Služby - 248692-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

23/07/2014    S139

Belgicko-Brusel: Údržba a oprava všetkých reprodukčných zariadení Európskej komisie v Bruseli

2014/S 139-248692

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 24.4.2014, 2014/S 80-139307)

Európska komisia, do rúk: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie, CSM 1 05/43, 1049Brusel, BELGICKO. Kontakt: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Brusel. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu


Poznámka:

Výberové konanie bolo vyhlásené za neúspešné.

Obstarávanie sa môže vypísať znovu.

Obstarávanie nebolo pridelené.