Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 247669-2020

28/05/2020    S103

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2020/S 103-247669

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK27338
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: https://ligetbudapest.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2017
Befejezés: 31/12/2018
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 195-399830

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Szerződések-3399-1/2017
Elnevezés:

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/09/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Mogyoród útja 12–14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 14 199 038 935.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

VII.2.1) pont folytatása:

2.7 Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a Szerződés 3.1. pontja szerinti Pénzügyi Ütemterv a jelen módosítás 4. (4/A. és 4/B.) számú mellékletével egészül ki, amely a jelen módosítás aláírását követően a Szerződéshez 11. számú mellékletként csatolásra kerül.

2.8 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képező, Tervező által összeállított Rekonstrukciós és korszerűsítési programterv I-II. elnevezésű dokumentum a Szerződéshez 12. számú mellékletként kerül csatolásra. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás 1-5. számú mellékletei és a 6.számú melléklet közötti esetleges bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési kérdés vagy vita esetén az 1-5. számú mellékletben foglaltak az irányadóak. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1-11. számú mellékletei és a 12. számú melléklet közötti esetleges bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési kérdés vagy vita esetén az 1-11. számú mellékletben foglaltak az irányadóak. Felek megállapodnak, hogy a 6. számú mellékletben foglaltakat a 2.9. pont szerinti egyeztetési eljárás során áttekintik és szükség esetén módosítják.

2.9 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó -a megbízott Tervezője útján - a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 10 napon belül köteles megküldeni Megrendelőnek a jelen szerződésmódosításban és mellékleteiben rögzített munkák teljesítéséhez szükséges valamennyi tervezői kérdést, adatigényt, illetve Megrendelői döntést, adatszolgáltatást igénylő kérdést, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles megválaszolni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részére nem róható fel esetlegesen előforduló nem szerződésszerű teljesítés megrendelői adatszolgáltatás vagy terv jóváhagyás hiánya miatt, amennyiben ez nem olyan okra vezethető vissza, amelyért Vállalkozó felelős. Felek megállapodnak, hogy a fenti 10 napos határidő elteltét követően kért megrendelői adatszolgáltatás, adatigény, illetve megrendelői döntés, valamint az azokra adott megrendelői válasz semmilyen esetben sem eredményezheti a Szerződés szerinti tervezési határidők módosítását, figyelemmel arra, hogy Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 10 napon belül köteles Megrendelő elé tárni valamennyi ilyen kérdést, kérést, illetve információt. Megrendelő a tervjóváhagyást - Vállalkozó előzetes terv észrevételeinek birtokában - közvetlenül teljesíti Tervező felé, Vállalkozó egyidejű hivatalos tájékoztatása mellett. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen módosításban rögzített tervezői teljesítés jóváhagyását (Tervező teljesítésigazolását) kizárólag Megrendelővel együtt (egyidejűleg) teheti meg.

Szerződés módosítás időpontja: 2020. április 20.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45212320 Művészeti előadásokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/09/2017
Befejezés: 31/12/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 21 374 540 539.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Mogyoród útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2. A szerződés módosítása

2.1 A műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák elvégzésének időigénye miatt a 2. számú módosításban rögzített teljesítési határidő módosítása szükséges, ezért Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.1.

„A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítottan:

Vállalkozó feladatait a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számítottan a 2021. december 31-ig, valamint a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított 1 éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni.

A jelen szerződés 4. számú szerződésmódosításban meghatározott Beruházás megvalósítására vonatkozó véghatáridő: 2021. december 31.”

2.2 A Szerződésben meghatározott vállalkozói díj a jelen módosítás 2/A. és 2/B. számú mellékletében meghatározott feladatok – a jelen módosítás 1. sz. mellékletben foglalt költségvetés szerinti – ellenértékére tekintettel

A) a kivitelezési munkára vonatkozóan: 5 825 829 028 Ft

B) a tervezési munkára vonatkozóan: 1 076 000 000 Ft

Mindösszesen 6 901 829 028 Ft

Nettó (áfa nélküli) összeggel emelkedik, ennek megfelelően a Szerződés 3.1. pontjának első bekezdése és az 1. számú módosítás 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.

„Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén mindösszesen nettó 21 374 540 539 Ft + áfa, azaz nettó Huszonegymilliárd-háromszázhetvennégymillió-ötszáznegyvenezer-ötszázharminckilenc forint vállalkozói díjra jogosult.”

2.3 A tartalékkeret összege nem változik a vállalkozói díj módosulása miatt, így a Szerződés 3.11. pontjának első két bekezdése az alábbiak szerint módosul:

3.11.

„Felek jelen szerződésben az alapszerződés szerinti nettó vállalkozói díj 2 %-ának erejéig, azaz 283 980 779 Ft összegig tartalékkeretet határoztak meg. Felek rögzítik, hogy a tartalékkeretből felhasznált összeg a 4. számú szerződésmódosítás aláírásának napján 147 819 967 Ft, így felhasználható még 136 160 812 Ft.”

2.4 A teljesítési biztosíték összege változik a vállalkozói díj módosulása miatt, így a Szerződés 9.13. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

9.13.

„Megrendelő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj – tartalékkeret nélküli – összegének 5 %-a, azaz 1 068 727 027 HUF. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani, azaz a Vállalkozó fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A Teljesítési Biztosíték a teljesítési határidőig érvényes. Amennyiben a biztosított cselekmény (szerződésszerű teljesítés) bekövetkezik, Megrendelő a biztosítékot felszabadítja.”

2.5 A Vállalkozó által a Szerződés szerint elvégzett feladatok a jelen Módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú mellékletében meghatározott feladatokkal egészülnek ki. A jelen Módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú melléklete kiegészíti a Szerződés 1. sz. mellékletét.

2.6 Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a 2. számú módosítás 3. számú mellékletét képező módosított ütemterv a jelen módosítás 3. (3/A. és 3/B.) számú mellékletével egészül ki, amely a jelen módosítás aláírását követően a Szerződéshez 10. számú mellékletként csatolásra kerül. A Vállalkozó a jelen módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú melléklete szerinti munkákat a 3. (3/A. és 3/B.) számú mellékletben meghatározott határidőben és ütemezésben köteles elvégezni.

Folytatás a VI.3. pontban!

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

1.4.1 A Szerződésben meghatározott műszaki tartalom bővítésére irányuló megrendelői változtatási igények eredményeképpen elvégzendő, az 2/A. mellékletben rögzített kivitelezési munkák és 2/B. mellékletben szereplő tervezési munkák ismeretében szükségessé vált a Szerződés módosítása.

1.4.2 Fentiek – figyelembe véve az 1.4.1 pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák ellenértékét – a Vállalkozói díj módosítását teszik szükségessé.

1.4.3 Fentiek – figyelembe véve az 1.4.1 pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák elvégzésének időigényét – a Szerződés szerinti határidők, a műszaki ütemterv és a számlázási ütemterv módosítását teszik szükségessé.

1.5 Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése, a 141. §-a (4) bekezdésének b) pontja és a 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják. A Szerződés módosításának jogalapok szerinti indoklását a jelen Módosítás 5. sz. melléklete tartalmazza.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 14 472 711 511.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 21 374 540 539.00 HUF