Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 248831-2019

29/05/2019    S103    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Alankomaat-Haag: Tieto- ja viestintätekniset konsultointipalvelut

2019/S 103-248831

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Europol
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
NUTS-koodi: NL332
Postinumero: 2517 KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703531594
Faksi: +31 703180808

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.europol.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4914
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tieto- ja viestintätekniset konsultointipalvelut

Viitenumero: 1908/C1/D
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän hankintamenettelyn tarkoituksena on solmia rinnakkaiset puitesopimukset korkeintaan kolmen (3) sopimusosapuolen kanssa ICT- eli tieto- ja viestintäteknisten konsultointipalveluiden toimittamisesta aikaan ja resursseihin perustuvalla laskutuksella.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72100000
72200000
72600000
72800000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL332
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääasiassa Europolin toimitilat Alankomaiden Haagissa. Europol voi poikkeuksellisesti pyytää palveluiden toimittamista muissakin Europolin Alankomaiden toimipaikoissa ja/tai ulkomailla.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puitesopimus kattaa tietojärjestelmien luomiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät ICT-konsultointipalvelut. Erityisesti siihen kuuluvat seuraavat alat:

— ICT-arkkitehtuuri,

— ICT-liiketoiminta-arkkitehtuuri,

— ICT-kehitystyö,

— ICT-käyttö ja -infra,

— ICT:n laatu ja testaus,

— ICT-projektinhallinta,

— ICT:n liittyvät yleiset näkökohdat,

— ICT-turvallisuus,

— ICT-koulutus,

— ICT-palvelujen hallinnointi,

— ICT-teknologian asiantuntijat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 24 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia automaattisesti 2 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/07/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/07/2019
Paikallinen aika: 14:00
Paikka:

Europolin toimitilat – Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, ALANKOMAAT

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 1 edustaja kultakin tarjoajalta. Turvallisuussyistä tarjoajien on rekisteröidyttävä annettuun määräaikaan (katso tarjouspyyntökirje ja tarjouseritelmät) mennessä voidakseen osallistua avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

arviolta 4 vuoden kuluessa.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Europol voi (alkuperäisen) sopimuksen tekemistä seuraavien 3 vuoden aikana soveltaa neuvottelumenettelyä ilman hankintailmoituksen julkaisemista etukäteen (soveltamissääntöjen 134 artiklan e alakohta) tehdäkseen lisäsopimuksia palveluista, jotka ovat samanlaisia kuin saman hankintaviranomaisen tämän sopimuksen yhteydessä sopimusosapuoleksi valitulle taholle tehtäväksi antamat palvelut.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Europol
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
Postinumero: 2517 KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703025000
Faksi: +31 703180808

Internetosoite: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/05/2019