The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 248148-2022

10/05/2022    S90

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2022/S 090-248148

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: DigiFinland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2859355-7
Postiosoite: Toinen linja 14
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Olli Suotunen
Sähköpostiosoite: hankinnat@digifinland.fi
Puhelin: +358 294314000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://digifinland.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion erityistehtäväyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

DigiFinland - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - Suuntima-palvelun jatkokehitys ja ylläpito

Viitenumero: D/123/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö pyysi tarjousta Suuntima-palvelun jatkokehityksestä ja ylläpidosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Asiantuntijatiimin tehtävänä on jatkokehittää ja ylläpitää DigiFinlandille siirrettyä Suuntimapalvelua, jonka nykyversio on toteutettu hyödyntäen Reactia/JavaScriptiä, C#/.NETia sekä SQL-tietokantoja. Tämän lisäksi tiimin tehtäviin kuuluu palvelun ylläpito sisältäen ylläpidon

tuen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 2 950 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö pyytää tarjoustanne Suuntima-palvelun jatkokehityksestä ja ylläpidosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Asiantuntijatiimin tehtävänä on jatkokehittää ja ylläpitää DigiFinlandille siirrettyä Suuntima-palvelua, jonka nykyversio on toteutettu hyödyntäen Reactia/JavaScriptiä, C#/.NETia sekä SQL-tietokantoja. Tämän lisäksi tiimin tehtäviin kuuluu palvelun ylläpito sisältäen ylläpidon tuen.

Suuntima on sähköinen kysymyksiin perustuva segmentoinnin palvelu, jota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät nyt yhdessä vastaanotolla tai sairaalassa. Suuntima ohjaa asiakasta ja ammattilaista valitsemaan asiakkaalle sopivimman polun palveluineen. Suuntima on tällä hetkellä käytössä muutamissa sairaanhoitopiireissä ja se on siirretty DigiFinlandin omistukseen tammikuusta 2022 alkaen.

Nykyiseen Suuntimaan pääsee tutustumaan osoitteessa https://www.koulutussuuntima.com/.

Hankittavan asiantuntijapalvelun arvioitu alkamisajankohta on huhtikuu 2022. Sopimuskausi on määräaikainen vuoden 2023 loppuun asti. Sopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta, katso jäljempänä "Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus".

Kilpailutus koskee sopimuskautta.

Hankinnan kohteen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hankinnan ennakoitu laajuus optio huomioiden on 4 500 htp.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 70
Hinta - Painotus: 30
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukseen sisältyy kaksi (2) optiovuotta, jotka voidaan ottaa käyttöön yksi tai useampi vuosi kerrallaan. Hankintayksikkö tekee päätöksen option käytöstä tehdään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

DigiFinland - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - Suuntima-palvelun jatkokehitys ja ylläpito

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
08/04/2022
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 11
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 7
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 11
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Elenium Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2626425-8
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 950 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/05/2022