Supplies - 248033-2018

09/06/2018    S109

Netherlands-Maassluis: Solar photovoltaic modules

2018/S 109-248033

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Maassluis
National registration number: 521567930
Postal address: Koningshoek 93050
Town: Maassluis
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 3140 BA
Country: Netherlands
Contact person: A.M. van der Rest
E-mail: inkoop@vlaardingen.nl
Telephone: +31 102484014
Internet address(es):
Main address: http://www.maassluis.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

PV-installaties

Reference number: BI.2018.509
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Gemeente Maassluis is voornemens om een raamovereenkomst af te sluiten met 2 opdrachtnemers met betrekking tot het gebruiksklaar opleveren en onderhouden van fotovoltaïsche installaties (hierna PV- installaties) op daken van panden (met een maatschappelijke vastgoed functie) met een grootverbruiksaansluiting in de gemeente Maassluis. Voor de betreffende PV-installaties wordt geëist dat er een herverzekerde opbrengstgarantie wordt afgegeven gedurende een periode van 15 jaar. Daartoe wordt een service- en onderhoudscontract voor tijdens de onderhoudstermijn (= 2 jaar) en een aansluitende periode 13 jaar afgesloten.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
09331000 Solar panels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

Maassluis.

II.2.4)Description of the procurement:

In beginsel 2 pv-installaties. Gezien het beleid van de gemeente Maassluis is de verwachting dat er een aantal panden bij zullen komen welke voorzien dienen te worden van PV-installaties grootverbruik.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Er is de optie om de overeenkomst te verlengen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 049-107598
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

PV-installaties

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/06/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Oranjedak Solar
National registration number: 50872117
Postal address: Gildenweg 4
Town: Zwijndrecht
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 3334 KC
Country: Netherlands
Telephone: +31 786104211
Internet address: http://www.oranjedaksolar.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: E2-Energie
National registration number: 54821584
Postal address: Impact 71 C
Town: Duiven
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 6921 RZ
Country: Netherlands
E-mail: info@e2energie.nl
Telephone: +31 854011246
Internet address: http://www.e2energie.nl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

De aanbestedende dienst maakt gebruik van het bepaalde in Artikel 2.138, gezien het feit dat openbaarmaking van prijzen de rechtmatige commerciele belangen van ondernemers zou kunnen schaden.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Rotterdam
Postal address: Wilhelminaplein 100-125
Town: Rotterdam
Postal code: 3072 AK
Country: Netherlands
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883626000
Fax: +31 883610568
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Contact/Paginas/default.aspx#941638f4-a720-48be-a836-93c6d7734e652
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De aanbestedende dienst hanteert een vervaltermijn van 20 dagen aan het einde van de gunningfase van de aanbestedingsprocedure. Indien niet tijdig voor ommekomst van deze vervaltermijn, te rekenen vanaf de dag na de datum van verzending van de mededeling van de aanbestedende dienst ter zake het einde van de gunningfase, een kort geding aanhangig wordt gemaakt, is de desbetreffende deelnemer niet ontvankelijk in zijn vorderingen ter zake van de afgesloten aanbestedingsprocedure.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/06/2018