Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 247589-2017

29/06/2017    S122

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2017/S 122-247589

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Soltész Adrienn
E-mail: soltesz.adrienn@me.gov.hu
Telefon: +36 17954664
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben.

II.1.2)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül az eseti megrendelésben rögzített teljesítési hely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beszerzés tárgya szerinti nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:

a) Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése.

b) Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése.

c) Egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/07/2016
Befejezés: 31/12/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közszolgáltatás fejlesztés Operatív Program, Vidékfejlesztési Program, Magyar Halgazdálkodási Operatív Program.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 146-263996

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben-3. rész

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: labat.csilla@patria.hu
Telefon: +36 304275583
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Eredeti szerződés megkötésének időpontja: 12.7.2016.

szerződés módosítás megkötésének időpontja: 19.6.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828592
Fax: +361 8828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +361 8828592
Fax: +361 8828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül az eseti megrendelésben rögzített teljesítési hely.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya szerinti nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:

a) Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése.

b) Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése.

c) Egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/06/2017
Befejezés: 31/12/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: labat.csilla@patria.hu
Telefon: +36 304275583
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az eredeti szerződés 5.5.2. egésze törlésre került.

A VII. fejezet 7.4. pontja az eredeti szerződésben:

Megrendelő a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiköti, hogy a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, azaz Vállalkozónak kell teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), azaz Vállalkozó saját teljesítésének arányát.

Megrendelő a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiköti, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Vállalkozó a nyertes ajánlatában foglaltak szerint jogosult Alvállalkozó (Közreműködő) igénybevételére, a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Vállalkozó a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el. A jelen szerződés rendelkezései a teljesítésben közreműködő alvállalkozóra is megfelelően irányadók.

A VII. fejezet 7.4. pontja a módosítást követően:

Megrendelő a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiköti, hogy a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, azaz Vállalkozónak kell teljesítenie.

Vállalkozó a nyertes ajánlatában foglaltak szerint jogosult Alvállalkozó (Közreműködő) igénybevételére, a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Vállalkozó a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el. A jelen szerződés rendelkezései a teljesítésben közreműködő alvállalkozóra is megfelelően irányadók

Az V. fejezet 5. 11. pontja az eredeti szerződésben:

A számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján. Szállítói előleg: a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetősége biztosított a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján

Az V. fejezet 5. 11. pontja a módosítást követően:

A számlák kifizetése a Megrendelőben meghatározottaknak megfelelően történik. Szállítói előleg (szállítói finanszírozás esetén): a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetősége biztosított a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján.

A X. fejezet 10.3. pontja az eredeti szerződésben:

Pénzügyi kérdésekben:

Név: Vass Veronika.

Tel.: +36 (1) 474-9389; +36 (30) 583-5063.

E-mail: veronika.vass@me.gov.hu

A X. fejezet 10.3. pontja a módosítást követően:

Név: Németh Tamás.

Tel.: +36 (1) 474-9522; +36 (30) 653-0119.

E-mail: tamas.nemeth@me.gov.hu

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2017. január 1. napján hatályba lépett módosítása a 197. § (6) bekezdésben rögzíti, hogy „A szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy e törvény 138. § (1) és (5) bekezdésének a Mód1. tv. által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását. Ezen módosítások mellett a teljesítés során tapasztaltakból, és a kapcsolattartó személyi változásokból adódó nem lényegi módosítások átvezetése is szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF