Bunuri - 248737-2021

Submission deadline has been amended by:  327250-2021
18/05/2021    S95

Polonia-Varşovia: Contract-cadru pentru furnizarea de arme de serviciu (pistol semiautomat compact 9 x 19 mm), de muniții și accesorii

2021/S 095-248737

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://frontex.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8429
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru furnizarea de arme de serviciu (pistol semiautomat compact 9 x 19 mm), de muniții și accesorii

Număr de referinţă: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)Cod CPV principal
35300000 Arme, muniţii şi piese conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei proceduri de achiziții publice este de a atribui un contract-cadru (contracte-cadru) pentru furnizarea de arme de serviciu (pistol semiautomat de 9 x 19 mm), de accesorii și de servicii conexe, precum și de muniție aferentă, pentru a fi utilizate de

Corpul permanent al poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european. Procedura de licitație este împărțită în următoarele două loturi:

• Lotul 1: pistol semiautomat compact 9 x 19 mm, accesorii și formare;

• Lotul 2: muniție.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pistol semiautomat compact 9 x 19 mm, accesorii și instruire

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35300000 Arme, muniţii şi piese conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 1: Pistol semiautomat compact 9 x 19 mm, accesorii și instruire, inclusiv următorul set de articole și servicii:

Pistoale:

— pistoale semiautomate compacte 9 x 19 mm, inclusiv kit de curățare, carcasa pistolului și manualul proprietarului și documentația de alt tip;

— kituri de piese de schimb pentru pistol;

— seturi de instrumente pentru armurier.

Accesorii:

— trei magazii de cartușe pentru fiecare pistol;

— seturi de tocuri pentru pistoale semiautomate de 9 x 19 mm;

— lanterne;

— manuale și alte documente pentru accesorii, dacă este cazul.

Servicii de instruire:

— formare pentru armurieri;

— formarea instructorilor de tragere.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 760 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata contractului-cadru (contractelor-cadru) este de doi (2) ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia (acestora) de maximum o (1) dată pentru o perioadă suplimentară de doi (2) ani și în aceleași condiții. Durata totală, inclusiv prelungirea, este de patru ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Muniție

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
35300000 Arme, muniţii şi piese conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2: Muniție, inclusiv următoarele articole:

— muniție Full Metal Jacket (FMJ) 9 x 19 mm;

— muniție cu deformare 9 x 19 mm.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 240 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata contractului-cadru (contractelor-cadru) este de doi (2) ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia (acestora) de maximum o (1) dată pentru o perioadă suplimentară de doi (2) ani și în aceleași condiții. Durata totală, inclusiv prelungirea, este de patru ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/06/2021
Ora locală: 11:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/06/2021
Ora locală: 11:00

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/05/2021