Bygge og anlæg - 248929-2019

29/05/2019    S103    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet

2019/S 103-248929

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Hovestaden
29190623
Henrik Harpestrengs Vej 5, opgang 67
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Johnny Boye Busch
Telefon: +45 26844218
E-mail: johnny.boye.busch@regionh.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rigshospitalet.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240684&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=240684&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rigshospitalet Glostrup - Nyt Neurorehabiliteringshus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215100
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

For Region Hovedstaden opføres Nyt Neurorehabiliteringshus, beliggende ved Rigshospitalet Glostrup.

Udbuddet omfatter etablering af byggeplads, nedrivning af eksisterende bygninger, ombygning i eksisterende bygninger og opførelse af nybygning.

Nybygningen har et bruttoetageareal på ca. 24 000 kvm.

Arbejdet udbydes i 6 entrepriser (delkontrakter):

— E01 Byggeplads,

— E02 Råhus,

— E03 Lukning,

— E04 Aptering,

— E05 Installationer,

— E06 Landskab.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 436 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 6
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 6
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E01 Byggeplads

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45113000
45111000
45112000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 12 2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter arbejder, som angivet i følgende arbejdsbeskrivelser:

— W01 Byggeplads,

— W03 Jord,

— W70 Nedrivning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2019
Slut: 06/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til arbejder beskrevet i pkt. II.2.4), idet følgende forhold vurderes positivt i evaluering af referencer.

A Referencer med etablering og drift af byggeplads i tilknytning bygninger i drift.

B Referencer med hovedudgravninger/jordarbejder.

C Referencer med etablering og drift af byggeplads i forbindelse med nybyggeri på min 15 000 m2.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E02 Råhus

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
45223220
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 12 2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter arbejder, som angivet i følgende arbejdsbeskrivelser:

— W04 Jordarbejder for ledninger,

— W07 Beton, pladsstøbt,

— W08 Betonelementer, leverance,

— W09 Betonelementer, montage,

— W45 Afløb i jord,

— W64 Stål, generelt.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2019
Slut: 06/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til arbejder beskrevet i pkt. II.2.4), idet følgende forhold vurderes positivt i evaluering af referencer.

A Referencer med udførelse af nybyggeri på min. 15 000 m2, i minimum 3 etager med betonelementer.

B Referencer med hovedkonstruktioner med pladsstøbt beton.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E03 Lukning

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45260000
45421000
45421100
45421140
45443000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 12 2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter arbejder, som angivet i følgende arbejdsbeskrivelser:

— W11 Murværk,

— W22 Glasfacader og -tage,

— W30 Tagdækning,

— W31 Døre, vinduer og porte, leverance (udvendig),

— W36 Beklædninger, monterede,

— W66 Døre, vinduer og porte, montage (udvendig),

— W69 Træelementer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2019
Slut: 06/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til arbejder beskrevet i pkt. II.2.4), idet følgende forhold vurderes positivt i evaluering af referencer.

A Referencer med lukningsentrepriser af nybyggeri på min. 15 000 m2 i min. 3 etager med lette facadeelementer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E04 Aptering

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45400000
45430000
45420000
45421100
45431000
45421146
44112300
44111400
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 12 2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter arbejder, som angivet i følgende arbejdsbeskrivelser:

— W23 Skeletkonstruktioner,

— W26 Maling,

— W27 Støbte undergulve,

— W28 Gulve,

— W29 Lofter,

— W31 Døre, vinduer og porte, leverance og montage (indvendig),

— W34 Fast inventar,

— W65 Murværk og flisebeklædning,

— W83 Opretning og membran.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 85 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2019
Slut: 06/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til arbejder beskrevet i pkt. II.2.4), idet følgende forhold vurderes positivt i evaluering af referencer.

A Referencer hvor ansøger har haft entrepriseansvaret for mindst 7 arbejdsbeskrivelser oplistet i pkt. II.2.4) for delkontrakten, fortrinsvis nybyggeri, på min. 15 000 m2.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner består af muligt fravalg af udførelse af aptering af en hel eller en del af 4. etage.

For supplerende information henvises til 'GLN_K50_C08.01_003_Udbudsbetingelser pkt. 6.6' og 'GLN_K50_C08.01_001_Byggesagsbeskrivelse pkt. 1.15.2.2'

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E05 Installationer

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45300000
45343100
45343200
45311000
45313100
45212212
45330000
45331000
35120000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 12 2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter arbejder, som angivet i følgende arbejdsbeskrivelser:

— W39 Bygningsinstallation,

— W40 VVS,

— W41 Sprinkling,

— W46 Ventilation,

— W47 EL,

— W49 Elevatorer,

— W51 Bygningsautomation,

— W52 IT,

— W53 Sikring,

— W74 Teknisk isolering – VVS,

— W75 Teknisk isolering – Ventilation,

— W76 Svømmebadsteknik,

— W77 Sikring – Brand.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 145 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2019
Slut: 06/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til arbejder beskrevet i pkt. II.2.4), idet følgende forhold vurderes positivt i evaluering af referencer.

A Referencer med installationsentrepriser ved byggeri, hvor ansøger har haft entrepriseansvaret for mindst 8 arbejdsbeskrivelser oplistet i pkt. II.2.4) for delkontrakten, fortrinsvis nybyggeri på min. 15 000 m2.

B Referencer hvor ansøger har været kontraktholder på teknik-storentrepriser (med flere delentrepriser), fortrinsvis nybyggeri på min. 10 000 m2.

C Referencer hvor ansøger har været systemintegrator for alle tekniske installationer ved byggeri, hvor ansøger har haft ansvaret for mindst 8 arbejdsbeskrivelser oplistet i pkt. II.2.4) for delkontrakten, fortrinsvis nybyggeri på 10 000 m2.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner består af muligt fravalg af udførelse af installationer af en hel eller en del af 4. etage.

For supplerende information henvises til 'GLN_K50_C08.01_003_Udbudsbetingelser pkt. 6.6' og 'GLN_K50_C08.01_001_Byggesagsbeskrivelse pkt. 1.15.2.2'.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E06 Landskab

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45112700
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet Glostrup Valdemar Hansens Vej 12 2600 Glostrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter arbejder, som angivet i følgende arbejdsbeskrivelser:

— W59 Befæstelser,

— W61 Beplantning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 06/11/2019
Slut: 06/05/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.2) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til arbejder beskrevet i pkt. II.2.4), idet følgende forhold vurderes positivt i evaluering af referencer.

A Referencer med anlægsarbejder af differentierede grønne anlæg på min. 20 000 m2.

B Erfaringer med anlægsarbejder i tilknytning til byggerier i drift.

C Referencer med brolægning hvori der indgår genanvendelse af eksisterende belægninger.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, afsnit B 'Samlet årsomsætning':

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses derunder ESPD del IV, afsnit B 'Etablering af virksomhed' om omsætning fra det tidspunkt, hvor ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed.

ESPD, del IV, afsnit B 'Finansielle nøgletal':

Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

Ansøgeren skal angive sin soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Hvis ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år gives oplysningerne for de år, hvor ansøgeren har aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, skal ansøgeren oplyse om soliditetsgraden på ansøgningstidspunktet.

Dokumentation:

Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte nøgletal samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

Den oplyste forsikringssum i ansøgerens erhvervsansvarsforsikring kan dokumenteres med et 'Forsikringscertifikat' eller kopi af forsikringspolicen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Generelle krav:

Den samlede årsomsætning skal opfylde mindstekravet i hvert af de 3 seneste tilgængelige regnskabsår.

Egenkapital skal med tillæg af eventuel ansvarlig lånekapital opfylde mindstekravet i hvert af de 3 seneste tilgængelige regnskabsår.

Soliditetsgrad skal opfylde mindstekravet i hvert af de 3 seneste tilgængelige regnskabsår.

Mindstekrav pr. delkontrakt (entreprise):

- Entreprise ’E01 Byggeplads’,

- Omsætning, mindst 65 000 000 DKK,

- Egenkapital, mindst 6 500 000 DKK,

- Soliditetsgrad, mindst 12%,

- Entreprise ’E02 Råhus’,

- Omsætning, mindst 180 000 000 DKK,

- Egenkapital, mindst 18 000 000 DKK,

- Soliditetsgrad, mindst 12%,

- Entreprise ’E03 Lukning’,

- Omsætning, mindst 90 000 000 DKK,

- Egenkapital, mindst 9 000 000 DKK,

- Soliditetsgrad, mindst 12%,

- Entreprise ’E04 Aptering’,

- Omsætningen, mindst 155 000 000 DKK,

- Egenkapital, mindst 15 500 000 DKK,

- Soliditetsgrad, mindst 12%,

- Entreprise ’E05 Installationer’,

- Omsætning, mindst 270 000 000 DKK,

- Egenkapital, mindst 27 000 000 DKK,

- Soliditetsgrad, mindst 12%,

- Entreprise ’E06 Landskab’,

- Omsætning, mindst 20 000 000 DKK,

- Egenkapital, mindst 2 000 000 DKK,

- Soliditetsgrad, mindst 12%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD, del IV, afsnit C 'For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type':

Der skal afgives følgende oplysninger:

1) En beskrivelse af opgaven, herunder ansøgers rolle,

2) Entreprisesum,

3) Dato for start på opgaven,

4) Dato for afslutning af opgaven,

5) Angivelse af bygherre, inkl. kontaktperson og dennes telefonnummer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Generelle krav:

- Ansøger skal beskrive mindst 1 og max 4 referencer i ESPD'en,

- Ansøger skal inden for de seneste 5 år have udført mindst 1 opgave, bestående af et tilsvarende arbejde, hvor entreprisesummen mindst var som angivet herunder.

Mindstekrav pr. delkontrakt (entreprise).

- Entreprise ’E01 Byggeplads’: Entreprisesum, mindst 10 000 000 DKK,

- Entreprise ’E02 Råhus’: Entreprisesum, mindst 30 000 000 DKK,

- Entreprise ’E03 Lukning’: Entreprisesum, mindst 15 000 000 DKK,

- Entreprise ’E04 Aptering’: Entreprisesum, mindst 26 000 000 DKK,

- Entreprise ’E05 Installationer’: Entreprisesum, mindst 45 000 000 DKK,

- Entreprise ’E06 Landskab’: Entreprisesum, mindst 5 000 000 DKK.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil være krav vedrørende:

— FN’s deklaration om menneskerettigheder,

— ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

— Rio deklarationen om miljø og udvikling,

— FN’s konvention mod korruption.

Herudover gælder der krav om:

— Arbejdsklausul,

— Socialklausul,

— Praktikanter og elever.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 21.6.2019, kl. 13:00. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Der henvises til 'GLN_K50_C08.01_003_Udbudsbetingelser pkt. 12.1'. Guide til ESPD - udfyldelse i digitale udbud.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD´en del III, hvor ansøgeren skal oplyse, hvorvidt denne er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

Som dokumentation for, at de i ESPD afgivne oplysninger er korrekte, skal vindende entreprenører, fremlægge en serviceattest eller anden lignende dokumentation udstedt af 'relevante myndigheder'. Serviceattesten rekvireres hos Erhvervsstyrelsen, som henter oplysninger fra ATP, skifteretten, SKAT samt kriminalregistret. Behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen er ca. 1-2 uger; udgift for attest betales af tilbudsgiver.

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum. I punkt II.1.5) er anført et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum for alle delkontrakter i rammeaftalens fulde løbetid. I punkt II.2.6) er anført et skøn over den forventede samlede maksimale kontraktsum for den enkelte delkontrakt i delkontraktens fulde løbetid.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2019