Teenused - 246847-2016

19/07/2016    S137

Belgia-Brüssel: Galileo hädaolukorrast hoiatamise teenus

2016/S 137-246847

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Postiaadress: avenue d'Auderghem 45
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Muu tegevusala: Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat.

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Galileo hädaolukorrast hoiatamise teenus

Viitenumber: 536/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)CPV põhikood
73100000 Uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Selle pakkumiskutse eesmärk on sõlmida leping Galileo taristul põhineva uue, ülemaailmse, usaldusväärse ja tõhusa hädaolukorrast hoiatamise teenuse (emergency warning service (EWS)) võimaliku kasutuselevõtu hindamiseks.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
38112100 Globaalsed navigatsiooni- ja positsioonimissüsteemid (GPS vms)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

töövõtja ruumid.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Selle tegevuse üldeesmärgid on järgmised:

i. kogu maailmas EWSi institutsiooniliste osalejate tuvastamine ning EWSi kasutajate vajaduste määratlemine;

ii. Galileo taristul põhineva võimaliku ülemaailmse EWSi (sh ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (Global Navigation Satellite System (GNSS))) määratlemine ning teenuse ja missiooni nõuete kindlaks tegemine;

iii. Galileol põhinevate EWSidega seotud vastutuse kindlaks tegemine;

iv. Galileo olemasoleva taristu põhjal (sh GNSSi teenuskeskus ja seonduvad toimingud) EWSi kasutuselevõtmise mõju esialgne analüüsimine;

v. EWSi kulude kindlaks tegemine taristu ja toimingute vaatepunktist;

vi. Galileol põhinevate EWSide ja olemasolevate süsteemide vahel kogu maailmas kompromissi leidmine ning selle hüvede analüüsimine;

vii. EWSi demonstreerimine EWSi kaugkasutaja abil.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 22
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: Euroopa globaalsed navigatsioonisatelliitide süsteemid.
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 05/09/2016
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 8 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 07/09/2016
Kohalik aeg: 14:30
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat, Euroopa Liidu satelliitnavigatsiooni programmid, õiguslikud, institutsioonilised ja finantsaspektid (J2).

Büroo aadress: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Osaleda soovivad ettevõtjad peavad oma kavatsusest teatama hiljemalt 48 tundi ette e-posti aadressil GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Osalemistingimused:

GNSSi määruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1285/2013) artikli 18 kohaselt peetakse Euroopa Liidu ja/või liikmesriikide oluliste julgeolekuhuvide kaitse jaoks vajalikuks piirata seda hankemenetlust pakkujatega, kes on Euroopa GNSSi programmis osalevas riigis (ELi liikmesriigid, Norra ja Šveits) asutatud juriidilised isikud või kes on ELi liikmesriigis, Norras või Šveitsis elavad füüsilised isikud. Juriidilist isikut loetakse liikmesriigis asutatuks, kui täidetakse järgmised tingimused:

— juriidiline isik on asutatud mis tahes liikmesriigis, Norras või Šveitsis;

— kontrolliv(ad) aktsionär(id), sh lõplik kontrolliv aktsionär on ELi liikmesriigi, Norra või Šveitsi kodakondsusega füüsilised isikud või asutatud mis tahes liikmesriigis, Norras või Šveitsis.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
27/06/2016