Varer - 247202-2019

28/05/2019    S102    - - Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Roskilde: CT-scannere

2019/S 102-247202

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Sjælland
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Niels-Henrik Christiansen
E-mail: NHC@REGIONSJAELLAND.DK
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://regionsjaelland.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af digital SPECT/CT, Discovery NM870 CZT

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33115100
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland har behov for at anskaffe en digital SPECT/CT, Discovery NM870 CZT, fra GE Healthcare A/S til nuklearmedicinsk afdeling i Næstved.

Det digitale SPECT-kamera har en bedre energiopløsning, hvilket øger billedkvaliteten på f.eks. parathyreoidescintigrafier (dual isotope) i forhold til analoge systemer. Dette gør det muligt at se mindre læsioner.

Pga. øget billedkvalitet er der endvidere mulighed for at Discovery NM870 CZT kan scanne hurtigere eller reducere dosis af det radioaktive lægemiddel til patienterne.

Discovery NM870 CZT skal medvirke til, at Region Sjælland har mulighed for at udføre bedre diagnosticering og have øget produktionskapacitet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Region Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af digital SPECT/CT, Discovery NM870 CZT, fra GE Healthcare A/S til nuklearmedicinsk afdeling i Næstved.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

De tekniske årsager i form af en ”intrinsic” energiopløsning på mindre end 7% og mulighed for at udføre gængse nuklearmedicinske undersøgelser, herunder 2D dynamisk og planar scintigrafier, gør at kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de respektive funktionaliteter. Region Sjælland har i forbindelse med anskaffelsen foretaget en markedsundersøgelse, hvor det er konstateret, at GE Healthcare A/S er den eneste forhandler af digital SPECT/CT scanner.

Dette er bl.a. konstateret ud fra eksisterende markedskendskab på det analoge marked, hvor der kun findes 3 økonomiske aktører, som er GE Healthcare A/S, Siemens Healthcare A/S og Philips. I forbindelse med denne undersøgelse har Region Sjælland henvendt sig til både Siemens Healthcare A/S og Philips. Begge leverandører har tilkendegivet, at de ikke har mulighed for at levere en digital SPECT/CT-scanner i den nærmeste fremtid.

Tildelingen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse er foretaget på baggrund af udbudslovens § § 80, stk. 3, nr. 2 og 80, stk. 4. Det er vurderet, at der kun findes én økonomisk aktør på markedet.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
GE Healthcare A/S
Brøndbyvester
2605
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/05/2019