Servizzi - 24854-2016

Uri l-lista b'inqas dettalji

26/01/2016    S17

il-Belġju-Brussell: Servizz ta' tbassir dwar il-jonosfera

2016/S 017-024854

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat u l-IŻM
Indirizz postali: avenue d'Auderghem 45
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=810

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Oħrajn: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorjat u l-IŻM.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt
Servizz ta' tbassir dwar il-jonosfera.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 8: Servizzi ta’ riċerka u żvilupp
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Il-bini tal-kuntrattur jew xi post ieħor indikat fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
II.1.4)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti huwa sabiex jingħata kuntratt biex jittraduċi t-tħabbir bil-quddiem u t-tbassir tal-jonosfera f'riżultati tanġibbli u metriċi ddedikati għall-utent. Riżultati bħal dawn se jinkisbu permezz tad-disinn u l-iżvilupp ta' prototip ta' servizz ta' tbassir bil-quddiem dwar il-jonosfera u l-bidu tal-provvista ta' servizz, bi twissija bikrija u tbassir dwar avvenimenti jonosferiċi.
II.1.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

73100000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp sperimentali, 38112100 Sistemi ta' navigazzjoni u pożizzjonament globali (GPS jew ekwivalenti)

II.1.6)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.2)Valur finali totali tal-kuntratt(i)
II.2.1)Valur finali totali tal-kuntratt(i)
Valur: 669 600 EUR
Mingħajr VAT

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’
1. Il-kwalità. Ippeżar 70
2. Il-prezz. Ippeżar 30
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Intuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti
434/PP/GRO/RCH/15/8381.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt

Avviż dwar kuntratt

Numru tal-avviż fil-ĠU tal-UE: 2015/S 122-221721 ta' 27.6.2015

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: 434/PP/GRO/RCH/15/8381
V.1)Data tad-deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt:
V.2)Informazzjoni dwar l-offerti
Għadd ta' offerti li waslu: 3
V.3)Isem u indirizz tal-operatur ekonomiku li favuru ttieħdet id-deċiżjoni dwar l-għoti tal-kuntratt

Isem uffiċjali: Telespazio S.p.A.
Indirizz postali: via Tiburtina 965
Belt: Ruma RM
Kodiċi postali: 00156
Pajjiż: L-Italja

V.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt
Valur totali inizjali stmat tal-kuntratt:
Valur: 700 000 EUR
Valur finali totali tal-kuntratt:
Valur: 669 600 EUR
Mingħajr VAT
V.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat: iva
Valur jew proporzjon tal-kuntratt li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi:
Proporzjon: 61,82 %

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Referenza għal proġett(i) u/jew programm(i): GNSS (Sistema tas-Satellita għan-Navigazzjoni Globali).
VI.2)Informazzjoni addizzjonali:
Is-sehem f'din il-proċedura tas-sejħa għall-offerti hu miftuħ fuq termini ugwali għall-persuni naturali u legali kollha minn wieħed mill-Istati Membru tal-UE u għall-persuni naturali u legali kollha f'pajjiż terż li għandu ftehim speċjali mal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ksib pubbliku dwar il-kundizzjonijiet imniżżla f'dak il-ftehim. Barra minn hekk hu miftuħ għall-persuni naturali u legali kollha f'pajjiż terz li hu assoċjat mal-H2020.
VI.3)Proċeduri għall-appell
VI.3.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi dan il-perijodu, lanqas jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.3.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.4)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
14.1.2016