Suministros - 247771-2018

09/06/2018    S109

Finlandia-Kotka: Aparatos domésticos

2018/S 109-247771

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Hankinta Taitoa
Número de identificación fiscal: 2360731-5
Dirección postal: Tornatorintie 3
Localidad: Kotka
Código NUTS: FI1C4 Not specified
Código postal: 48100
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@taitoa.fi
Teléfono: +358 206105080

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.taitoa.fi

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kotkan kaupunki
Número de identificación fiscal: 0160225-7
Localidad: Kotka
Código NUTS: FI1C4 Not specified
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@taitoa.fi

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.kotka.fi

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kotkan Asunnot Oy
Número de identificación fiscal: 0159932-6
Localidad: Kotka
Código NUTS: FI1C4 Not specified
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@taitoa.fi

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.kotkanasunnot.fi

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Haminan kaupunki
Número de identificación fiscal: 0242496-6
Localidad: Hamina
Código NUTS: FI1C4 Not specified
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@taitoa.fi

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hamina.fi

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pyhtään kunta
Número de identificación fiscal: 0162798-0
Localidad: Pyhtää
Código NUTS: FI1C4 Not specified
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@taitoa.fi

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pyhtaa.fi

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami)
Número de identificación fiscal: 1958694-5
Localidad: Kotka
Código NUTS: FI1C4 Not specified
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@taitoa.fi

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ekami.fi

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Kotka-Kymin seurakunta
Número de identificación fiscal: 2765919-8
Localidad: Kotka
Código NUTS: FI1C4 Not specified
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@taitoa.fi

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.kotka-kyminseurakunta.fi

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Hamina-Asunnot Oy
Número de identificación fiscal: 1764846-0
Localidad: Hamina
Código NUTS: FI1C4 Not specified
País: Finlandia
Correo electrónico: hankinnat@taitoa.fi

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hamina-asunnot.fi

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tarjouspalvelu.fi/taitoa
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tarjouspalvelu.fi/taitoa?id=189731&tpk=3cd88f1d-a5a2-4db8-a085-77770741fb5d
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: kuntien ja kuntayhtymien omistama osakeyhtö
I.5)Principal actividad
Asuntos económicos y financieros

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kodinkoneet

Número de referencia: 2018189731
II.1.2)Código CPV principal
39700000 Aparatos domésticos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Tarjouspyyntö koskee Kotkan kaupungin ja sen tytäryhtiön Kotkan Asunnot Oy:n, Haminan kaupungin ja sen tytäryhtiön Hamina-Asunnot Oy:n, Pyhtään kunnan, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän (Ekami) sekä Kotka-Kymin seurakunnan kodinkoneiden hankintoja. Sopimusaika on 48 kk sopimuksen alkamisesta, tavoite 9/2018.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39700000 Aparatos domésticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1C4 Not specified
II.2.4)Descripción del contrato:

Kodinkoneet:

Tehtävällä hankintasopimuksella ostavat kodinkoneita Kotkan kaupunki ja sen tytäryhtiö Kotkan Asunnot Oy, Haminan kaupunki ja sen tytäryhtiö Hamina-Asunnot Oy, Pyhtään kunta, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä (Ekami) sekä Kotkan-Kymin seurakunta. Suurin ostaja on Kotkan Asunnot Oy, joka ostaa kodinkoneita kotitalouskäyttöön (liedet, kylmälaitteet). Lisäksi kodikoneita ostetaan erilaisiin laitoksiin ja toimipaikkoihin, kuten päiväkodit, lasten- ja nuortenkodit, tyopaikkojen sosiaalitilat ym., silloin kun niiden käyttö on kodinomaista.

Sopimukseen valitaan tietyt peruslaitteet, joita ostetaan ja joiden toimittamiseen tarjoaja sitoutuu. Toimittaja vastaa siitä, että tarjottuja tuotteita on saatavilla koko sopimuskauden ajan. Tuotevalikoimasta poistuvien tuotteiden tilalle on toimitettava vastaava tuote. Laitteet toimitetaan pääsääntöisesti asennettuna, pakkausjätteet ja vanha laite pois vietynä. Tilauksen tekeminen:

Tilausta tehtäessä on ilmoitettava:

– laitetyyppi,

– kylmälaitteen kätisyys,

– toimitusosoite,

– yhteyshenkilön tiedot (voi olla asukas/huoltomies/urakoitsija) asuntoon sisälle pääsyn varmistamiseksi,

– toimitusaika: ajankohta ilmoitetaan tilauksessa tai laitetoimittaja sopii ajankohdan yhteyshenkilön kanssa.

Kotkan Asunnot Oy:n ja Hamina-Asunnot Oy:n edustajat tekevät tilaukset kiinteistötietojärjestelmä Tampuurin ilmoitushallinnan kautta. Tampuurista tehtyjä tilauksia voidaan vastaanottaa ja kuitata joko sähköpostin linkeillä tai tunnuksia käyttäen Tampuurissa. Tapa sovitaan valitun toimittajan kanssa. Kotkan Asunnot Oy ja Hamina-Asunnot Oy opastaa Tampuurin käytössä. Toimitus on laskutuskelpoinen vasta, kun laite on toimitettu perille. Muut hankinnassa mukana olevat yhteisöt tekevät tilauksen sähköpostilla. Laskun sisältö:

Kaikki yksikköhinnat on eroteltava laskussa:

–laitteen hinta,

– liesi käyttökuntoon paikoilleen asennettuna työtason korkeuden mukaisesti, sähkökytkentä, kaatumaraudan asennus, pakkausjätteet pois vietynä, vanhan laitteen poisvienti huoneistosta,

– kylmälaite käyttökuntoon paikoilleen asennettuna, sähkökytkentä, turvakaukalo asennettuna, pakkausjätteet pois vietynä, vanhan laitteen pois vienti huoneistosta,

– astianpesukone käyttökuntoon paikoilleen asennettuna, sähkökytkentä, turvakaukalo asennettuna, pakkausjätteet pois vietynä, vanhan laitteen poisvienti huoneistosta,

– pyykinpesukone käyttökuntoon paikoilleen asennettuna, sähkökytkentä, pakkausjätteet poisvietynä, vanha laite pois vietynä huoneistosta,

– kätisyyden vaihto.

Tuoteryhmät:

– liedet,

– jääkaappi/pakastinyhdistelmät, jääkaapit,

– astianpesukoneet,

– pyykinpesukoneet.

Määrät:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut määrät ovat vuoden 2016 toteutuneita ostoja. Määrät ovat suuntaa-antavia, eivät sitovia. Ilmoitettujen määrien perusteella lasketaan tarjousten vertailuhinta.

Kodinkoneiden laadun vähimmäisvaatimukset on kerrottu tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Sopimusaika 48 kk sopimuksen alkamisesta, tavoite 9/2018.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/07/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Hankinta Taitoa

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: 00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/06/2018