Aidake täiustada TEDi veebisaiti ja vastake lühikesele küsimustikule!

Teenused - 247385-2018

09/06/2018    S109    Euroopa Komisjon - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Belgia-Brüssel: VKEde ühenduste ja keskkonnaalaste vabaühenduste panus ja osalemine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises (2 osa)

2018/S 109-247385

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
Lepingu sõlmib keskne hankija
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3673
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

VKEde ühenduste ja keskkonnaalaste vabaühenduste panus ja osalemine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises (2 osa)

Viitenumber: ENV.B.1/SER/2018/0010
II.1.2)CPV põhikood
90700000
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Tulevastel aastatel avaneb ettevõtetele võimalus asuda vabatahtlikult töötama välja reegleid keskkonnajalajälje välja arvutamiseks oma toodetele või valdkondlikke toote ja organisatsiooni keskkonnajalajälje meetodeid, mitmeste sidusrühmade protsessi kaudu.

Keskkonnaalastelt vabaühendustelt ja VKEsid esindavatelt ühendustelt lähtuv panus on vajalik toote keskkonnajalajälje kategooria reeglite (PEFCR) ja organisatsiooni keskkonnajalajälje sektori reeglite (OEFSR) väljatöötamisel või ajakohastamisel. Lisaks oodatakse töövõtjalt panustamist tehniliste (elutsükli hindamise) küsimuste lahenduste kujundamisse, seonduvalt keskkonnajalajälje metoodika ja toote – ja sektoripõhiste reeglite rakendamisega, ning projektide kommenteerimist ja osalemist aruteludes, mis on seotud arengutega tehnilises nõustamiskomisjonis (TAB). Töövõtja kogub oma liikmesusest tuleneva panuse, et edastada see ühendpanusesse.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 240 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
Selliste osade maksimaalne arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga: 2
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Sidusrühmade esindatus: Keskkonnaalased vabaühendused

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
90700000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

extra muros.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hangitavate teenuste osutamine nõuab elutsükli hindamise alast kompetentsust ning ELi keskkonnatoodetele suunatud poliitika (nt ELi ökomärgis, ökodisain, keskkonnajalajälg) vahendite tundmist.

Teenused hõlmavad osalemist 4 tehnilises sekretariaadis (tootearengut juhtivad vabatahtlikud – või sektoripõhiste reeglite), osalemist protsessi juhtivasutuste töös, projektide kommenteerimist ja kommentaaride kogumist nende liikmesusest.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 120 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele. Teenusleping, mille kestus on 12 kuud. Leping on uuendatav kaks korda (täielik kogukestus 36 kuud). Aastaeelarve 40 000 EUR, seega eelarve kogusumma 120 000 EUR 36 kuu kohta.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Pange tähele, et 21.3.2018 (123139) kõnealuse lepingu kohta avaldatud eelteates PIN ELT S 2018/S 056 oli nimetus: „VKEde ja keskkonnaalaste valitsusväliste organisatsioonide toetamine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises osalemisel“.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Sidusrühmade esindatus: VKEd

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
90700000
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00
Põhiline teostamise koht:

extra muros.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hangitavate teenuste osutamine nõuab elutsükli hindamise alast kompetentsust ning ELi keskkonnatoodetele suunatud poliitika (nt ELi ökomärgis, ökodisain, keskkonnajalajälg) vahendite tundmist.

Teenused hõlmavad osalemist 4 tehnilises sekretariaadis (tootearengut juhtivad vabatahtlikud – või sektoripõhiste reeglite), osalemist protsessi juhtivasutuste töös, projektide kommenteerimist ja kommentaaride kogumist nende liikmesusest.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 120 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus päevades: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele. Teenusleping, mille kestus on 12 kuud. Leping on uuendatav kaks korda (täielik kogukestus 36 kuud). Aastaeelarve 40 000 EUR, seega eelarve kogusumma 120 000 EUR 36 kuu kohta.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Pange tähele, et 21.3.2018 (123139) kõnealuse lepingu kohta avaldatud eelteates PIN ELT S 2018/S 056 oli nimetus: „VKEde ja keskkonnaalaste valitsusväliste organisatsioonide toetamine keskkonnajalajälje TABi ja PEFCR/OEFSRi väljatöötamises osalemisel“.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt hankedokumente (vt tehnilise kirjelduse punkte 1.1 ja 1.7).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 06/07/2018
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 19/07/2018
Kohalik aeg: 10:30
Pakkumuste avamise koht:

Avenue de Beaulieu 5, B — 1160 Brussels. Salle D.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkumise kohta (kulusid ei hüvitata).

Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil env-tenders@ec.europa.eu

Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse andmed esitamata jätnuid enda ruumidesse mitte lubada.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30.10.2015 määruse nr 2015/1929 kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punktiga e võib avaliku sektori hankija 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, eeldusel et kõnealused teenused või ehitustööd vastavad esialgse lepingu kohasele põhiprojektile ja esialgne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui artikli 134 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

Pakkumisdokumente saab alla laadida punktis I.3 nimetatud aadressil olevalt veebisaidilt. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumusperioodi kestel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul alates lepingu sõlmimise otsusest teatamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
30/05/2018