras historia och spårning av fartyg i realtid.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod):
72320000, 48600000.
3)Information om underleverantörer:
Är det tillåtet att anlita underleverantörer? Ja.
Villkor för att anlita underleverantörer: enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
4)Kompletterande information om delar:
Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.

Del nr: 6.

Benämning: Delförteckning 6 (D/G15/1603/6) – uppgifter om terroristgrupperingar och propaganda från terrorister/extremister

1)Kort beskrivning:
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära en lösning för daglig uppdatering av innehåll avseende propaganda från terrorister och extremister som sprids via internet och andra kommunikationsnät.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod):
72320000, 48600000.
3)Information om underleverantörer:
Är det tillåtet att anlita underleverantörer? Ja.
Villkor för att anlita underleverantörer: enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
4)Kompletterande information om delar:
Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.

Del nr: 7.

Benämning: Delförteckning 7 (D/G15/1603/7) – åtkomst till rättspraxis och akademiska tidskrifter

1)Kort beskrivning:
Inom ramen för denna delförteckning kommer Europol att begära en plattform som ger åtkomst till
— rättspraxis och juridiska yttranden som omfattar unionsrätt, upphandlingslagstiftning, internationell rätt såväl som andra viktiga jurisdiktioner och juridiska ämnen,
— resurser i form av akademiska tidskrifter inom samhällsvetenskap, kriminologi, rätt, teknik och relaterade ämnen såväl som möjlighet till inköp av åtkomst till ytterligare liknande innehåll för tillhandahållande genom plattformen.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-kod):
72320000, 48600000.
3)Information om underleverantörer:
Är det tillåtet att anlita underleverantörer? Ja.
Villkor för att anlita underleverantörer: enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
4)Kompletterande information om delar:
enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.


Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Rättslig form som ska antas av den grupp varuleverantörer, entreprenörer eller tjänsteleverantörer som kan komma att tilldelas kontrakt:
Grupper accepteras. Samtliga medlemmar i gruppen ska emellertid vara solidariskt ansvariga vilket ska intygas genom upprättandet av ett dokument. Gruppen ska representeras av ett ledande företag.
III.2)Ekonomisk och finansiell ställning:
Sökande ska tillhandahålla bevis på sin ekonomiska och finansiella kapacitet enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
III.3)Teknisk kompetens:
Sökande ska tillhandahålla bevis på sin tekniska kapacitet enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
III.4)Yrkeskompetens:
Sökande ska tillhandahålla bevis på sin yrkeskapacitet enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.


Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande:
Selektivt.
IV.2)Grunder för uteslutning:
Sökande kommer att uteslutas från deltagande i en upphandling om
(a) de är i konkurs eller likvidation, har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller liknande eller är föremål för förfaranden av detta slag, eller är i någon motsvarande situation till följd av ett liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,
(b) de har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom,
(c) de har gjort sig skyldiga till ett allvarligt fel i yrkesutövningen,
(d) de inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt,
(e) de har lämnat felaktiga uppgifter vid tillhandahållandet av den information som erfordras av den upphandlande myndigheten.
IV.3)Uttagningskriterier:
Enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.
IV.4)Administrativ information
IV.4.1)Referensnummer på ärendet:
D/G15/1603.
IV.4.2)Varaktigheten för den förteckning som kommer att upprättas till följd av denna uppmaning till intresseanmälan:
Sista giltighetsdatum för den förteckning som kommer att upprättas till följd av denna uppmaning till intresseanmälan: 1.5.2020.
IV.4.3)Sista datum för inlämning av ansökningar:
31.1.2020.
IV.4.4)Språk som ansökningar får lämnas på:
Något av EU:s officiella språk.


Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Presentation och inlämning av ansökningar:
Alla ansökningar ska lämnas in enligt instruktionerna i upphandlingsdokumenten.
VI.2)Kompletterande information:

Svar på frågor och eventuella ändringar av denna uppmaning till intresseanmälan kommer att göras tillgängliga elektroniskt på webbplatsen för e-upphandling (TED): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1692

Potentiella sökande enheter uppmanas att skicka sina ansökningar så snart som möjligt efter publiceringen av denna uppmaning till intresseanmälan.
Uppgifter om de uppdragstagare som tecknat ett kontrakt värt mer än 15 000 EUR som tilldelats till följd av det förfarande som fastställs i punkt 4 ska publiceras på den upphandlande myndighetens webbplats senast den 30 juni det år som följer på kontraktstilldelningen.

Om behandlingen av en ansökan inbegriper registrering och behandling av personuppgifter (såsom namn, adress och cv) kommer sådana uppgifter att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18.12.2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Såvida inte annat anges kommer det erfordrade svaret på detta meddelande, och alla eventuella personuppgifter som begärs, att användas för de syften som anges i punkt 4 ovan. De kommer endast att behandlas dessa syften av Europol, som även agerar personuppgiftsansvarig. Information om behandlingen av personuppgifter finns i dokumentet om integritetsskydd på: https://www.europol.europa.eu/content/procurement

Observera att det åligger de förhandsutvalda sökande att omedelbart informera Europol om eventuella förändringar av deras administrativa, tekniska och finansiella uppgifter som skulle resultera i en förändring av deras ursprungliga ansökan.
VI.3)Datum då meddelandet sänts:
7.7.2016.