Szolgáltatások - 247589-2017

29/06/2017    S122

Magyarország-Budapest: Public relations szolgáltatások

2017/S 122-247589

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Soltész Adrienn
E-mail: soltesz.adrienn@me.gov.hu
Telefon: +36 17954664
Fax: +36 17950362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg
A felhasználói oldal címe: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben.

II.1.2)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül az eseti megrendelésben rögzített teljesítési hely.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beszerzés tárgya szerinti nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:

a) Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése.

b) Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése.

c) Egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/07/2016
Befejezés: 31/12/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Közszolgáltatás fejlesztés Operatív Program, Vidékfejlesztési Program, Magyar Halgazdálkodási Operatív Program.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 146-263996

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3
Elnevezés:

Vállalkozási keretszerződés kommunikációs tevékenységek ellátására – 3 részben-3. rész

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/07/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: labat.csilla@patria.hu
Telefon: +36 304275583
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Eredeti szerződés megkötésének időpontja: 12.7.2016.

szerződés módosítás megkötésének időpontja: 19.6.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828592
Fax: +361 8828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésnek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Telefon: +361 8828592
Fax: +361 8828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79416000 Public relations szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások
79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások
79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területén belül az eseti megrendelésben rögzített teljesítési hely.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgya szerinti nyomda, grafikai tervezés, DTP és egyéb produkciós feladatok ellátása:

a) Kiadványok, szórólapok, és egyéb nyomdai termékek tervezése, előkészítése és kivitelezése.

b) Dekorációs és marketing eszközök, illetve reklámajándék tárgyak tervezése és kivitelezése.

c) Egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek megtervezése és elkészítése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 19/06/2017
Befejezés: 31/12/2018
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 200 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Pátria Nyomda Zrt.
Postai cím: Hunyadi János út 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: labat.csilla@patria.hu
Telefon: +36 304275583
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az eredeti szerződés 5.5.2. egésze törlésre került.

A VII. fejezet 7.4. pontja az eredeti szerződésben:

Megrendelő a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiköti, hogy a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, azaz Vállalkozónak kell teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), azaz Vállalkozó saját teljesítésének arányát.

Megrendelő a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiköti, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Vállalkozó a nyertes ajánlatában foglaltak szerint jogosult Alvállalkozó (Közreműködő) igénybevételére, a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Vállalkozó a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el. A jelen szerződés rendelkezései a teljesítésben közreműködő alvállalkozóra is megfelelően irányadók.

A VII. fejezet 7.4. pontja a módosítást követően:

Megrendelő a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiköti, hogy a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek, azaz Vállalkozónak kell teljesítenie.

Vállalkozó a nyertes ajánlatában foglaltak szerint jogosult Alvállalkozó (Közreműködő) igénybevételére, a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. Vállalkozó a közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet maga végezte volna el. A jelen szerződés rendelkezései a teljesítésben közreműködő alvállalkozóra is megfelelően irányadók

Az V. fejezet 5. 11. pontja az eredeti szerződésben:

A számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján. Szállítói előleg: a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetősége biztosított a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján

Az V. fejezet 5. 11. pontja a módosítást követően:

A számlák kifizetése a Megrendelőben meghatározottaknak megfelelően történik. Szállítói előleg (szállítói finanszírozás esetén): a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetősége biztosított a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján.

A X. fejezet 10.3. pontja az eredeti szerződésben:

Pénzügyi kérdésekben:

Név: Vass Veronika.

Tel.: +36 (1) 474-9389; +36 (30) 583-5063.

E-mail: veronika.vass@me.gov.hu

A X. fejezet 10.3. pontja a módosítást követően:

Név: Németh Tamás.

Tel.: +36 (1) 474-9522; +36 (30) 653-0119.

E-mail: tamas.nemeth@me.gov.hu

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2017. január 1. napján hatályba lépett módosítása a 197. § (6) bekezdésben rögzíti, hogy „A szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy e törvény 138. § (1) és (5) bekezdésének a Mód1. tv. által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és szolgáltatás megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását. Ezen módosítások mellett a teljesítés során tapasztaltakból, és a kapcsolattartó személyi változásokból adódó nem lényegi módosítások átvezetése is szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 200 000 000.00 HUF