Dienstleistungen - 248189-2019

28/05/2019    S102    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Nicht offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Informationstechnologiedienste

2019/S 102-248189

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 235-537557)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nationale Identifikationsnummer: 50349287
Postanschrift: Štefánikova
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK SLOVENSKO
Postleitzahl: 811 05
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Branislav Hudec
E-Mail: branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
Telefon: +421 220928102

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18008

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie

Referenznummer der Bekanntmachung: 416762
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72222300 Informationstechnologiedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 235-537557

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 21/01/2019
Ortszeit: 13:00
muss es heißen:
Tag: 24/06/2019
Ortszeit: 13:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o účasť z dôvodu, že od 18.1.2019 prebiehalo konanie o námietkach. Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 173 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozastavil konanie kontrolovaného a rozhodol, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému počas trvania konania o námietkach neplynú. Verejný obstarávateľ tak mohol pristúpiť k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk až po vydaní rozhodnutia zo strany Úradu pre verejné obstarávanie.