Servicii - 248840-2019

29/05/2019    S103

Luxemburg-Luxemburg: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii din cadrul instituțiilor europene din Bruxelles și Luxemburg

2019/S 103-248840

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Mme Birgitte Jansson
E-mail: AO_chauffeurs@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii din cadrul instituțiilor europene din Bruxelles și Luxemburg

Număr de referinţă: COJ-PROC-17/024
II.1.2)Cod CPV principal
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile care urmează a fi furnizate constau în asigurarea de cursuri de formare profesională conducătorilor auto ai instituțiilor europene, titulari ai unui permis categoria B. Cursurile de formare privind conducerea vehiculelor grele (licență C) și /sau a autobuzului (licență D) sunt excluse.

Contractul este împărțit în 2 loturi separate:

— lotul A: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Bruxelles,

— lotul B: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Luxemburg.

Ofertanții sunt autorizați să depună o ofertă pentru 1 lot sau 2 loturi. Loturile sunt independente și pot fi atribuite unor ofertanți diferiți.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 302 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

— lotul A: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Bruxelles

Lot nr.: A
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Bruxelles.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodelor pedagogice propuse pentru toate modulele / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea exemplarului manualului participantului pentru modulul 1 / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea sistemului de evaluare a participanților / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Conținut suplimentar / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea programului și a derulării cursului pentru modulul 1 / Pondere: 23
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Luxemburg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Luxemburg.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodelor pedagogice propuse pentru toate modulele / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea exemplarului manualului participantului pentru modulul 1 / Pondere: 12
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea sistemului de evaluare a participanților / Pondere: 9
Criteriu privind calitatea - Nume: Conținut suplimentar / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea programului și a derulării cursului pentru modulul 1 / Pondere: 23
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 212-483710
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-17/024
Lot nr.: A
Titlu:

— lotul A: Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Bruxelles

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: École de Maîtrise Automobile SA
Număr naţional de înregistrare: BE0426.266.696
Localitate: Liège
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 917 100.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-17/024
Lot nr.: B
Titlu:

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii alocații la Luxemburg

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: École de Maîtrise Automobile SA
Număr naţional de înregistrare: BE0426.266.696
Localitate: Liège
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 384 900.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/05/2019