Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 246973-2017

29/06/2017    S122

Magyarország-Pécs: Közvilágítási berendezések

2017/S 122-246973

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magay Miklós
E-mail: magay.miklos@ph.pecs.hu
Telefon: +36 72533882
Fax: +36 72212049
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.pecs.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.pecs.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási elemekkel vegyes szállítási és lízing szerződés keretében Pécs város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése, bővítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
34928500 Közvilágítási berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A nyertes Ajánlattevő feladata Pécs közigazgatási területén a meglévő közvilágítási hálózat aktív

elemeinek (világítótestek) leszerelése, továbbá a vállalkozási elemekkel vegyes szállítási (adásvételi) és lízingszerződés keretében

közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembe helyezése és üzembeállítása. Nyertes ajánlattevő

feladatát képezi a projekt megvalósításhoz szükséges tervezés is. A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljes körűen

tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az

üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 400 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34928500 Közvilágítási berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes Ajánlattevő feladata Pécs közigazgatási területén a meglévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) leszerelése, továbbá a vállalkozási elemekkel vegyes szállítási (adásvételi) és lízingszerződés keretében közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembe helyezése és üzembeállítása. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a projekt megvalósításhoz szükséges tervezés is.

A nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljes körűen tartalmazzák a finanszírozástól (zárt végű pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően.

A város az energiatakarékos közvilágítás fejlesztési törekvését folytatva, további 12 190 lámpahelyen, 912,40 kW beépített teljesítményű lámpatest cseréjét, a belvárosi díszvilágítási rendszer távfelügyeletét 145 lámpahelyen és a közvilágítás 147 darab lámpatesttel történő bővítését tervezi.

A lízing konstrukcióra vonatkozó előírások:

— finanszírozás: zárt végű pénzügyi lízing,

— futamidő: szerződés aláírásának napjától számított 120 hónap,

— díjfizetés gyakorisága: havonta,

— finanszírozás devizaneme: HUF,

— kamatozás: változó, 1 havi BUBOR alapkamaton számítva,

— kamatfelár mértéke: az ajánlattevő által megajánlottak szerint,

— kamatkövetés: a nyertes ajánlattevő általános lízingfeltételeket tartalmazó szabályzatában meghatározottak szerint és mértékben,

— az ajánlatkérő kizárólag a szerződésben, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban meghatározott díjakat/költségeket köteles megfizetni, a futamidő alatt egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet a nyertes ajánlattevő nem írhat elő.

Ajánlatkérő előírja, hogy legkésőbb a finanszírozási időszak végén tulajdonjogot kell, hogy szerezzen a korszerűsítés keretében felszerelt eszközökön. A részletes feladatok és az ellátandó tevékenység ismertetése a szerződéses konstrukció részletezése az ajánlati szakasz során a közbeszerzési dokumentumokban kerül megadásra. Ahol Ajánlatkérő gyártmányt, típust, márkanevet jelölt meg, az csak az áru jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, amely esetben nem lehetséges a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírás, az így megjelölt termékek esetében ajánlatkérő az azzal egyenértékű (a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint) terméket is elfogadja (a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján). A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A / Súlyszám: Közvilágítási
Ár - Súlyszám: 140
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 226-411399
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási elemekkel vegyes szállítási és lízing szerződés keretében Pécs város közigazgatási területén közvilágítási hálózat aktív elemeinek (világítótestek) korszerűsítése, bővítése.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: K&H Bank Zrt.
Postai cím: Lechner Ödön fasor 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 400 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 400 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő, egyben nyertes ajánlattevő neve: K&H Bank Zrt.

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Adószáma: 10195664-4-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/06/2017