Radovi - 248795-2015

Prikaži smanjeni prikaz

16/07/2015    S135

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi

2015/S 135-248795

Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb, 86937855002, Bolnička cesta 32, Opći odjel, Na pažnju (osoba za kontakt): Ljiljana Vukšić, dipl. iur., Zagreb 10090, Hrvatska. Telefon: +385 13780606. Telefaks: +385 13483660. E-pošta: ljiljana.vuksic@bolnica-vrapce.hr

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 27.5.2015, 2015/S 100-181471)

Predmet:
CPV:45000000 Građevinski radovi

Građevinski radovi

Umjesto: 

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

21.7.2015 (12:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

21.7.2015 (12:00)

Glasi: 

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

29.7.2015 (12:00)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

29.7.2015 (12:00)

Ostali dodatni podaci

Informacije koje treba ispraviti ili dodati u odnosnoj dokumentaciji za nadmetanje.

Molimo da za dodatne informacije pogledate dokumentaciju za nadmetanje.