Bunuri - 247586-2022

10/05/2022    S90

România-București: Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale căilor respiratorii

2022/S 090-247586

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 075-199344)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Număr naţional de înregistrare: 4364594
Adresă: Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88, Sector: 1, Judet: Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010825
Țară: România
Persoană de contact: Anca Andreea IMPARATU
E-mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telefon: +40 213115840
Fax: +40 213115840
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.suumc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

MEDICAMENTE - 22loturi

Număr de referinţă: 436459420228
II.1.2)Cod CPV principal
33673000 Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale căilor respiratorii
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru furnizare medicamente necesare pentru buna desfasurare a activitatii medicale din cadrul S.U.U.M.C.

Aut. contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor).

Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1 din Fisa de date.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 075-199344

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: VI.3
În loc de:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II,III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel: 1.1 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. 1.1.1 In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite in SEAP autoritatea contractanta va mai solicita maxim 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. 1.1.2 Noua propunere financiara se va depune/introduce in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele/datele de depunere ale propunerilor finananciare se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autoritatea contractanta. 1.2 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. 1.2.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare. 1.3 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. 1.3.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.  In baza art.57 alin.(4) din Legea nr.98 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare - „informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le ofera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.  Prevederile contractuale nu pot fi modificate / adaptate de catre ofertanti / candidati. Persoana responsabila cu derularea contractului: col. farm. Bacioi Florin– responsabil de articol bugetar.

A se citi:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II,III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel: 1.1 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. 1.1.2 Noua propunere financiara se va depune/introduce in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele/datele de depunere ale propunerilor finananciare se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autoritatea contractanta. 1.2 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. 1.2.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare. 1.3 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II. 1.3.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016.  In baza art.57 alin.(4) din Legea nr.98 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare - „informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le ofera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)”.  Prevederile contractuale nu pot fi modificate / adaptate de catre ofertanti / candidati. Persoana responsabila cu derularea contractului: col. farm. Bacioi Florin– responsabil de articol bugetar.

VII.2)Alte informații suplimentare:

conform adresa anap si aviz conform conditionat