Works - 248345-2021

Submission deadline has been amended by:  297997-2021
17/05/2021    S94

Denmark-Grevinge: District-heating mains construction work

2021/S 094-248345

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Odsherred Varme A/S
National registration number: 34203563
Postal address: Hovedgaden 39
Town: Grevinge
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postal code: 4571
Country: Denmark
Contact person: Charlotte Hardam
E-mail: cgh@chardam.dk
Telephone: +45 42607900
Internet address(es):
Main address: www.comdia.com/kcs
Address of the buyer profile: www.odsherredforsyning.dk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=79443
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Totalentreprise på projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af anlægsarbejde og ledningsføring samt forbrugerinstallationer inkl. projekt: "Fjernvarme Rørvig og Fårevejle” til Odsherred Forsyning

Reference number: Totalentreprise på Projekt- og løbende vedligeholdelsesarbejde af Anlægsarbejde og Ledningsføring
II.1.2)Main CPV code
45232140 District-heating mains construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Udbuddet vedrører totalentreprise for indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de næste 4 år + option på 4 x 12 måneder, omfatte flere større og mindre fjernvarmeprojekter til nye fjernvarmeområder samt reparationer og udvidelse af eksisterende ledningsnet fra 1. januar 2023. Udover de beskrevet fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle vil der i aftale perioden komme flere projekter af nyetablering samt udvidelse af nuværende fjernvarmenet og større reparationsprojekter. Disse tildelinger på rammeaftalen vil blive udført i miniudbud, hvis disse har en økonomisk ramme på mere end 3 mio. DKK. Miniudbud vil blive udbudt ud fra et projektforslag efter de er godkendt af Odsherred Kommune. Dette udbud vil danne grundlag for de 2 første projekter, idet tilbudsgivere foruden tilbud på rammeaftalens enhedspriser og kvalitetssikring, også skal give tilbud på projektforslag af etablering af fjernvarme til henholdsvis Rørvig og Fårevejle jf. bilag 2.1 projektforslag Rørvig og 2.2 projektforslag Fårevejle. Disse projekttilbud vil sammen med tilbud på rammeaftalen danne baggrund for den samlede evaluering for rammeaftalens indgåelse. Hovedtidspunkt for igangsættelse af projektet for Rørvig skal ske så fjernvarme kan ibrugtages hos tilsluttede borgere senest 1. september 2022. Tildeling af Rørvig projektet forudsætter at bygherre får kommunal godkendelse til projektet. En forsinkelse af større varighed kan medføre forlængelse af hovedtidspunktet for ibrugtagning. Tilbudsgiver skal dermed være samarbejdsvillig med bygherre og tredjepart (entreprenør af teknisk anlæg og installationer) for at tidsplanen overholdes. Kundeinstallationer er omfattet af rammeaftalen. En separat arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse for kundeinstallationer, vil modtages løbende i kontraktperioden, når forsyningen modtager bestilling fra husstande om etablering af fjernvarme. Undtaget fra udbuddet er:

- entreprenørarbejde i forbindelse med varmecentraler

- løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger år 2021 og 2022

- ovennævnte undtagelser kan og er omfattet af andre aftaler.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 500 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09323000 District heating
09324000 Long-distance heating
44163120 Distance-heating pipes
71311000 Civil engineering consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK022 Vest- og Sydsjælland
Main site or place of performance:

Odsherred Forsyning

II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af anlægsarbejde og ledningsføring (entreprenørarbejde, rør, svejsning) samt forbrugerinstallationer (Units) til Odsherred Forsyning. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud. Odsherred Forsyning står overfor flere nye anlægsarbejder i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet i Odsherred Kommune. Denne rammeaftale vil dermed indenfor de næste 4 år + option på 4 x 12 måneder, omfatte flere større og mindre fjernvarmeprojekter til nye fjernvarmeområder samt reparationer og udvidelse af eksisterende ledningsnet fra 1. januar 2023. Udover de beskrevet fjernvarmeprojekter Rørvig og Fårevejle vil der i aftale perioden komme flere projekter af nyetablering samt udvidelse af nuværende fjernvarmenet og større reparationsprojekter. Disse tildelinger på rammeaftalen vil blive udført i miniudbud, hvis disse har en økonomisk ramme på mere end 3 mio. DKK. Miniudbud vil blive udbudt ud fra et projektforslag efter de er godkendt af Odsherred Kommune. Dette udbud vil danne grundlag for de 2 første projekter, idet tilbudsgivere foruden tilbud på rammeaftalens enhedspriser og kvalitetssikring, også skal give tilbud på projektforslag af etablering af fjernvarme til henholdsvis Rørvig og Fårevejle jf. bilag 2.1 projektforslag Rørvig og 2.2 projektforslag Fårevejle. Disse projekttilbud vil sammen med tilbud på rammeaftalen danne baggrund for den samlede evaluering for rammeaftalens indgåelse. Hovedtidspunkt for igangsættelse af projektet for Rørvig skal ske så fjernvarme kan ibrugtages hos tilsluttede borgere senest 1. september 2022. Tildeling af Rørvig projektet forudsætter at bygherre får kommunal godkendelse til projektet. En forsinkelse af større varighed kan medføre forlængelse af hovedtidspunktet for ibrugtagning. Tilbudsgiver skal dermed være samarbejdsvillig med bygherre og tredjepart (entreprenør af teknisk anlæg og installationer) for at tidsplanen overholdes. Kundeinstallationer er omfattet af rammeaftalen. En separat arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse for kundeinstallationer, vil modtages løbende i kontraktperioden, når forsyningen modtager bestilling fra husstande om etablering af fjernvarme. Undtaget fra udbuddet er:

- entreprenørarbejde i forbindelse med varmecentraler

- løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger år 2021 og 2022.

Ovennævnte undtagelser kan og er omfattet af andre aftaler.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 500 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

48 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Løbende renovering og nyanlæg af eksisterende fjernvarmeledninger 1. januar 2023 – 31. juli 2025. Varekøb af rør og unit kan leveres af bygherre som bygherreleverence og vil dermed kunne udtages af tilbuddet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Der vil blive afholdt informationsmøde den 31. maj 2021 fra 09.00 - 11.00. Mødet afholdes i Grevinge, Hovedgaden 39 eller via MS Teams. Tilmelding skal ske via udbudssystemet senest den 27. maj 2021 Hvis der efter fristens udløb ikke er modtaget tilmeldinger, aflyses mødet. Referat fra informationsmøde, herunder eventuelle spørgsmål der stilles på mødet, vil blive offentliggjort på samme måde som spørgsmål og svar, jf. pkt. 5.2.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Totalentreprenøren skal kunne vise svejsecertifikat for min. 1 medarbejder I henhold til bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, skal totalentreprenøren have følgende autorisation:

1) Fuld autorisation som elinstallatørvirksomhed (EFUL)

2) Fuld autorisation som vvs-installatørvirksomhed (VFUL).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Egenkapital

- Soliditetsgrad.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Egenkapital på min. 1 mio. DKK de seneste 3 regnskabsår.

- Soliditetsgrad på større end 31 % de seneste 3 regnskabsår (Egenkapital × 100) ÷ Aktiver.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referencer for sammenlignelige projekter – entreprenørarbejde, svejsning og rørføring, opsætning af forbrugerunits.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Referencer for 2 sammenlignelige projekter – entreprenørarbejde, svejsning og rørføring, opsætning af forbrugerunits indenfor de sidste 3 år. Referencerne kan være samlede projekter hvor alle arbejdsopgaver indgik eller enkeltstående entrepriser. Dog skal der fremvises 2 referencer for hver fagentreprise, anlæg, ledningsarbejde, kundeinstallationer. Tilbudsgiver skal have udført mindst 1 opgave indenfor de sidste 3 år, bestående af tilsvarende arbejder med en samlet entreprisesum på minimum 15 mio. DKK. Ved ”tilsvarende arbejder” forstås arbejder, der i samme reference omfatter alle nedenstående elementer:

- Fjernvarmearbejde. Graveentreprise i byer med spuns i tracéer

- Distributionsledninger til fjernvarme med præfabrikerede rør i stål og Aluplex med alarmsystemer samt svejsemuffer •

- Konvertering af kundeinstallationer fra gas- eller oliefyr til fjernvarmeunits

- Håndtering af kontakt med fjernvarmekunderne om aftaler i arbejdet fra start til aflevering.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/07/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/07/2021
Local time: 09:00
Place:

Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Information about authorised persons and opening procedure:

Jf. bestemmelserne i tilbudslovens § 7, kan de bydende være til stede ved åbningen af tilbuddene den 5. juli kl. 09.00.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/05/2021