Supplies - 248262-2020

28/05/2020    S103

Česko-Praha: Zdravotnický spotřební materiál

2020/S 103-248262

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 047-110470)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice v Motole
Poštovní adresa: V Úvalu 84
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 150 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Aleš Mudruňka
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.fnmotol.cz
Adresa profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

FN Motol - Operační pláště II

Spisové číslo: 82/19
II.1.2)Hlavní kód CPV
33140000 Zdravotnický spotřební materiál
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu neurčitou v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou průběžné dodávky operačních plášťů.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 047-110470

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 04/06/2020
Místní čas: 11:00
Má být:
Datum: 08/07/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 04/06/2020
Místní čas: 11:05
Má být:
Datum: 08/07/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Změna platí pro všechny části zakázky.