Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 248741-2021

18/05/2021    S95

Nederländerna-Haag: Tjänster avseende audiovisuell produktion

2021/S 095-248741

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
Kontaktperson: Procurement Office
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurojust.europa.eu/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8504
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8504
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende audiovisuell produktion

Referensnummer: 2021/EJ/12/PO
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92100000 Film- och videotjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontraktet omfattar tillhandahållande av audiovisuella tjänster (fotografi, videoproduktion, animering och tillhörande tjänster) till Eurojust.

Den framtida uppdragstagaren kommer inte att ha tillgång till Eurojusts operativa eller känsliga information. I synnerhet kan kontraktet inte användas för att beställa inspelningar från samordningsmöten och samordningscentraler vid Eurojust.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 558 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92112000 Tjänster i samband med film- och videoproduktion
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten (se avsnitt I.3) i detta meddelande om upphandling).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 558 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten (se avsnitt I.3) i detta meddelande om upphandling).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten (se avsnitt I.3) i detta meddelande om upphandling).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten (se avsnitt I.3) i detta meddelande om upphandling).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/06/2021
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/06/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Johan de Wittlaan 9, 2517 JR, The Hague, NEDERLÄNDERNA eller via videokonferens om detta inte är möjligt på grund av aktuella Covid-begränsningar.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Ett behörigt ombud för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen. Anbudsgivare som önskar närvara ombeds att meddela detta via e-post till procurement@eurojust.europa.eu senast det datum och klockslag som anges i upphandlingsdokumenten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Eurojust
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Internetadress: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/05/2021