Lieferungen - 247064-2021

17/05/2021    S94

Polen-Gdynia: Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit

2021/S 094-247064

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 066-170709)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Postanschrift: 81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-301
Land: Polen
E-Mail: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261266042
Fax: +48 261266240
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.rzigdynia.wp.mil.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyp. indywidualnego strażaka, armatury pożarniczej, środków pianotwórczych, sprzętu ratownictwa techn. i sorbentów, wyposażenia medycznego i szkoleniowego, elementów odzieży ochronnej, sprzęt...

Referenznummer der Bekanntmachung: 3/VI/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35110000 Ausrüstung für Brandbekämpfung, Rettung und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w formularzach cenowych stanowiących załączniki do SWZ: zał. nr 7 (część I), zał. nr 8 (część II), zał. nr 9 (część III), zał. nr 10 (część IV), zał. nr 11 (część V), zał. nr 12 (część VI), zał. nr 13 (część VII), zał. nr 14 (część VIII), zał. nr 15 (część IX), zał. nr 16 (część X) oraz w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do SWZ, tj.: zał. nr 17 (część I), zał. nr 18 (część II), zał. nr 19 (część III), zał. nr 20 (część IV), zał. nr 21 (część V), zał.nr 22 (część VII), zał. nr 23 (część VIII, zał. nr 24 (część IX), zał. nr 25 (część X). Wykonawca dostarczy produkty będące przedmiotem zamówienia fabrycznie nowe – wyprodukowane w latach 2020–2021, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiający wymaga aby dostarczone wyroby zostały oznakowane kodem kreskowym w systemie GS – 1 – dotyczy od części I do części X.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/05/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 066-170709

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X zamówienia
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 17/05/2021
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2021
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X zamówienia
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 15/07/2021
muss es heißen:
Tag: 25/07/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X zamówienia
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 17/05/2021
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2021
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Pozostałe sekcje bez zmian.