Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 247038-2020

27/05/2020    S102

Suecia-JÖNKÖPING: Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad

2020/S 102-247038

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Jönköping Energi Aktiebolag
Número de identificación fiscal: 556015-3354
Dirección postal: Box 5150
Localidad: JÖNKÖPING
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 550 05
País: Suecia
Persona de contacto: Johan Ihrman
Correo electrónico: johan.ihrman@jonkopingenergi.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.jonkopingenergi.se
I.6)Principal actividad
Producción, transporte y distribución de gas y calefacción

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konsult upphandling Management, Marknad, Miljö, Produktion och Hållbarhet

Número de referencia: 19/22
II.1.2)Código CPV principal
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Jönköping Energi AB (JEAB, Beställaren) önskar ansökan/anbud för olika inhyrning av konsulter i företagets verksamhet. Vi definierar konsult som en resurs med kunskap som vi inte har i företaget.

Konsultuppdragen innebär att Beställaren ger konsulten i uppdrag att utföra vissa immateriella tjänster. Uppdraget kan vara tidsbestämt och det kan gälla ett projekt med en definierad start och slut. Uppdrag definieras av Beställaren vid avropstillfället. Antigen kan uppdrag innebära att Beställaren avropar en leverans eller flera delleveranser inom ett avgränsat projekt. Uppdrag kan även avse löpande leveranser över tid då uppdraget fordrar kontinuitet från en och samma leverantör för hela uppdraget. Beställaren kan således paketera flera tjänster som ett och samma uppdrag.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos
71244000 Cálculo de costes, seguimiento de costes
71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
71314000 Servicios de energía y servicios conexos
71351910 Servicios de geología
71500000 Servicios relacionados con la construcción
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
72224000 Servicios de consultoría en gestión de proyectos
79342000 Servicios de marketing
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
79410000 Servicios de consultoría comercial y en gestión
79413000 Servicios de consultoría en gestión de marketing
79415000 Servicios de consultoría en gestión de la producción
79420000 Servicios relacionados con la gestión
79421000 Servicios de gestión de proyectos que no sean los de construcción
90700000 Servicios medioambientales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Descripción del contrato:

Jönköping Energi AB (JEAB, Beställaren) önskar ansökan/anbud för olika inhyrning av konsulter i företagets verksamhet. Vi definierar konsult som en resurs med kunskap som vi inte har i företaget.

Konsultuppdragen innebär att Beställaren ger konsulten i uppdrag att utföra vissa immateriella tjänster. Uppdraget kan vara tidsbestämt och det kan gälla ett projekt med en definierad start och slut. Uppdrag definieras av Beställaren vid avropstillfället. Antigen kan uppdrag innebära att Beställaren avropar en leverans eller flera delleveranser inom ett avgränsat projekt. Uppdrag kan även avse löpande leveranser över tid då uppdraget fordrar kontinuitet från en och samma leverantör för hela uppdraget. Beställaren kan således paketera flera tjänster som ett och samma uppdrag.

Beställaren beskriver sitt behov övergripande med hjälp av till exempel uppskattad volym över tid i Bilaga 1. Vid avropstillfället ska Beställaren beskriva det mer detaljerat och även ange under vilken tidsperiod som aktuellt avropsavtal och eventuella förlängningsmöjligheter kommer att gälla.

Upphandling avser ramavtal för merparten av företagets behov av konsulttjänst inom Management, Marknad, Miljö, Produktion och Hållbarhet område i Jönköping län. För att klara framtidsutmaningar är konsultstöd avgörande och de konsulter som anlitas bjuds in att vara medspelare och drivande i utformningen av regionens framtida infrastruktur för ett gott samhälle. Ambitionen med den upphandling är att skapa attraktiva och användarvänliga ramavtal som gynnar både marknaden och Beställaren.

Vår avsikt är att teckna ramavtal med flera leverantörer inom varje kompetensområde med rangordning enligt utvärderingskriterier. Rangordningen avgör vilka leverantörer som i första hand får presentera sina kandidater vid ett avrop. Rangordningen kan ändras under avtalstiden beroende på hur väl leverantörer som är rangordnade som nr 1, 2 eller 3 klarar att leverera kandidater som antas.

I de fall vi har nya behov inom ett konsultområde som vi inte efterfrågat vid upphandlingen eller att kompetensprofilen för ett avrop avviker kraftigt från det leverantören lämnat pris på kommer en faktorpristabell kopplas till ramavtalet. Relationen mellan en konsults ”månadslön” och vad konsultföretaget får debitera i timkostnad regleras av tabellen. (se punkt 3.3.3.2)

Givetvis måste det nya behovet ligga inom konsultföretagets normala kompetensområde för att ovanstående metod för prissättning blir aktuell.

II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 207-506111
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
Número de ofertas recibidas de PYME: 36
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Data Ductus AB
Número de identificación fiscal: 556504-2941
Dirección postal: Torget 6
Localidad: SKELLEFTEÅ
Código NUTS: SE331 Västerbottens län
Código postal: 931 31
País: Suecia
Correo electrónico: thomas.hoglund@dataductus.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: FVB Sverige AB
Número de identificación fiscal: 556429-3743
Dirección postal: Isolatorvägen 8
Localidad: VÄSTERÅS
Código NUTS: SE125 Västmanlands län
Código postal: 72137
País: Suecia
Correo electrónico: tobias.seborn@fvb.se
Dirección de internet: http://www.fvb.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kvadrat Jönköping AB
Número de identificación fiscal: 556809-5268
Dirección postal: Södra Strandgatan 3
Localidad: Jönköping
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 55320
País: Suecia
Correo electrónico: mathias.bransmo@kvadrat.se
Dirección de internet: http://www.kvadrat.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Integrationsbolaget Sverige AB
Número de identificación fiscal: 556691-4593
Dirección postal: Kungsgatan 1
Localidad: ÖREBRO
Código NUTS: SE124 Örebro län
Código postal: 70211
País: Suecia
Correo electrónico: magnus@integrationsbolaget.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: EnSuCon AB
Número de identificación fiscal: 559161-3608
Dirección postal: Stora Södergatan 8C
Localidad: LUND
Código NUTS: SE224 Skåne län
Código postal: 22223
País: Suecia
Correo electrónico: gustav@ensucon.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Ingenjörsfirman Rörkraft AB
Número de identificación fiscal: 556562-7345
Dirección postal: Kaprifolievägen 1
Localidad: LUND
Código NUTS: SE224 Skåne län
Código postal: 227 38
País: Suecia
Correo electrónico: robert.houltz@rorkraft.se
Dirección de internet: http://www.rorkraft.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Påverka Nu Sverige AB
Número de identificación fiscal: 556775-4170
Dirección postal: Box 214
Localidad: LINKÖPING
Código NUTS: SE123 Östergötlands län
Código postal: 58102
País: Suecia
Correo electrónico: staffan.johansson@paverka.nu
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Cybercom Sweden AB
Número de identificación fiscal: 556254-0673
Dirección postal: Box 7574
Localidad: STOCKHOLM
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 10393
País: Suecia
Correo electrónico: malin.wilsson@cybercom.com
Dirección de internet: http://www.cybercom.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Vinnergi Holding AB
Número de identificación fiscal: 559112-6320
Dirección postal: Sankt Larsgatan 3
Localidad: LINKÖPING
Código NUTS: SE123 Östergötlands län
Código postal: 58224
País: Suecia
Correo electrónico: johan.c.liljedahl@maintrac.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Cordial AB
Número de identificación fiscal: 556597-6684
Dirección postal: Sveavägen 17
Localidad: STOCKHOLM
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 111 57
País: Suecia
Correo electrónico: upphandling@cordial.se
Dirección de internet: http://www.cordial.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sigholm Tech AB
Número de identificación fiscal: 556807-3612
Dirección postal: c/o Sigholm Konsult AB, Kopparbergsvägen 8
Localidad: VÄSTERÅS
Código NUTS: SE125 Västmanlands län
Código postal: 72213
País: Suecia
Correo electrónico: hanna.tengelin@sigholm.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Combitech Aktiebolag
Número de identificación fiscal: 556218-6790
Dirección postal: Östra Storgatan 3
Localidad: JÖNKÖPING
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 55321
País: Suecia
Correo electrónico: per.winroth@combitech.se
Dirección de internet: http://www.combitech.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Trendie
Número de identificación fiscal: 556842-3700
Dirección postal: Södra Larmgatan 8
Localidad: Göteborg
Código NUTS: SE232 Västra Götalands län
Código postal: 411 16
País: Suecia
Correo electrónico: sales@trendie.se
Dirección de internet: http://www.trendie.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Energiprojekt E&S Aktiebolag
Número de identificación fiscal: 556367-5015
Dirección postal: Victor Hasselblads gata 9
Localidad: VÄSTRA FRÖLUNDA
Código NUTS: SE232 Västra Götalands län
Código postal: 42131
País: Suecia
Correo electrónico: bo.edberg@epro-es.se
Dirección de internet: http://www.epro-es.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SWECO Energy AB
Número de identificación fiscal: 556007-5573
Dirección postal: Box 34044
Localidad: STOCKHOLM
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 10026
País: Suecia
Correo electrónico: fredrik.axby@sweco.se
Dirección de internet: http://www.sweco.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rejlers Sverige AB
Número de identificación fiscal: 556051-0272
Dirección postal: Box 3104
Localidad: VÄXJÖ
Código NUTS: SE212 Kronobergs län
Código postal: 35043
País: Suecia
Correo electrónico: anne-sofie.roloff@rejlers.se
Dirección de internet: http://www.rejlers.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Xmentor Management AB
Número de identificación fiscal: 556566-2052
Dirección postal: Östra Torggatan 2C
Localidad: KARLSTAD
Código NUTS: SE311 Värmlands län
Código postal: 65224
País: Suecia
Correo electrónico: susanne.wiik@xmentor.se
Dirección de internet: http://www.xmentor.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Atea Sverige AB
Número de identificación fiscal: 556448-0282
Dirección postal: Box 18
Localidad: KISTA
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 16493
País: Suecia
Correo electrónico: rikard.claar@atea.se
Dirección de internet: http://www.atea.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: NEKTAB Nordisk ElkraftTeknik AB
Número de identificación fiscal: 556731-1021
Dirección postal: Korpralsvägen 1
Localidad: Arvika
Código NUTS: SE311 Värmlands län
Código postal: 671 34
País: Suecia
Correo electrónico: upphandling@nektab.se
Dirección de internet: http://www.nektab.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Propia AB
Número de identificación fiscal: 556245-4271
Dirección postal: Västgötegatan 13 C
Localidad: Norrköping
Código NUTS: SE123 Östergötlands län
Código postal: 602 21
País: Suecia
Correo electrónico: lg.gustafsson@propia.se
Dirección de internet: http://www.propia.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Energykey AB
Número de identificación fiscal: 556917-0292
Dirección postal: Södra Torggatan 6
Localidad: ÄLMHULT
Código NUTS: SE212 Kronobergs län
Código postal: 34332
País: Suecia
Correo electrónico: tommy@energykey.nu
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ÅF-Industry AB
Número de identificación fiscal: 556224-8012
Localidad: STOCKHOLM
Código NUTS: SE110 Stockholms län
Código postal: 16999
País: Suecia
Correo electrónico: ulrik.bjork@afconsult.com
Dirección de internet: http://www.afconsult.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: bsv arkitekter & ingenjörer AB
Número de identificación fiscal: 556682-6573
Dirección postal: Brogatan 24
Localidad: VÄRNAMO
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 33130
País: Suecia
Correo electrónico: Annacarin.holm@bsv.se
Dirección de internet: http://www.bsv.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Detectum AB
Número de identificación fiscal: 556697-6568
Dirección postal: Kabelvägen 2
Localidad: Jönköping
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 553 02
País: Suecia
Correo electrónico: forsberg@detectum.se
Dirección de internet: http://www.detectum.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Herenco Innovation Center AB
Número de identificación fiscal: 556014-4270
Dirección postal: Skolgatan 24
Localidad: JÖNKÖPING
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 553 16
País: Suecia
Correo electrónico: patrik.olderius@the-harbor.com
Dirección de internet: http://www.the-harbor.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Envima AB
Número de identificación fiscal: 556611-1687
Dirección postal: Gjuterigatan 1D
Localidad: LINKÖPING
Código NUTS: SE123 Östergötlands län
Código postal: 582 73
País: Suecia
Correo electrónico: anders.johansson@envima.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Knowit Jönköping AB
Número de identificación fiscal: 556568-2779
Dirección postal: Trädgårdsgatan 37
Localidad: JÖNKÖPING
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 55316
País: Suecia
Correo electrónico: jonkoping@knowit.se
Dirección de internet: http://www.knowit.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: IMCG Sweden AB
Número de identificación fiscal: 556741-7372
Dirección postal: Trebackegatan 18
Localidad: Göteborg
Código NUTS: SE232 Västra Götalands län
Código postal: 41674
País: Suecia
Correo electrónico: jonas.norrman@imcg.se
Dirección de internet: http://www.imcg.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: EnviLoop AB
Número de identificación fiscal: 556592-1938
Dirección postal: Norra Källgatan 17
Localidad: Västerås
Código NUTS: SE125 Västmanlands län
Código postal: 72211
País: Suecia
Correo electrónico: joakim.blomster@enviloop.se
Dirección de internet: http://www.enviloop.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sigma IT AB
Número de identificación fiscal: 556451-9345
Dirección postal: Lindholmspiren 9
Localidad: GÖTEBORG
Código NUTS: SE232 Västra Götalands län
Código postal: 41756
País: Suecia
Correo electrónico: ramavtalitm@sigma.se
Dirección de internet: http://www.sigmaitc.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Projektteknik i Östergötland AB
Número de identificación fiscal: 559113-5958
Dirección postal: Kristinelugnsgatan 9
Localidad: NORRKÖPING
Código NUTS: SE123 Östergötlands län
Código postal: 60223
País: Suecia
Correo electrónico: magnus.neij@projektteknik.nu
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Invid Jönköping AB
Número de identificación fiscal: 556634-2449
Dirección postal: Box 3129
Localidad: JÖNKÖPING
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 55003
País: Suecia
Correo electrónico: robert.ornskog@invid.se
Dirección de internet: http://www.invid.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Norconsult AB
Número de identificación fiscal: 556405-3964
Dirección postal: Box 8774
Localidad: GÖTEBORG
Código NUTS: SE232 Västra Götalands län
Código postal: 40276
País: Suecia
Correo electrónico: johan.saltin@norconsult.com
Dirección de internet: http://www.norconsult.se
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Secify by Sweden AB
Número de identificación fiscal: 559078-8062
Dirección postal: Borgmästargränd 1 D
Localidad: JÖNKÖPING
Código NUTS: SE211 Jönköpings län
Código postal: 55320
País: Suecia
Correo electrónico: petra@secify.net
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/02/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 36
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Projekt- och Energikonsult Steinvall AB
Número de identificación fiscal: 556813-6799
Dirección postal: Mortorp 135
Localidad: VASSMOLÖSA
Código NUTS: SE213 Kalmar län
Código postal: 38891
País: Suecia
Correo electrónico: spam@steinvall.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten
Localidad: Jönköping
País: Suecia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/05/2020