Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usluge - 249010-2020

28/05/2020    S103

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2020/S 103-249010

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 081-191285)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za financiranje razgradnje NEK
Nacionalni registracijski broj: 22388237533
Poštanska adresa: Radnička cesta 47
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danko Kralik
E-pošta: danko.kralik@fond-nek.hr
Telefon: +385 13090700
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fond-nek.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Referentni broj: 01/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada dokumentacije i provedba aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/05/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 081-191285

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 05/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 15/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 05/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 15/06/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: