Suministros - 247669-2022

10/05/2022    S90

Hungría-Budapest: Ordenadores de bolsillo

2022/S 090-247669

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Posta Zrt.
Número de identificación fiscal: AK04804
Dirección postal: Dunavirág u. 2-6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1138
País: Hungría
Persona de contacto: Lőrincz-Sárkány Krisztina
Correo electrónico: beszerzes@posta.hu
Teléfono: +36 17678810
Fax: +36 12881589
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.posta.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.posta.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.1.2)Código CPV principal
30213500 Ordenadores de bolsillo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232000 Periféricos
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
48820000 Servidores
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72212515 Servicios de desarrollo de software de videoconferencia
72228000 Servicios de consultoría en integración del equipo informático
72500000 Servicios informáticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35-51.

1095 Bp, Dandár u.23.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretébenaz Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

- az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponenskarakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint akialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére,valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

- az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúraeszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

- 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállításaés integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

- a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetekegy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokrólkészült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztőikézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum,Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet,HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

- kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;

- közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében;

- közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében;

- közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési feladatokban;

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhözaz ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 1658
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.kiemelt projekt

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 213-442466

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
17/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Sagemcom Magyarország Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_37614751
Dirección postal: Montevideo u. 16/A
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1037
País: Hungría
Correo electrónico: tenderek@sagemcom.hu
Teléfono: +36 13991020
Fax: +36 13992010
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 3 253 600 150.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szerződésmódosítás időpontja: 2022. április 22.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/05/2022

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
30213500 Ordenadores de bolsillo
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000 Servidores
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72212515 Servicios de desarrollo de software de videoconferencia
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72228000 Servicios de consultoría en integración del equipo informático
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35-51.

1095 Bp, Dandár u.23.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus KézbesítésiRendszer (EKR) kialakítása keretében

- az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponenskarakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a

kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére,

valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

- az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra

eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

- 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása

és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

- a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek

egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról

készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői

kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum,Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet,

HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

- kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás;

- közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében;

- közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészít ésében;

- közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési fela datokban;

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhözaz ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 17/10/2017
Fin: 01/10/2024
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 355 027 230.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Sagemcom Magyarország Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_37614751
Dirección postal: Montevideo u. 16/a
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1037
País: Hungría
Correo electrónico: tenderek@sagemcom.hu
Teléfono: +36 13991020
Fax: +36 13991020
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

A szerződés 1. számú mellékletét képező Ártáblázat 38. sorszámú, az eKR üzemeltetés alcsomag Hibaelhárítás feladatát, amely az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (eKR) átalánydíjas hibaelhárítási szolgáltatása, egységára 847 500,-Ft./hó, a felek törlik a szerződéses kötelezettségek közül.

A szerződés „3.1. Az Eladó Ajánlatának részét képező, a jelen Szerződés 1. számú mellékletétét képező Ártáblázat ” d) pontja:

d) Támogatások ellenértéke[4]: nettó 211 768 338,- Ft + mindenkor hatályos áfa azaz, nettó kettőszáztizenegymillió-hétszázhatvannyolcezer-háromszázharmincnyolc forint + mindenkor hatályos általános forgalmi adó, amely a jelen szerződésmódosítás a/ pontja szerinti összegben, a c/ pontban írt időponttól nem teljesítendő Hibaelhárítás feladat összegével csökkentésre kerül.

c) A Vevő által harmadik személlyel az eKR rendszer továbbfejlesztése tárgyában kötött szerződésre tekintettel, a fejlesztés éles környezetben történő bevezetésének időpontját figyelembe véve, a Vevő által előre, 30 nappal közölt időponttól, az Eladó nem köteles az a/ pontban írt Hibaelhárítás feladatkörébe tartozó feladatok ellátására, Vevőt pedig ettől a naptól nem terheli díjfizetési kötelezettség. Az Eladó által a jelen pontban írt időpontig már teljesített feladat ellenértéke az Eladót megilleti. Vevő az IT műszaki szolgáltatás tárgyában, a rendszer továbbfejlesztése érdekében kötöttendő szerződés vállalkozója által teljesítendő, a jelen szerződés Eladójának feladatellátását gátló tevékenység megkezdésének függvényében értesíti Eladó a hibaelhárítási feladat ellátásának megszűntetéséről.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Jelen módosítással a szerződés III.1.d) pontjába tartozó támogatás feladat ellenértéke csökken a 2024, 2023, évre eső teljes és a 2022. évre eső arányos mértékkel, amely a havi 847 500,- Ft összegű díj alapul vételével, a harmadik személlyel kötött szerződés teljesítésére 2022. március 31-i időpontot feltételezve 25 425 000,- Ft. Fentiek megfelelnek a Kbt. 141.§ (2) bekezdés rendelkezéseinek, mert a módosítás nem éri el az uniós értékhatárt, és az ellenérték növekedés nem éri el a szerződéses ellenérték 10 %-át.

A szerződésmódosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont rendelkezéseinek megfelel tekintettel arra, hogy AK számára nem volt előrelátható a szabályozó háttér változása, a piaci elvárások ilyen mértékű változásai, előbbiek miatt a rendszer tervezettnél gyorsabb továbbfejlesztése szükséges. A szerződés általános jellegét nem változtatja meg a hibajavítási részfeladat elmaradása, az ellenszolgáltatás összege csökken.

A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésének megfelel.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 380 452 230.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 3 355 027 230.00 HUF