Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 246847-2016

19/07/2016    S137

Belgija-Bruselj: Storitev opozarjanja na izredne razmere Galileo

2016/S 137-246847

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Poštni naslov: avenue d'Auderghem 45
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1542
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Evropska komisija, Generalni direktorat notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitev opozarjanja na izredne razmere Galileo.

Referenčna številka dokumenta: 536/PP/GRO/RCH/16/9261.
II.1.2)Glavna koda CPV
73100000 Storitve na področju raziskav in eksperimentalnega razvoja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega razpisa je oddati naročilo za oceno morebitne uvedbe nove, globalne, zanesljive in učinkovite storitve opozarjanja na izredne razmere (emergency warning service – EWS), ki temelji na infrastrukturi Galileo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
38112100 Globalni sistem navigacije in pozicioniranja (GPS ali enakovredno)
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Splošni cilji te dejavnosti so:

i. opredeliti institucionalne akterje EWS po vsem svetu in določiti njihove uporabniške potrebe v zvezi z EWS;

ii. opredeliti možne globalne storitve EWS, ki temeljijo na infrastrukturi Galileo, vključno s storitvenim centrom GNSS, in ugotoviti zahteve, povezane s storitvijo in dejavnostjo;

iii. določiti obveznosti, povezane z EWS, ki temelji na Galileo;

iv. izvesti predhodno analizo vpliva uvedbe EWS v okviru obstoječe infrastrukture Galileo, vključno s storitvenim centrom GNSS in povezanimi operacijami;

v. opredeliti strošek EWS z infrastrukturnega in operativnega vidika;

vi. izvesti primerjavo med EWS, ki temelji na Galileo, in obstoječimi sistemi po vsem svetu ter analizirati njene prednosti;

vii. predstaviti EWS z oddaljenim uporabnikom EWS.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Evropski sistemi za globalno satelitsko navigacijo.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/09/2016
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 8 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/09/2016
Lokalni čas: 14:30
Kraj:

Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU Satellite Navigation Programmes, Legal, Financial and Institutional Aspects (J2).

Naslov urada: avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč en pooblaščeni predstavnik na ponudnika. Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo poslati obvestilo o svoji nameri vsaj 48 ur prej po e-pošti na naslov GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Pogoji sodelovanja:

V skladu s členom 18 Uredbe o GNSS (Uredba (EU) št. 1285/2013 Evropskega parlamenta in Sveta) se smatra, da je za zaščito bistvenih interesov varnosti Evropske unije in/ali njenih držav članic (DČ) treba omejiti sodelovanje v tem postopku javnega naročila na ponudnike, ki so pravne osebe s sedežem v državi udeleženki v programu GNSS (države članice EU, Norveška in Švica) ali fizične osebe, ki so državljani ene izmed držav članic EU, Norveške ali Švice. Kot pravna oseba se šteje oseba, ki je ustanovljena v eni od držav članic in ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

— pravna oseba je registrirana v eni od DČ, na Norveškem ali v Švici, in

— večinski delničarji, vključno z glavnim večinskim delničarjem, so ali fizične osebe z državljanstvom ene od držav EU-28, Norveške ali Švice ali registrirani v eni od DČ, na Norveškem ali v Švici.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/06/2016